Obaveštenje o kodeksima ponašanja u elektronskoj trgovini

Naš sajt poseduje E-TRUSTMARK (oznaku poverenja) sertifikat – ova oznaka, čiju validnost uvek možete proveriti klikom na sam logo ETrustmark-a u donjem delu (zaglavlju) našeg sajta, ukazuje da je kredibilitet našeg sajta ispitan na nezavisan način i ovime se potrošačima obezbeđuje dodatni nivo poverenja.

Dobijanjem i postavljanjem ove oznake na našem web sajtu, obaveštavamo i dajemo signal  kupcima da smo kredibilan trgovina koja obavlja svoju delatnost putem interneta u skladu sa zakonima Republike Srbije, da poštujemo kodeske ponašanja u e trgovini i da se vodimo pravilima dobre prakse u oblasti elektronske trgovine i zaštite potrošača.

Šta Vama kao kupcima znači oznaka poverenja – E-Trustmark u e-trgovini?

U slučaju da nastane spor sa u vezi sa kupljenom robom, naš sajt koji je nosilac oznake poverenja, daje kupcima mogućnost da podnesu žalbu, besplatno, koristeći usluge servisnog centra, kao i da nastali spor rešimo koristeći platformu za online rešavanje potrošačkih sporova.

S obzirom da je na našem sajtu iskazana oznaka poverenja ističemo da poštujemo kodeks ponašanja sa posebnim osvrtom na zaštitu potrošača kao krajnjih korisnika robe. Na našem sajtu su jasno iskazane informacije o nama kao trgovcu, zadovoljena je pravna regulativa online prodavnice (predugovorno informisanje potrošača, politika privatnosti i druge), prikazan je jasan i potpun opis proizvoda, precizno je opisan postupak naručivanja (kupovine), u potpunosti je prikazana procedura za reklamacije nezadovoljnih potrošača i sl.

Detaljine o načinu na koji ostvarujete Vaše pravo na podnošenje reklamacije, zamene proizvoda ili na odustanak od kupovine – pročitajte ovde.