Saobraćajna policija i kontrola obavljanja vanrednog prevoza

Saobraćajna policija i kontrola obavljanja vanrednog prevoza

Saobraćajna policija i kontrola obavljanja vanrednog prevoza

Šta obuhvata kontrolu vanrednog saobraćaja?

U novom tekstu na sajtu Military Shopa, Saobraćajna policija i kontrola obavljanja vanrednog prevoza , upoznaćemo se sa tim šta je to vanredni prevoz, koje specifičnosti ga prate i na koji način se vrši kontrola vanrednog prevoza.

Vanredni prevoz predstavlja kretanje vozila, skupa vozila ili vozila sa teretom po putu, koja nadmašuju zakonom propisane norme u pogledu dimenzija (dužina, širina i visina), najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja.

Vanredni prevoz se obavlja na osnovu dozvole koju izdaje upravljač puta. Dozvolom se mogu odrediti posebni uslovi pod kojima će se vanredni prevoz obaviti. Postoje situacije kada je dozvolom određeno da pratnju vanrednog prevoza vrše policijski službenici. U tom slučaju saglasnost za prevoz daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, a troškovi pratnje padaju na teret prevoznika.

Kada je dozvolom određeno da pratnju vanrednog prevoza vrše policijski službenici, saglasnost za prevoz daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, a troškovi pratnje padaju na teret prevoznika.

Kontrolom vanrednog prevoza policijski službenik utvrđuje:

Saobraćajna policija i kontrola obavljanja vanrednog prevoza

1) da li prevoznik poseduje dozvolu za obavljanje vanrednog prevoza, odnosno saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova povodom prevoza;

2) da li se vanredni prevoz obavlja u skladu sa dozvolom, tj. propisanom trasom, vozilima, vremenom obavljanja vanrednog prevoza i ostalih odredbi propisanih u odobrenju;

3) da li prevoznik vanrednog prevoza poseduje potrebnu dokumentaciju o vozilima koja vrše prevoz, vozačima i pratećim licima;

4) da li je teret propisno smešten, učvršćen i obeležen te je li dužina, širina, visina i masa tereta istovetna sa podacima u odobrenju za vanredni prevoz. Ukoliko je dozvolom određena da pratnju vanrednog prevoza vrše policijski službenici, utvrđene neispravnosti ili nedostaci otklanjaju se pre započinjanja vanrednog prevoza;

5) da li su vozila kojima se obavlja vanredni prevoz i vozila prevoznika koja prate vanredni prevoz obeležena propisanom oznakom, gabaritnim svetlima, propisanim rotacionim ili trepćućim svetlima;

6) da li vozači i vozila ispunjavaju propisane opšte uslove za učešće u saobraćaju;

7) da li se iza vozila koje vrši vanredni prevoz formira kolona drugih vozila, i da li vođa pratnje vanrednog prevoza na pogodnom mestu zaustavlja vanredni prevoz i propušta kolonu vozila.

U slučaju ako na vozilu pod pratnjom nastupi kvar, a ako vozilo nije moguće skloniti sa puta vozilo će se zaustaviti što bliže desnoj ivici kolovoza i propisno označiti.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili ako nastupi oštećenje puta ili putnih objekata u tolikoj meri da nije moguće dalje bezbedno odvijanje vanrednog prevoza, vođa pratnje će vanredni prevoz prekinuti i vozilo skloniti sa puta na pogodno mesto.

Na službenom vozilu koje prati vanredni prevoz neprestano su uključeni uređaji za davanje posebnih svetlosnih znakova, a kada se pratnja vrši na autoputu, službeno vozilo, po pravilu, kreće se iza vozila kojim se vrši vanredni prevoz.

Kontrola transporta opasnog tereta

Opasne hemijske supstance ili opasne hemijske materije kako se često nazivaju, imaju svoju čestu upotrebu u privrednoj delatnosti mnogih privrednih subjekata. Zbog svoje opasnosti po prirodu, ljude i okruženje, propisana su pravila na koji način se te opasne materije moraju skladištiti, upakovati, označiti na ambalaži i na kraju na koji način se moraju transportovati.

Transport opasnog tereta vrši se na način da se: ne dovode u opasnost život i zdravlje ljudi; ne zagadi životna sredina; obezbede i preduzmu mere zaštite od udesa i druge mere utvrđene zakonom.

