Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika

Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika

Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika

Deo uprave kriminalističke policije

Ukoliko ste se zapitali da li postoji jedinica koja je u stanju da se suprostavi i stane  na put nelegalnoj trgovini oružja, narkotika, prostituciji, deljenju dečije pornografije,  rešavanju otmica i iznuda, razotkrivanju ratnih zločina i razrešavanju privrednog kriminala, odgovor na Vašu nedoumicu i pitanje je potvrdan.  Takva jedinica postoji i poznata je pod nazivom Uprava kriminalističke policije. U okviru Uprave kriminalističke policije centralno mesto zauzimaju službe koje su struktuirane i podeljene na 8 organizacionih jedinica. Svaka služba ima svoj istorijat, opis posla i nadležnosti, kao i organizacionu strukturu koja je postavljena način da se u okviru svake službe nalaze odeljenja koja se sastoje iz nekoliko odseka.  Po prirodi posla, službe međusobno sarađuju i razmenjuju operativne podatke, a sve u cilju prevencije i suzbijanja organizovanog kriminala. U današnjem tekstu govorimo o organizaciji u okviru UKP nadležnosti koja se bavi suzbijanjem korišćenja i distribucije narkotika, a to je Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika

Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika
KOMPLETNU PONUDU TAKTIČKE OPREME POGLEDAJTE OVDE!

 

Koje su sve nadležnosti ove službe u okviru uprave kriminalističke policije?

Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika je organizacioni deo Uprave kriminalističke policije, koja obavlja poslove suzbijanja krijumčarenja narkotika, prevencije zloupotrebe droga i koordinacije svih aktivnosti usmerenih na borbu protiv droga na teritoriji Republike Srbije.

Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika je jedan od najmlađih službi u okviru Uprave kriminalističke policije i oformljena je krajem 2013. godine,

Službu čine tri odeljenja, dva su zadužena za represivne aktivnosti i jedno za preventivnu delatnost.

Služba zajedno sa nadležnim tužiocima vrši nadzor nad svih 27 područnih policijskih uprava koje sprovode istražne radnje usmerenim na suzbijanje narkotika, a sve u cilju uspostavljanja i održanja ekvivalentne prakse i metodologije za borbu protiv narkotika na celoj teritoriji države, kao i širenje primera najbolje prakse u prevenciji kriminala vezanog za zloupotrebu droga.

U obavljanju svojih aktivnosti Služba razvija odličnu saradnju sa Ministarstvom pravde, kancelarijom Tužilaštva, Ministarstvom zdravlja, Kancelarijom za borbu protiv droga, Upravom carine, kao i drugim relevantnim institucijama.

Na međunarodnom nivou, Služba ostvaruje saradnju sa brojnim državama i organizacijama, uključujući i Interpol, Evropol, Evrojust, UNODC, SELEC, ICITAP i drugim.

Ono što je posebno interesantno jeste činjenica da Služba ulaže napore radi unapređenja centralizovanog i standardizovanog sistema vođenja evidencija i prikupljanja statističkih podataka iz svog delokruga rada. Na taj način se obezbeđuje transparentnost u radu Službe kao i uvid sve počinioce krivičnih dela vezanih za krijumčarenje narkotika.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje

Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje daje podršku drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova u domenu specijalnih istražnih metoda i radnji u cilju prikupljanja dokaza.

Odsek za unapređenje poslova prevencije kriminala

Odsek za unapređenje poslova prevencije kriminala kao uža organizaciona jedinica radi u sastavu Načelstva Uprave kriminalističke policije i u saradnji sa linijama rada Uprave neposredno učestvuje u unapređenju za kvalitetan i uspešan rad u uslovima primene savremenih metoda i sredstava na suzbijanju i prevenciji kriminaliteta. Prati tendencije i pojavne oblike kriminaliteta u cilju unapređenja prevencije kriminaliteta. Po nalogu načelnika Uprave  i zahteva linija rada, a u okviru svojih kompetencija  obavlja i druge poslove iz delokruga rada Uprave kriminalističke policije.

 

 

Ostavite odgovor