Sava Popović Tekelija

Sava Popović Tekelija

Sava Popović Tekelija

Sava Popović Tekelija je bio srpski dobrotvor plemićkog porekla, mecena, prosvetitelj, doktor prava, predsednik Matice srpske i osnivač zadužbine Tekelijanum. Bio je čovek širokog obrazovanja jer se pored pravnih nauka bavio i prirodnim naukama i slikarstvom. Potiče iz vlastelinske vojničke porodice Popović koja vuče korene iz srpske srednjovekovne plemićke loze. Porodicu Tekelija je proslavio Savin pradeda Jovan Tekelija, zapovednik austrijske vojske, koji se nastanio u Aradu i tamo podigao svoju tvrđavu i crkvu.

Detinjstvo i školovanje u Habzburškoj monarhiji

Sava Popović Tekelija
Rodno mesto Save Tekelije – Arad

Sava Tekelija je rođen u Aradu (današnja Rumunija) 1761. godine. Tamo je zavrišio osnovnu sprsku školu i naučio latinski. Roditelja ga potom šalju u Budim gde je završio gimnaziju sa filosofijom. Posle završene gimnazije izučava filozofiju i bavi se crtanjem i slikanjem za koje je od malena pokazivao zainteresovanost. Najviše je voleo da crta portrete i pejzaže. Nakon toga svoje obrazovanje nastavlja u Beču. Pokušao je tamo da upiše Vojnu inženjersku akademiju ali su ga zbog godina odbili. To ga nije sprečilo da posećuje predavanja i sam proučava prirodne nauke među kojima su anatomija, matematika, hemija i botanika. Pored toga svirao je flautu i učio jezike. Nakon svog boravka u Beču odlazi u Peštu gde upisuje Pravni fakultet na kom ubrzo i diplomira. Nakon diplomiranja nastavlja doktorske studije. Svoju doktorsku disertaciju je napisao na latinskom jeziku pod nazivom ,,O uzroku i cilju države’’.

Doktorske disertacije tog vremena su se dosta razlikovale od kasnijih. Bile su kratke i sastavljene od opštih pitanja i teza koje je kandidat obrazlagao i iskazivao svoj stav povodom njih. Dok je težište bilo na usmenoj odbrani i izlaganju a ne na samom tekstu disertacije. Sava Tekelija je za uzrok nastanka i postojanja države smatrao društveni ugovor pod uticajem francuske filozofije prava. Tada su se naučnici bavili naukom, ne da bi njoj služili, već da bi nauka služila opštoj dobrobiti. Savina disertacija je bila zasnovana na prosvetiteljskim idejama toga vremena. Doktorsku disertaciju je odbranio 1786. godine i tako postao prvi srpski doktor prava.

Prosvetiteljski rad u doba Srpskih ustanaka

Sa velikim ambicijama je pratio politički život Srba i sam gajio potajne nade da postane predvoditelj svog naroda. Za vreme Prvog i Drugog srpskog ustanka napravio je mape buduće Srbije kakve je on smatrao da treba da izgledaju i slao štampane primerke u Srbiju. Slao je i pisma Napoleonu iskazujući mu potrebu oslobađanja srpskog naroda od Turaka.

Sava Popović Tekelija
Knjigu poručite OVDE

Sava Tekalija je bio srpski prosvetitelj. Smatrao je da obrazovana viša klasa treba da radi na kulturnom i obrazovanom uzdizanju naroda. Znao je da je obrazovanje pokretač napretka društva. Osnovao je fondove i zadužbine za stipendiranje srpskih studenata u Ugarskoj i Beču. Najveću i najpoznatiju zadužbinu Tekelijanum osnovao je u Pešti 1838. godine jer su se tamo školovali srpski studenti. Zadužbina je bila namenjena siromašnim studentima. Pitomci su u kući dobijali hranu i materijalnu pomoć za nabavku knjiga, pristojnog odela i plaćanje ispita. Zajedno sa Maticom srpskom Tekelijanum je bio glavno kulturno središte srpske inteligencije.

U poznim godinama Izabran je za doživotnog predsednika Matice srpske trećeg po redu od osnivanja. Svoju bogatu ličnu biblioteku je poklonio Matici. I pre nego što je postao predsednik novčano je pomagao rad Matice. Za nju je nabavio štampariju i pokrenuo izdavanje knjiga i časopisa. Celokupnu svoju imovinu je zaveštao Tekelijanumu a Matici srpskoj poverio da se stara o ovoj zadužbini. Nakon njegove smrti svi porodični portreti, knjige, dokumenta i dragocenosti su preneti u Maticu srpsku.

 

Sve istorijske i vojne knjige pogledajte ovde!

 

Ostavite odgovor