Pravilnik vršenja kontrole u saobraćaju

Pravilnik vršenja kontrole u saobraćaju

Pravilnik vršenja kontrole u saobraćaju

U tekstu Pravilnik vršenja kontrole u saobraćaju upoznaćemo se sa osnovnim pravilima kontrole u saobraćaju, koja su uređena pravilnikom o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima. Navedeni pravilnik je objavljen u službenom glasniku (“Sl. glasnik RS”, br. 69/2010, 78/2011, 31/2013, 37/2013 – ispr., 85/2014 i 98/2016 – odluka US), tako da ćemo najbitnije detalje vezano za kontrolu saobraćaja opisati navodima iz ovog gore navedenog pravilnika.

Pre nego što se počne sa vršenjem kontrole u saobraćaju, neophodno je preuzeti sledeće aktivnosti:

  • Obezbediti opremu i sredstva

Tu se pre svega misli da policijski službenici  kontrole u saobraćaju vrše u uniformi i, po pravilu, u svetloodbojnom (reflektujućem) prsluku sa natpisom “POLICIJA”. Takođe policijski službenici kontrolu mogu da vrše i  nad vozačima i vozilima u građanskom odelu. Kontrolu saobraćaja na putevima policijski službenici vrše pešice ili korišćenjem službenog vozila, motocikla, helikoptera i slično. Kontrola saobraćaja na putevima može da se vrši stalno ili povremeno.

  • Odrediti vreme i mesto kontrole

Kontrola saobraćaja na putevima može da se vrši stalno ili povremeno. Pod stalnom kontrolom saobraćaja podrazumeva se pokrivenost puta, odnosno dela puta, odnosno mesta na putu, naseljenog mesta i dr. policijskim patrolama i snimanjem saobraćaja neprekidno u toku 24 sata. Povremena kontrola saobraćaja vrši se patrolama i snimanjem saobraćaja određenog dana u sedmici ili određeno vreme u toku dana.

Pri vršenju kontrole saobraćaja na putu policijski službenici, nakon odabira mesta na kome se kontrola može vršiti bezbedno, zaustavljanje vozila u saobraćaju vrše blagovremenim davanjem propisanog znaka za zaustavljanje vozila, van kolovoza.

Osnovna pravila kontrole su saobraćaju odnose se na:

  • kontrole učesnika u saobraćaju, tu se pre svega misli na kontrolu vozača i vozila;
  • postupanja prema stranim učesnicima u saobraćaju, kao i prema licima koja uživaju diplomatski imunitet;
  • kontrole obavljanja vanrednog prevoza i kontrole transporta opasnog tereta;
  • primene posebnih mera i ovlašćenja odnosno vršenja drugi poslovi koje policijski službenici obavljaju u vezi sa bezbednošću saobraćaja

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Kontrola vozača u saobraćaju

Kontrola vozača vrši se sa ciljem da bi se utvrdilo da li imaju odgovarajuću vozačku dozvolu i da li ispunjavaju druge zakonom propisane uslove da upravljaju vozilom, a naročito da li su u stanju bezbedno da upravljaju vozilom.

Kontrolom vozača utvrđuje se:

1) da li vozač poseduje vozačku dozvolu koja mu daje pravo na upravljanje tim vozilom;

2) da li je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja i da li ima zabrana ili ograničenja;

3) da li je vozačka dozvola verodostojna (autentična);

4) da li je vozač umoran, bolestan, ili je pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl. – tako da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom.

 

Ukoliko vozač očigledno pokazuje znake umora, bolesti, povrede, odnosno neuravnoteženog duševnog stanja i ukoliko je očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom, policijski službenik će ga dovesti u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

Smatraće se da je vozač u tolikoj meri umoran i da nije sposoban bezbedno da upravlja vozilom ako se uvidom u kontrolne isprave ili uređaje (tahograf) utvrdi da je prekoračio najveće dozvoljeno trajanje upravljanja vozilom u toku od 24 sata.

Radi utvrđivanja da li je vozač pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci policijski službenik će ga podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima (alkometar, droga test i dr.).

Ukoliko vozača iz očigledno opravdanih razloga nije moguće podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima policijski službenik će ga dovesti u najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!
Moto bandana skarf sive boje – poručite ovde

Ukoliko vozač osporava količinu alkohola izmerenu odgovarajućim sredstvima policijski službenik će mu omogućiti da na licu mesta podnese zahtev i da na sopstveni trošak bude podvrgnut analizi krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija.

Kontrola vozila u saobraćaju

Kontrola vozila u saobraćaju na putu vrši u cilju utvrđivanja da li je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila i da li postoji registraciona nalepnica, da li je ono tehnički ispravno i da li u pogledu tereta odgovara uslovima propisanim za vozila u saobraćaju.

Kontrolom vozila utvrđuje se:

1) da li je upisano u jedinstveni registar vozila i da li ima ispravu o vozilu (saobraćajna dozvola, potvrda o privremenoj registraciji, registarske tablice, registraciona nalepnica) i da li joj je istekao rok važenja;

2) da li ima propisane uređaje i opremu i da li su ispravni;

3) da li ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, sa ili bez tereta, ukupne mase, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, kao i druge posebne uslove – ako se oni traže za dato vozilo.

Policijski službenik prilikom vršenja kontrole ispravnosti vozila i tereta treba da što manje zadržava vozilo i vozaču, na njegov zahtev, izdaje potvrdu o vremenu za koje je vozilo bilo zadržano – ukoliko je zadržavanje trajalo duže od 30 minuta. Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje: naziv organa koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača; registarski broj vozila; datum i vreme trajanja kontrole (od-do); mesto kontrole; ime, prezime, broj službene značke i potpis policijskog službenika.

Policijski službenik posle izvršene kontrole ispravnosti tahografa u vozilu vozaču, na njegov zahtev, izdaje propisanu potvrdu o tome. Potvrda sadrži najmanje naziv organa koji je izdao potvrdu, pravni osnov za njeno izdavanje, ime i prezime vozača; registarski broj vozila; datum i vreme trajanja kontrole (od-do); mesto kontrole; broj službene značke, ime, prezime, odnosno potpis policijskog službenika.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

 

Ostavite odgovor