Staro Sajmište

Staro Sajmište

Staro Sajmište

Staro Sajmište je kasniji naziv za Beogradski sajam otvoren 1937. godine. Pobedom u Prvom svetskom teritorija preko reke Save više nije predstavljala austrougarsku granicu pa je počelo da se razmišlja o širenju Beograda preko reke. Zamisao je bila da se izgradi jedan sajam međunarodnog karaktera koji bi okupljao poslovni svet sa istoka i zapada a da Beograd postane poslovni centar Kraljevine SHS. Slični sajmovi su već postojali širom Evrope te bi izgradnja sajma postavile Beograd na privrednu i turističku mapu Evrope.

Staro Sajmište

Beogradske vlasti su ustupile prostor pored novoizgrađenog Mosta kralja Aleksandra Društvu za priređivanje sajma i izložbi. Ovo je prva veća izgradnja sa druge strane Save, pa se smatra prvim korakom ka kasnijoj izgradnji Novog Beograda. Kompleks se u prvoj fazi sastojao od pet velikih jugoslovenskih paviljona, četiri međunarodna paviljona (Italijanski, Mađarski, Rumunski i Čehoslovački) i paviljon zadužbine Nikole Spasića koji su raspoređeni oko prostranog trga u čijem se središtu nalazi kula koja predstavlja centralni motiv Sajmišta. Kula se mogla videti i iz najudaljenijih tačaka grada pogotovo noću kada je Sajmište bilo jako osvetljeno. U drugoj fazi izgradnje izgrađeni su Turski paviljon, Ribarski paviljon, paviljon holandskog proizvođača ,,Philips’’ i Paviljon nemačkog Rajha.

Redovni sajmovi su se održavali na proleće i na jesen od 1937-1940. na kojima su izlagana dostignuća iz svih grana privrede kao što su odeća, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, metalurška i stolarska industrija. Osim redovnih održavao se i Sajam automobila na kojem su automobile izlagali najpoznatiji evropski proizvođači, vazduhoplovni sajam, sajam turizma i drugi. Pored ovih izložbi za širu publiku su priređivani koncerti, festivali, umetničke izložbe, ulična umetnost a postojali su i restorani, prodajni štandovi zbog čega je sajam posećivalo hiljade ljudi.

  1. čehoslovački proizvođač automobila ,,Škoda’’ izgradila je čelični padobranski toranj visine 74m, u to vreme najveći u Evropi, koji je služio sa obuku padobranaca iz cele Jugoslavije.
    Staro Sajmište
    Knjigu poručite ovde!

Paviljoni nemačkoj Rajha i fašističke Italije su imale jak uticaj na Sajmištu, a to su koristile za svoju ideološku propagandu. Ispred nemačkog paviljona su se vijorile nacističke zastave a unutar paviljona isticani nacistički simboli, kukasti krst i orao.

Nacistički logori

Staro Sajmište

Nakon nacističke okupacije Jugoslavije, tačnije u decembru 1941. Sajmište je pretvoreno u koncentracioni logor- pod imenom Jevrejski logor Zemun. Od 1941-1942. to je bio logor smrti za Jevreje i Rome. Neki su umrli od bolesti i gladi, neki su streljani u samom logoru ali najviše su ubijani u gasnom kaminu marke ,,Sauer’’ sa prepravljenim auspuhom koji je izduvne gasove izbacivao direktno u hermetički zatvoren tovarni prostor u koji su utovarivali i do 100 ljudi koje bi usmrtili na putu do Jajinaca gde su ih srpski zarobljenici sahranjivali.

Od 1942. koncentracioni logor menja namenu i naziv i umesto logora smrti za Jevreje i Rome postaje prihvatni logor pretežno za srpske zarobljenike, političke protivnike i partizane koji su odatle deportovani u druge radne logore. On je služio kao prihvatna stanica odakle bi bili deportovani u druge radne logore od Norveške do Grčke. Logor je bombardovan od strane savezničkih aviona 1944. godine u kojem su stradili i zatočenici. Iako ovo nije bio logor smrti kao onaj za Jevreje i Rome u njemu je stradalo jedna trećina zatočenika.

Pratite nas i na Facebooku!

Ostavite odgovor