Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma

Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma

Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma

Ono što se može podvesti pod osnovnu karakteristiku kriminala jeste da se on kao pojava stalno transformiše i da vremenom menja svoj oblik i način delovanja.  U nameri da se efikasno suprostavi organizovanom  kriminalu, javila se potreba za jedinicom koja mora stalno da radi na sopstvenom usavršavanju  i da neprestano prati trendove kao i da svoju organizaciju rada prilagođava okolnostima iz svog neposrednog okruženja.

Osnovni cilj Uprave kriminalističke policije jeste da radi na  otkrivanju i suzbijanju svih oblika organizovanog kriminala, kao i da izvrši prevenciju i suzbijanje ostalih oblika kriminala. U nameri da realizuje gore navedene ciljeve, Uprava kriminalističke policije mora da obezbedi blagovremeno informisanje, izveštavanje i međusobnu koordinaciju rada službi, kao i primenu operativno-tehničkih i taktičkih mera na rasvetljavanju i dokumentovanju svih krivičnih dela, a sve to u skladu sa zakonom.

Uprava kriminalističke policije i borba sa terorističkim napadima

Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma je organizacioni deo Uprave kriminalističke policije. Nadležna je za sprečavanje, otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela povezanih sa terorizmom i ekstremizmom. Osnovni i glavni cilj jeste otkrivanje i hvatanje izvršilaca ovih krivičnih dela.

Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma
POTKAPE PORUČITE OVDE!

Istorijat

Služba je osnovana u decembru 2013. godine, proširenjem Odeljenja za praćenje i istraživanje pojava terorizma osnovanog 2007. godine.

Poslovi

Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma kontinuirano prati sve bezbednosno interesantne pojave i događaje na teritoriji Republike Srbije i prikuplja operativna saznanja u vezi lica, grupa, organizacija i pokreta čije je delovanje povezano ili se može dovesti u vezu sa terorizmom i/ili ekstremizmom, a sve to u cilju da spreči i neutrališe :

  • izvođenje krivičnih dela povezanih sa terorizmom i ekstremizmom u Republici Srbiji
  • korišćenja teritorije Republike Srbije za pripremu ili izvođenje ovakvih akcija u drugim državama,
  • kao i sprečavanja aktivnosti propagiranja terorizma i ekstremizma, vrbovanja i regrutovanja, te obezbeđivanja ili prikupljanja sredstva namenjenih za finansiranje ovih aktivnosti.

U svojim aktivnostima Služba blisko sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, nadležnim organima Republike Srbije (prevashodno pravosudnim i bezbednosno-obaveštajnim), kao i nadležnim institucijama partnerskih država, regionalnim i globalnim organizacijama i inicijativama.

Služba kontinuirano prati nova dostignuća na način da posećuje izvršne organe drugih zemalja i što uzima učešće na domaćim i međunarodnim specijalističkim seminarima, naučnim i stručnim skupovima, a sve to sa ciljom usavršavanja i edukacije u svim oblastima rada u borbi protiv terorizma i ekstremizma.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Organizaciona struktura

Služba se sastoji od  dva odeljenja :

  • Odeljenja za borbu protiv terorizma i
  • Odeljenja za borbu protiv ekstremizma,
  • kao i četiri terenska odseka, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru.

Ostavite odgovor