Oprema i naoružanje Policijske Brigade

Oprema i naoružanje Policijske Brigade

Oprema i naoružanje Policijske Brigade

Policijska brigada u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti koristi ljudstvo, materijalno tehnička sredstva, specijalnu opremu i uređaje, specijalna vozila i službene životinje. Oprema i naoružanje policijske brigade može se podeliti u nekoliko kategorija.

U skladu sa tim, možemo zaključiti da opremu Policijske brigade čini:

  • oprema policijskih službenika,
  • oprema službenih životinja (konja i pasa)
  • posebna oprema za oruđe i oružje i oprema za boravak na terenu.Oprema i naoružanje Policijske Brigade

Opremu policijskih službenika Policijske brigade čine:

taktički opasač sa pripadajućim delovima; podopasač; zaštitni šlem sa vizirom; antitrauma prsluk; štitnici za ruke i noge; zaštitni štit; zaštitne rukavice; zaštitna maska; službena palica i službena palica „Tonfa”; teleskopska palica; elektrošokeri; električne palice koje emituju električni impuls kratkog trajanja; sredstva za vezivanje (lisice i zatezne trake); ručni sprej (suzavac); megafon; baterijske lampe; taktički prsluk; službeni nož; modifikovani antitrauma zaštitni prsluk; službena palica sa nosačem; patrolna kaciga; radna kaciga; mamuze sa kaiševima; fluorescentni prsluk; taktički prsluk; radne rukavice zimske; radne rukavice letnje; povodnici dupli; povodnici radni; povodnici kratki; kopačke; zaštitni balistički šlem; modifikovani (laki) antitrauma prsluk; kombinovani alat; detektor eksploziva; vodeni top bestrzajni; neutralizator sa tečnim azotom; boroskop; zaštitni balistički prekrivač; prenosno skladište; tripod; laptop računar; kamkorder; fotoaparat; univerzalni antistatički alat; prenosni portabl rendgenski uređaj; samohodno vozilo-robot; komplet alata za otvaranje vozila; pribor za podizanje naprave sa visine i pribor za otvaranje vozila sa bezbednog odstojanja; sklopive merdevine; ogledala sa lampom; reflektori ručni; balistički štit; teleskopska ruka; zaštitno odelo operatera PDZ sa kacigom; metal-detektor za pretragu terena; ručni metal-detektori (više vrsta); blokator radio-talasa; mašine za električno paljenje; taktički zaštitni prsluk; šlemovi sa vizirom za deminiranje; zaštitne naočare; štitnici za laktove i kolena; vreća za spavanje zimska; vreća za spavanje letnja; podmetač vreće za spavanje; borbeni ranac; borbeni prsluk; porcija sa priborom za jelo; čuturica za vodu; leđni mehur za vodu sa sisaljkom kapaciteta 1,5 do 2 litra; borbeni nož; antimagnetni nož-alat; parakord; baterijske lampe; nepromočiva odela; gumeni čamci; pojasevi za spasavanje i šatorska krila i dr.

Opremu službenog konja čine:

uzda; ular sa povocem; martingal; podsedlica radna; podmetač za sedlo; sedlo; prednje i zadnje kamašne; flurescentna obeležja (prašnjak i kamašne); jahaće ćebe; štitnik za glavu; vizir; podsedlica interventna; prednje i zadnje zaštitne kamašne.

Grupnu opremu za četu vodiča službenih pasa čine:

ogrlice lančane raznih dimenzija; ogrlice kožne; amovi sa natpisom POLICIJA; loptice razne; kompleti mirisa za drogu; eksploziv i otkrivanje falsifikovanih novčanica; zaštitne korpe za pse (različite veličine i namene); garabini jači; trake za kondicioniranje pasa sa amovima raznih veličina; namenski boksevi za pse; četka sa mehanizmom; zaštitni prsluk za psa-JRM; zaštitni prsluk za psa-otkrivanje eksplozivnih materija; gas maska; robot odelo; markersko odelo; markerski rukav levi; markerski rukav desni; markerski rukav za štence; markerska palica; markerski bič; povodnici dupli, radni, povodnici kratki; jutani aport razni; zaštitno pododelo-kevlar i dr.

KOMPLETNU PONUDU POLICIJSKE OPREME POGLEDAJTE OVDE!

Posebnu opremu čine:

zaštitni balistički prsluk (pancir); balistički šlem; balistički štit; sredstvo za nasilno razbijanje vrata; sredstva za prinudno zaustavljanje motornih vozila; ograde za prinudno zaustavljanje ili usmeravanje lica; uređaji za izbacivanje hemijskih sredstava; hemijska sredstva punjena neškodljivim suzavcem ili hemijskom materijom blažeg dejstva od suzavca; uređaj za izbacivanje mlazeva vode; svetlosna i zvučna signalizacija i rotaciona svetla; uređaji i sredstva za orijentaciju i navigaciju; alpinistička oprema; uređaji za audio i video snimanje; obradu i arhiviranje podataka; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; endoskopski uređaji; eksplozivna sredstva; punjenja i municija za specijalne namene i dr.

Opremu informacione tehnologije čine:

laptop računari; štampači; skeneri; internet modemi; fotokopir aparat i dr.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Ostavite odgovor