Društvene igre

Društvene igre

Društvene igre

Društvene igre su igre koje uključuju dva ili češće više igrača koji pomoću različitih predmeta donose odluke u skladu sa pravilima društvene igre koristeći određenu strategiju kako bi pobedili. U mnogim igrama, pored razuma, bitnu ulogu igra i sreća. Igranje društvenih igara je korisno sa mnogih aspekata. One razvijaju empatiju između igrača i pomažu da se shvati način razmišljanja i način donošenja odluka učesnika u igri. Druženjem i povezivanjem sa drugim ljudima ovaj način razonode pruža terapeutsko dejstvo i pomaže u smanjivanju napetosti i depresije. Pored toga, društvene igre razvijaju strateški način razmišljanja i poboljšavaju kognitivne funkcije mozga. Takođe, one pomažu pojedincu da nauči da nekad samostalno a nekad u grupi racionalno rešava probleme i prepreke. Pored svega ovoga, većina igara zahteva motoričke akcije kao što su bacanje kockica, pomeranje figura ili izvlačenje karata što poboljšava motoričke funkcije i pojačava fokus kod igrača.

 Šah

Šah je drevna igra koja je nastala na prostoru Azije. Preteča šaha je nastala u Indiji pod nazivom “čaturanga” što u prevodu znači četiri roda koji su tada postojale u indijskoj vojsci. Kod ove preteče šaha za određivanje poteza se koristila kocka. Kasnije igru prihvataju Persijanci i Arapi koji je potom prenose u Evropu u kojoj nastaje današnja verzija šaha. Šahovska tabla se sastoji od 8 redova puta 8 kolona čime se dobija 64 crnih i belih polja. Svaki igrač na početku poseduje po 16 crnih ili belih figura. Figure čine kralj, kraljica, konji, lovci, topovi i pešaci. Bele figre povlače prvi potez. Igra se može završiti na tri načina. Šahmat što znači kralj-mrtav je pobeda igrača koji je matirao drugog kralja. Pat je nerešen rezultat kada je igrač koji je na potezu ne može da pomeri nijednu figuru. Remi je sporazumni zavržetak igre kada oba igrača procene da ne mogu pobediti u igri.

Karte za igranje pogledajte i poručite OVDE

Riziko

Igru riziko je osmislio francuski filmski producent Albert Lamoris pod nazivom “Osvajanje sveta”. Od njega igru je otkupila američka kompanija Parker Brothers i uz par izmena, među kojima je uvođenje kartica, plasira je za američko tržište pod nazivom “RISK The Continental Game”. Riziko mogu igrati od dva do šest igrača. Mapa sveta je podeljena na šest kontinenata. Svaki igrač na početku dobija određeni broj tenkova određene boje. Na početku partije prvo se izvlače osnovni zadaci igrača koju zna samo taj igrač. Nakon toga se izvlačenjem kartica vrši raspodela teritorija i na njima se postavljaju tenkovi. Pre svakog napada igrač vrši pojačanje u zavisnosti od toga koliko tenkova poseduje. Ukoliko igrač u svom posedu ima ceo continent, ima parvo na dodatno pojačanje. Napad i odbrana teritorije se vrši bacanjem jedne, dve ili tri kockice u zavisnosti od toga koliko tenkova ima na toj teritoriji i koliko tenkova rizikuje da izgubi jer sa više kockica rasta šansa za uspeh ali i za gubitak više tenkova. Rezultat borbe se dobija poređenjem najveće, srednje i najmanje vrednosti kockica učesnika borbe. Ako napadač osvoji teritoriju vuče karticu sa simbolima tenka, aviona i pešaka koje skuplja i kasnije za njih dobija pojačanje pred napad. U igri pobeđuje onaj igrač koji ostvari zadatak koji je izvukao na početku partije ili ukoliko osvoji ceo svet.

Društvene igre
Monopol poručite ovde

Kluedo

Igru Kluedo je izmislio britanski bračni par Pratt za vreme Drugog svetskog rata pod nazivom Murder- Ubisvo. Današnji naziv Cluedo je nastao spajanjem engleske reči clue-dokaz i latinske reči ludo-igra. Igra započinje pričom o ubistvu koje se desilo u kući. Cilj igre je da se pronađe odgovor ko je ubica, u kojoj prostoriji se ubistvo desilo i kojim oružjem je ubstvo izvršeno. U igri može učestvovati od tri do šest igrača. Tabla se sastoji od devet prostorija po kojima se igrači kreću bacajući dve kockice. Na sredini table se nalazi tajna koverta u kojoj se nalaze 3 kartice koje predstavljaju rešenje zločina. U igri se koriste 21 kartica od kojih 9 označava prostorije, 6 potencijalne ubice i ostalih 6 moguća oružja kojima je izvršeno ubistvo. U igri se još koriste i plastične figurice oružja, odnosno, kanap, nož, svećnjak, pištolj, šipka i francuski ključ. Pobednik je onaj igrač koji otkrije koje tri kartice se nalaze u koverti u sredini odnosno ko je ubijen, gde, kao i čime je izvršeno ubistvo.

 

 

Naš youtube kanal pogledajte OVDE

Ostavite odgovor