Vino pije Kraljeviću Marko

Vino pije Kraljeviću Marko

Vino pije Kraljeviću Marko

Junak epskih narodnih pesama, ne samo u našoj nacionalnoj književnosti već među Južnim Slovenima uopšte, Marko je bio i zapažena istorijska ličnost. U nastavku teksta pročitajte o njegovom životu, kao i o Marku kao liku iz narodnih pesama. Najpoznatiji stih iz srpske narodne epike o njemu jeste svakako: Vino pije Kraljeviću Marko. Marko Kraljević (Marko Mrnjavčević) bio je poznati srpski kralj. Vladao je od 1372. pa do 1395. godine teritorijom u zapadnoj Makedoniji. Marko Kraljević je najstariji sin kralja Vukašina i Alene (opevana u narodnim pesmama kao majka Jevrosima) Marko je nasledio krunu svoga oca, bio je vođa i vladar Prilepa (grad u Severnoj Makedoniji)  i okolnih mesta.

Najomiljenije oružje Kraljevića Marka bio je topuz, sa kojim je jako dobro upravljao. Topuz ili poznatije kao buzdovan je ručno udarno hladno oružje. Njegova drška može biti napravljena od metala, koja na krajevima ima deo obložen čelikom, kamenom, ili bronzom, ili može biti napravljen od jakog, čvrstog drveta, sa metalnim ojačanjem.

Vino pije Kraljeviću Marko

Bitka na Rovinama

Marko Kraljević je morao otići da se bori u bici kod mesta Rovine, nedaleko od današnjeg mesta Kurteda de Arđeša u Rumuniji. Po predanju, zakasnio je na kosovsku bitku ( 15. jun po starom kalendaru 1389. godine), ali se zato borio u ovoj . Rat se vodio između vlaškog vojvode Mirče starijeg  i osmanskog sultana Bajazita I. Vlaški vojvoda je imao jaku podršku od Ugarske. Osmanska vojska poražena je u ovom ratu, ali je vlaški vojvoda posle bitke priznao vlast sultana i time se obavezao da će mu plaćati danak. Marko se borio kao turski vazal i poginuo u njoj. Sva njegova dotadašnja oblast pripala je u ruke turske. Tokom 1395. godine, oblast Markova postaje ohridski sandžak. Decenijama nakon Markove smrti turska vlast deli timare koji su bili njegovi. Timari su mali feudalni posedi u osmanskom carstvu koje su davali turski vladari uz obavezu da taj timarski spahija odradi vojnu službu i da prihode koje dobije od timara daje dalje za rat jednog konjanika , kao i da sam ide u rat.

Konj Šarac

Svi smo čuli za junaka Kraljevića Marka i njegovog konja Šarca. Pesnici su ga opevali kao božansko biće, dodelili mu ljudske osobine, one koje se porede sa kraljevskim osobinama. Bio je moćan konj. Mogao je da predvidi razne neprijatne događaje I to je prenosio gazdi ritanjem, galopiranjem, njištanjem. Nije ga mogao ni jedan sustići, a ni pobeći mu. Lepe dlake i opasnog izgleda, baš kao I njegov vladar.Baš u bici na Rovinama, kažu da je Kraljevića ubio vojvoda strelom, a konj Šarac bežeći zaglavi se u baru kod Dunava, gde se utopi.

Kako je Marko znao da je Šarac baš taj, slavni konj?

Promenio je više konja pre Šarca. Jednog dana, Marko je krenuo do grada Kostur, u današnjoj  Grčkoj. Svakog konja pre biranja bi uhvatio za rep, zatim bi ga okrenuo oko sebe. Samo se Šarac nije pomerio sa mesta. Ovo ždrebe se pretvorilo u velikog, moćnog, prelepog konja (iako na samom susretu sa Markom nije bio baš najbolje, bilo je to gubavo, šareno ždrebe) Marko je sa Šarkom zajedno pio vino I borio se do smrti.

Marko Kraljević opevan u mnogim epskim pesmama

Čitajući sve pesme u kojima je opevan Kraljević Marko, davale su mu opis za najvećeg narodnog junaka, zaštitnik nejakih i slabih, borac protiv nepravde. Čovek sa velikim i dobrim srcem, izuzetne telesne snage i visokim moralom.

Ostavite odgovor