Oznake na uniformi

Oznake na uniformi

Oznake na uniformi

Veoma bitan deo vojne odeće o kome treba voditi računa, bez obzira o kojoj se vrsti uniforme radi, jesu oznake na uniformi. One su propisane da stoje na samoj uniformi. Upravo zbog nepobitne važnosti oznaka kao  neizostavnog dela uniforme, imaćete priliku da u narednom tekstu pročitate zanimljive informacije o oznakama.

Oznake na uniformi mogu biti izrađene i prikazane kao:

1) metalne oznake;

2) vezene/tkane oznake;

3) štampane fluoroscentne oznake.

Posebno naglašavamo da se oznake za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica mogu izrađivati i od silikona (silikonske oznake).

Ono što je posebno bitno istaći jeste da boja oznaka na uniformi  mora biti prilagođena boji uniforme.

Po pravilu, natpisi na oznakama pišu se ćiriličnim pismom, a izuzetno, zbog potreba organizacionih jedinica i latiničnim pismom.

Metalne oznake

Metalne oznake izrađuju se od metala i u kombinaciji metala i veza/tkanja na materijalu određenih delova uniforme.

U metalne oznake spadaju: značka organizacione jedinice; značka na kapi, kačketu i beretki; značka na reveru; oznaka instruktora; oznaka specijalnosti; pločica sa prezimenom; šnala za ešarpu (pafna); šnala za kravatu i oznaka čina.

Metalne oznake, po pravilu, nose se isključivo na svečanoj uniformi.

Oznake na uniformi
Amblem poručite ovde

Vezene oznake

Vezene oznake izrađuju se tehnikom veza a tkane oznake tehnikom žakar na materijalima određenih delova uniformi. Za vezene/tkane oznake definisano je da se nose na redovnoj, interventnoj i po potrebi na svečanoj uniformi.

Vezene/tkane oznake mogu biti: značka organizacionih jedinica; značka Centra za osnovnu policijsku obuku; značka Nacionalnog trening centra za vanredne situacije; značka Kriminalističko-policijskog univerziteta; zastava Republike Srbije; natpis: „POLICIJA” (ćiriličnim, a po potrebi i latiničkim pismom, na leđima, a po potrebi i na grudima određenih delova redovne uniforme); amblem organizacione jedinice (oznaka pripadnosti); značka na kapi; oznaka krvne grupe; oznaka čina; oznaka polaznika osnovne policijske obuke, polaznika osnovne obuke za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica i studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta, i prezime sa ili bez ID broja.

Zbog prirode poslova koji organizaciona jedinica obavlja, amblem za gore navedene organizacione jedinice može sadržati natpis organizacione jedinice i na engleskom jeziku.

Posebnu pažnju skrećemo na pravilo da  umesto natpisa „POLICIJA” za SAJ i posebne jedinice policije i pojedine organizacione jedinice Ministarstva ili linije rada koje zadužuju i nose interventnu uniformu, mogu se izrađivati vezene/tkane oznake sa nazivom ili skraćenim nazivom te organizacione jedinice.

Štampane fluoroscentne oznake

Štampane fluoroscentne oznake izrađuju se posebnom tehnikom štampe na pojedinim osnovnim i dodatnim delovima redovne i interventne uniforme, koje se čičak trakom postavljaju na određeni deo uniforme.  Upotreba štampanih flouroscentnih oznaka na svečanim uniformama nije predviđena niti je dozvoljena po uredbi o uniformama i oznakama policijskih službenika.

Štampana fluoroscentna oznaka je natpis „POLICIJA”, koja se izrađuje ćiriličnim, a po potrebi i latiničnim pismom, na leđima, a po potrebi i na grudima određenih delova redovne uniforme.

Jedini izuzetak važi  za SAJ i posebne jedinice policije i pojedine organizacione jedinice Ministarstva ili linije rada, da se mogu izrađivati fluoroscentne oznake sa nazivom ili skraćenim nazivom te organizacione jedinice.

 

Ostavite odgovor