Selekciono testiranje za rad u JZO

Selekciono testiranje za rad u JZO

Selekciono testiranje za rad u JZO

Nastavak teksta o regrutaciji, selekciji i obuci u jedinici JZO

Selekciono testiranje za rad u JZO

Prethodni lekarski pregled obavlja nadležna zdravstvena ustanova za zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, koja nakon sprovedenog pregleda dostavlja organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima izveštaj o realizovanom lekarskom pregledu, a koji se potom prosleđuje Komisiji.

Specifičnu psihološku procenu sprovodi organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima koja nakon sprovedene specifične psihološke procene dostavlja Komisiji listu kandidata svrstanih u kategorije „u potpunosti zadovoljava”, „zadovoljava” i „ne zadovoljava” kriterijume specifične psihološke procene u odnosu na zahteve radnog mesta.

Testiranje za rad obuhvata proveru veština i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova na tipičnom radnom mestu „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO i vrši se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih lica.

Kandidate koji zadovolje norme selekcionog testiranja za rad u JZO, upućuju se na intervju. Pravilo je da intervju sprovodi Potkomisija koju čine komandant JZO i tri predstavnika JZO.

Nakon sprovedenog intervjua, Potkomisija dostavlja Komisiji listu kandidata sa ocenama koje su ostvarili u postupku intervjua ocene su od 1 do 4.

Komisija nakon sprovedenog postupka izbora sačinjava listu kandidata koji se upućuju na Osnovnu specijalističku obuku za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Osnovna specijalistička obuka za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica definsana je Programom osnovne specijalističke obuke za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica.

Po okončanju Osnovne specijalističke obuke za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica utvrđuje se da kandidat „zadovoljava” ili „ne zadovoljava” predviđene oblasti obuke.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata kandidata u postupku izbora sačinjava listu i dostavlja je komandantu JZO.

Direktor policije, na predlog komandanta JZO odlučuje o kandidatima koji će biti premešteni na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak premeštaja izabranog kandidata u JZO.

Takođe postoji i skraćeni postupak za premeštaj na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO.

Proces regrutacije selekcije i obuke u JZO

 

Skraćeni postupak je moguć za policijske službenike koji jsu u poslednje dve godine sa uspehom završili Osnovnu specijalističku obuku za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica.

Odluku o sprovođenju skraćenog postupka za premeštaj na radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III”, donosi direktor policije, na predlog komandanta JZO.

Ukoliko je za određeno radno mesto u JZO, propisan kao poseban uslov Kurs za vozače specijalnog vozila, u tom slučaju policijski službenik može se premestiti na takvo radno mesto, uz obavezu da gore navedeni poseban uslov ispuni u roku od jedne godine od dana premeštaja.

Rezultati koje policijski službenik JZO ostvari na poslednjoj godišnjoj proveri psihofizičke sposobnosti i proveri drugih kompetencija definisanih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti, priznaće se za ostvareni rezultat Selekcionog testiranja za JZO, o čemu odlučuje Komisija koja realizuje Selekciono testiranje za JZO po Programu stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti.

Policijski službenik JZO koji se nije odazvao poslednjoj godišnjoj proveri psihofizičke sposobnosti i proveri drugih kompetencija predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti, dužan je da učestvuje u postupku Selekcionog testiranja za JZO.

Amblem Zastava Srbije – PORUČITE OVDE

Ostavite odgovor