Specijalne jedinice u Srbiji

Specijalne jedinice u Srbiji

Specijalne jedinice u Srbiji

Osnovni elementi na kojima se temelji svaka država su stanovništvo, teritorija i vlast.  Jačina svake države se ogleda u stabilnosti njenih elemenata. Ako su temelji krhki i slabi, ne samo da ne postoje mogućnosti za dalji rast i razvoj, već je dovedeno u pitanje i postojanje države.  Ako želite da sazidate čvrstu konstrukciju, morate međusobno vezati njene elemente: kamenje, opeke ili blokove pomoću bitnog sastojaka zvani malter. Laici bi rekli za malter ništa drugo do obična smesa peska i vode, a dok imalo upućeniji i stručniji sigurno bi biranim rečima ukazali na njegov značaj. Gledano tako, dolazimo do spoznaje da su vojska i policija, smese na bazi kojih nastaje malter, neophodan  za čvrstu konstrukciju zvana država. Zato nas tekst Specijalne jedinice u Srbiji upoznaje sa delanjem ovih taktičkih operativaca, tačnije sa radom jedne od njih – jedinice SAJ.

Specijalne jedinice policije u Srbiji su : Žandarmerija, Specijalna antiteroristička jedinica, Protivteroristička jedinica, Helikopterska jedinica.

Specijalne vojna jedinica je Specijalna brigada Vojske Srbije.

Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ)

Specijalne jedinice u Srbiji

Prema navodima koje možemo pročitati na sajtu direkcije policije, Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ) je visokoprofesionalna antiteroristička jedinica policije, usko specijalizovana i opremljena najsavremenijom specijalističkom opremom, namenjena za izvršavanje složenih i visokorizičnih zadataka bezbednosti i zaštite Republike Srbije i njenih građana.

Jedinica je osnovana 18.12.1978 pod nazivom “Jedinica milicije za specijalna dejstva”, a 1994. godine menja svoj naziv u “Specijalne antiterorističke jedinice” (SAJ).

Osnovni zadatak jedinice je borba protiv: terorizma, ubačenih diverzantsko-terorističkih grupa, kriminala. Ostali zadaci se ogledaju u: sprečavanju otmica vazduhoplova, oslobađanju talaca,  hapšenju naoružanih i opasnih lica, a posebno u situacijama gde se očekuje pružanje otpora vatrenim oružjem.

Sedište jednice je u Centru “13. Maj”, u Batajnici.

Sveti arhanđel Mihajlo je svetac zaštitnik pripadnika SAJ-a, čiju krsnu slavu obeležavaju.

 

Organizacija jedinice SAJ se sastoji iz:

  1. Komande
  2. Operativnih timova: Tim „A“, Tim „B“, Tim „C“ (specijalistički), Tim „D“ (za obezbeđenje i podršku)
  3. Logistike: dežurna služba i tehnička služba
  4. Sanitetske grupe
  5. Grupe za konstrukciju i ispitivanje naoružanja i municije

Majice sa logom specijalnih jedinica PORUČITE OVDE!

Operativni timovi jedinice SAJ

Posebnu pažnju usmeravamo na rad operativnih timova. Timovi se unutar sebe dele na grupe od desetak ljudi. Timovi „A“ i „B“ su najobučeniji i najsposobniji. Put do timova A i B je po prilično trnovit i samo najbolji mogu biti članovi tima. Inače poznati su po rešavanju talačkih situacija, Takodje nije im strano da upadaju u otete avione, autobuse, provaljuju u zabarikadirane objekte. Naravno da je i tu i hapšenje opasnih i naoružanih osoba i kriminalaca.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

 

Tim „C“ je specijalistički, čine ga: Snajperska grupa, Ronilačka grupa, Grupa vodiča službenih pasa, Grupa za minsko-eksplozivna sredstva (MES) i biološko-hemijska sredstva (BHS).

Tim „D“ bavi se obezbeđivanjem važnih ličnosti kao što su najviši državni i političke rukovodioci. Takođe nezaobilazno je i obezbeđivanje objekata kojima preti neposredna opasnost od terorističkog napada. U nameri da približimo aktivnosti Tima „D“ navešćemo da pripadnici ovog tima obezbeđuju Ambasadu SAD u Beogradu i američkog ambasadora, patroliraju na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Sada kada smo videli kompleksnost i težinu zadataka koje postavljeni pred pripadnike jedinice SAJ, u narednom tekstu posebnu pažnju ćemo skrenuti na način regrutacije, selekcije i obuke koje svaki kandidat mora da prođe kako bi postao član jedinice SAJ.

Ostavite odgovor