Mihajlo Pejić heroj među marincima

Mihajlo Pejić heroj među marincima

Mihajlo Pejić heroj među marincima

Mihajlo Pejić, odnosno Mičel Pejdž, rođen je u SAD-u – u državi Pensilvaniji 1918. godine. Potiče iz krajiške porodice srpskih doseljenika. Vaspitan na pesmama srpskih junaka i od malena je želeo da bude vojnik. Već sa osamnaest godina se dobrovoljno prijavio u američke marince. Nakon napada na Perl Harbor prebačen je na Pacifik. Mihajlo Pejić heroj među marincima slavu je stekao u bici za Gvadalkanal protv Japana.

Japanci su na obali ostrva Gvadalkanal napravili aerodrom kako bi svojim avionima odatle presekli američke linije snabdevanja. Već 1942. godine američke snage osvajaju aerodrom i prozivaju ga Handerson (Henderson Field) po Loftonu Handersonu svom prvom poginulom pilotu. Kako Japanci nisu hteli tako lako da predaju važno strateško mesto, počeli su jurišni napadi praćeni napadima iz vazduha i sa mora. Američki marinci trpeli su velike gubitke i svakog dana ih je bilo sve manje. Tada su na ostrvo prebačena dva puka među kojima i Pejićeva jedinica. Vrhovna komanda je izdala naređenje da se položaj mora održati po svaku cenu.

Mihajlo Pejić heroj među marincima

Bitka za Gvadalkanal

U jednoj noći došlo je do bliskog okršaja sa Japancima. Pejić i njegovi marinci bili su naoružanim teškim mitraljezima sa vodenim hlađenjem marke Browning. Sa svog položaja kosili su japanske vojnike koji su bili u brojčanoj prednosti i imali podršku minobacača iz pozadine. Prazne se sanduci municije a kako jedan marinac padne drugi zauzima njegovo mesto i nastavlja paljbu. Nakon duge borbe i mnogo mrtvih tela na obe strane, Pejić je krenuo u obilazak pozicije ali je samo nailazio na leševe palih saboraca. Shvatio je da je ostao sam na položaju.

Mihajlo Pejić heroj među marincima

Japanci su nastavli da napadaju a kako bi zavarao neprijatelja trčao je od mitraljeza do mitraljeza i otvarao rafal po Japancima koji su mislili da im je stiglo pojačanje. Iz sveg glasa je dozivao mrtve marince i izdavao im naređenje kako ne bi shvatili da je ostao sam. Sve vreme je pretrčavao preko od rova do rova i pucao na neprijateljske položaje. U jednom takvom pretrčavanju ostao je otkriven za japanskog mitraljesca koji je otvori vatru ka njemu. Bacio se na zemlju srećom nepovređen i uspeo je da se dočepa nečije puške i isprazni žaržer u napadača. Pokušavujući da popravi mitraljez, prikrao mu se jedan Japanac i bajonetom nasrnuo na njega. Mič je šakom uhvatio sečivo i drugom rukom mu zabio nož u grlo. U zoru odnekud su se pojavila dvojca preživelih marinaca. Mič Pejić, znajući da ukoliko ostanu na tom mestu braneći se, biće laka meta japanskih vojnika. Zato izdaje naređenje za napad skinuvši sa postolja mitraljez težak 20 kilograma i uzviknuvši: idemo! Nailazio je na grupe japanskih vojnika koseći ih rafalima. Preživeli Japanci su se dali u beg. Ubrzo je stiglo i pojačanje i niko nije verovaro kako je tridesetak marinaca ,od kojih je jedini Pejić ostao živ, odbranilo položaj protiv preko dve hiljade japanskih vojnika.

Mihajlo Pejić heroj među marincima

Odlikovanja i počasti

Za pokazanu hrabrost u bici za Gvadalkanal ukazom predsednika Ruzvelta odlikovan je Medaljom časti (Medal of Honor). Za ovu priču se nikada ne bi zasnalo da nije napisao svoju autobiografsku knjigu ’’Marinac po imenu Mič’’ (A Marine Named Mitch) iz 1975. godine. Postao je živa legende među marincima a po njegovom liku je napravljena popularna igračka Dži-Aj-Džo (G.I. Joe).

Ostavite odgovor