POLICIJA SRBIJE

POLICIJA SRBIJE

POLICIJA SRBIJE

Efikasnost države se ogleda u sposobnosti njenih izvršnih organa da prilikom obavljanja svojih zakonom definisanih aktivnosti, pravovremeno reaguju na sve izazove koji dolaze iz okruženja. U tom kontekstu posebno pažnju posvećujemo policiji Srbije. Policija Srbije je jedan složen sistem koji se sastoji iz više jedinica. Svaka jedinica policije se može posmatrati kao zasebna celina, iz razloga što ima svoje definisane poslove i delokrug odgovornosti,  vrste uniforme, prateću opremu i naoružanje. Bez obzira na svoju zasebnost, jedinice međusobno sarađuju i dopunjuju se, tako da od njihove usklađenosti zavisi brzina i uspešnost realizacije postavljenih zadataka.

Sva pravila koja se odnose na rad policije definisani su zakonom o policiji, i tu svrhu pozivaćemo se na pojedine odredbe. Zakonom o policiji je određeno da sve policijske poslove i druge unutrašnje poslove obavlja Direkcija policije. U sastavu Direkcije policije nalaze se organizacione jedinice:

 • U sedištu kao što su : uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije,
 • I van sedišta: Policijska uprava za grad Beograd, područne policijske uprave (u daljem tekstu: policijske uprave) i policijske stanice.

Policijske jedinice u sedištu Direkcije

Organizaciona jedinica Uprave u sedištu Direkcije policije čine sledeće jedinice :

 • Uprava kriminalističke policije
 • Uprava policije
 • Uprava saobraćajne policije
 • Uprava granične policije
 • Uprava za upravne poslove
 • Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju
 • Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju

Svaka uprava se sastoji iz nekoliko službi i odeljenja.

Organizaciona jedinica posebnih jedinica u sedištu Direkcije policije čine sledeće jedinice:

 • Jedinica za zaštitu
 • Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata
 • Žandarmerija
 • Helikopterska jedinica

Kao specijalna jedinica u sedištu Direkcije policije postoji Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ)

Komandno – operativni centar kako mu samo ime govori jeste centar koji je smešten u sedištu Direkcije policije. Kao komunikacioni i informatički centar, Operativni centar bavi se neprekidnim praćenjem pojava i događaja na teritoriji čitave Republike.

POLICIJA SRBIJE

Ostale jedinice koje su u sedištu Direkcije policije su :

 • Biro direktora policije koji u svom sastavu ima orkestar policije
 • Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine lјudima

MAJICE SA LOGOM SPECIJALNIH JEDINICA PORUČITE OVDE.

Policijske jedinice van sedišta Direkcije

Kao policijske jedinice koje su van sedišta direkcije nalazimo područne policijske uprave i policijske stanice u 27 područja a to su:

Policijska uprava za grad Beograd

Policijska uprava u Novom Sadu

Policijska uprava u Nišu

Policijska uprava u Subotici

Policijska uprava u Kikindi

Policijska uprava u Pančevu

Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici

Policijska uprava u Zrenjaninu

Policijska uprava u Somboru

Policijska uprava u Boru

Policijska uprava u Vranju

Policijska uprava u Valjevu

Policijska uprava u Zaječaru

Policijska uprava u Jagodini

Policijska uprava u Kragujevcu

Policijska uprava u Kruševcu

Policijska uprava u Kraljevu

Policijska uprava u Leskovcu

Policijska uprava u Novom Pazaru

Policijska uprava u Požarevcu

Policijska uprava u Pirotu

Policijska uprava u Prijepolju

Policijska uprava u Prokuplju

Policijska uprava u Smederevu

Policijska uprava u Užicu

Policijska uprava u Čačku

Policijska uprava u Šapcu

 

Takođe, postoje i posebne jedinice čije delovanje i rad su određeni i pod ingerencijom Policijske uprave Beograd, a to su Policijska brigada i Interventna jedinica 92.

Ostavite odgovor