Kontrolom transporta opasnog tereta policijski službenik utvrđuje:

1) da li prevoznik poseduje transportnu dokumentaciju – certifikat za vozilo (ADR), certifikat za vozača (ADR), isprave o prevozu, uputstvo o posebnim merama bezbednosti, odobrenje za prevoz, potvrdu o osiguranju;

2) da li vozač ispunjava propisane opšte uslove za upravljanje vozilom i posebne uslove za upravljanje vozilom kojim se prevozi opasan teret;

3) da li vozilo ispunjava propisane opšte uslove za učešće u saobraćaju i posebne uslove da se njime prevozi opasan teret;

4) da li vozilo poseduje propisanu opremu za učešće u saobraćaju i dodatnu opremu za vozilo za prevoz opasnog tereta;

5) da li je vozilo propisno obeleženo i označeno da se njime prevozi opasan teret;

6) da li vozač upravlja vozilom propisanom brzinom;

7) da li se transport opasnog tereta vrši dozvoljenom trasom kretanja po putu;

8) da li vozači zaustavljaju ili parkiraju vozila na predviđenim mestima;

9) da li se u kabini vozila pored vozača i suvozača nalaze druga lica i

10) da li se vozač udaljava od vozila kojim se prevozi opasan teret.

Saobraćajna policija i kontrola obavljanja vanrednog prevoza

Posebne mere i ovlašćenja policijskih službenik u toku kontrole saobraćaja

Postoje nesvakidašnje situacije u saobraćaju kada policijski službenik odluči da Vaš automobili isključi iz saobraćaja, ili da kojim slučajem uputi Vaše vozila na kontrolni tehnički pregled i još mnogo toga što je neuobičajeno. Ne dozvolite da Vas te situacije iznenade i učine uzrujanim, već se dobro informišite na sve šta treba obrati pažnju u saobraćaju.

U ovom delu teksta pročitaćete koje to posebne mere i ovlašćenja može upotrebiti policijski službenik u toku kontrole saobraćaja.

Neke od mogućih posebnih mera i ovlašćenja su:

  1. isključenje vozila iz saobraćaja se dešava kada policijski službenik proceni da je vozilo opasnost za druge učesnike u saobraćaja. Tada policijski službenik uručuje vozaču potvrdu o izdatom naređenju o isključenju iz saobraćaja, kojom se nalože vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, s tim da sa tog mesta ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključen. Takođe postoji mogućnost da se vozilo odveze na pogodno mesto i pri tome će policijski službenik sediti u vozilu. Kao dodatna mogućnost se može desiti  da se sporno vozilo kreće neposredno iza ili ispred službenog vozila do određenog mesta ukoliko okolnosti slučaja ukazuju da vozač vožnjom neće ugroziti bezbednost saobraćaja.
  2. upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled se dešava da kada se u saobraćaju na putu zatekne vozilo kod koga se u toku kontrole uređaja na vozilu neposrednim opažanjem posumnja da je tehnički neispravan
  3. uklanjanje i premeštanje vozila koja su nepropisno parkirana. Tada policijski službenik izdaje rešenje kojim se vozaču nalaže uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila, odnosno blokiranje vozila. Rešenje obavezno sadrži: broj pod kojim je doneto, datum donošenja, preciznu lokaciju na kojoj je vozilo zatečeno, pravnu kvalifikaciju prekršaja, tačno vreme u koje je vozilo uočeno i vreme kada je primerak rešenja postavljen na vozilo (uručeno vozaču), da li je rešenjem naloženo uklanjanje vozila ili postavljanje uređaja, pouku o pravnom sredstvu, ime i prezime policijskog službenika. Postupak uklanjanja vozila smatra se započetim kada specijalno vozilo stigne na mesto rada po pozivu nalogodavca.

Majice sa logom specijalnih jedinica PORUČITE OVDE!

Postoje situacije kada se vozilo premešta i ako je  pravilno parkirano. U pitanju su sledeće situacije : održavanja javnih manifestacija, obezbeđenja trase kretanja diplomatskih predstavnika ili visokih zvaničnika stranih država, izvođenja radova na putu, usled elementarnih nepogoda, više sile.

  1. merenja osovinskog opterećenja ili ukupne mase vozila , u tom slučaja policijski službenik naložiće vozaču da pod njegovim nadzorom, vozilo odveze do mesta gde će se izvršiti merenja.
  2. oduzimanje vozačke dozvole, navedena mera se primenjuje ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji osim srpske, poseduje i inostranu vozačku dozvolu. U tom slučaju policijski službenik će na licu mesta oduzeti inostranu vozačku dozvolu. Ukoliko se desi da u slučaju zaticanja vozača u kontroli saobraćaja sa dve ili više inostranih vozačkih dozvola, oduzeće se vozačka dozvola koja je kasnije izdata. Za oduzimanje inostrane vozačke dozvole vozaču se izdaje Potvrda o primeni posebnih mera i ovlašćenja, obrazac PMO, u koji se unose podaci o vozaču, datumu i vremenu oduzimanja, serijski broj i podatak o državi i organu koji je izdao vozačku dozvolu.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Ostavite odgovor