Uprava Policije

Uprava Policije

Uprava Policije

U ovom tekstu imaćete priliku da se bolje upoznate kako radi Uprava policije. Saznaćete koje to poslove obavlja Uprava policije, kakva je organizaciona struktura.

Uprava policije je organizaciona  jedinica  u okviru Direkcije policije u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova koja prati, usmerava, koordinira i nadzire funkcionisanje policije i predlaže mere za unapređenje organizacije policije, metodologije rada policije i bezbednosti u zajednici.

Poslovi Uprave policije

Osnovni zadatak Uprave policije jeste da pruža podršku jedinicama policije u različitim poljima aktivnosti. Tako se na primer brine o spremnosti organizacionih jedinica policije i uniformisanih ovlašćenih službenih lica u područnim policijskim upravama za obavljanje poslova prevencije kriminala, bezbednosne zaštite života, prava, sloboda i imovine građana, javnog reda i drugih poslova policije. Takođe pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova, nalaže mere i vrši kontrolu rada organizacionih jedinica policije.

Ako okolnosti to nalažu Uprava policije organizuje i po potrebi učestvuje u neposrednom obavljanju poslova radi sprečavanja narušavanja i uspostavljanja u većem obimu narušenog javnog reda; pojačanih mera bezbednosti na sportskim priredbama i drugim javnim okupljanjima građana; angažovanja pripadnika interventnih jedinica policije na izvršavanju složenih bezbednosnih zadataka,  spasavanja ljudi u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim događajima.

Uprava policije organizuje, prati i koordinira mere prilikom okupljanja građana i održavanja sportskih priredbi i  u skladu sa nacionalnim normama i standardima, vrši razmenu bezbednosnih informacija sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, službama bezbednosti i policijskim organima drugih zemalja.

Ova organizaciona jedinica MUP-a preduzima odgovarajuće mere za popunu jedinica policije, planira i učestvuje u sprovođenju obuke policijskih službenika i učestvuje u planiranju nabavke uniforme, naoružanja i lične i posebne opreme policije.

Takođe, Uprava policije vrši proveru ispunjenosti uslova za sticanje licenci za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti, prati i nadzire obavljanje navedenih poslova, vrši proveru ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja centrima za obuku službenika obezbeđenja i nadzire njihov rad i izdaje legitimacije službenicima obezbeđenja i detektivima.

Policija
Taktički kačket poručite OVDE

Organizaciona struktura

U nameri da svoje poslove obavlja efikasno Uprava policije je postavila adekvatnu organizacionu strukturu. Upravo zbog šireg obima poslova ima kompleksnu organizacionu strukturu, koju sačinjava veliki broj odeljenja, a svako odeljenje se sastoji od nekoliko odseka.

Uprava policije u svom organizacionom sastavu ima sledećih sedam odeljenja:

  • Odeljenje za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici;
  • Odeljenje za javni red i mir i ostale poslove policije;
  • Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama – Nacionalni fudbalski informacioni centar;
  • Odeljenje za posebne akcije, interventne jedinice policije, odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije;
  • Odeljenje za kontrolu zakonitosti u radu;
  • Odeljenje za operativne policijske veštine i opremanje policije;
  • Odeljenje za praćenje i nadzor privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti.

Za svaki od ovih gore navedenih sedam odeljenja navešćemo njihove odseke.

Odeljenje za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici u svom sastavu ima: Odsek za organizaciju i razvoj policije, Odsek za prevenciju i Odsek za rad policije u zajednici.

Odeljenje za JRM i ostale poslove policije u svom sastavu ima: Odsek za javni red i mir, Odsek za javne skupove i Odsek za praćenje rada policije po kriminalitetu, policijsku pomoć u izvršenjima i ostale poslove policije.

Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama – Nacionalni fudbalski informacioni centar u svom sastavu ima: Odsek za planiranje i praćenje mera bezbednosti na sportskim priredbama i Odsek za praćenje navijačkih grupa i razmenu informacija o sportskim priredbama.

Odeljenje za posebne akcije, interventne jedinice policije, odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije u svom sastavu ima: Odsek za posebne akcije i interventne jedinice policije i Odsek za odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije.

Odeljenje za kontrolu zakonitosti u radu u svom sastavu ima: Odsek za praćenje i kontrolu zakonitosti u radu i Odsek za praćenje upotrebe sredstava prinude.

Odeljenje za operativne policijske veštine i opremanje policije u svom sastavu ima: Odsek za razvoj operativnih policijskih veština i Odsek za praćenje i planiranje opremanja.

Odeljenje za praćenje i nadzor privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti u svom sastavu ima: Odsek za praćenje i nadzor privatnog obezbeđenja i Odsek za praćenje i nadzor detektivske delatnosti.

 

Proizvode na ŠOK AKCIJI pogledajte OVDE!

Ostavite odgovor