Bitka Kod Mancikerta i Seldžučko Carstvo

Bitka Kod Mancikerta i Seldžučko Carstvo

Bitka Kod Mancikerta i Seldžučko Carstvo

– Bitka Kod Mancikerta i Seldžučko Carstvo –

Ko su bili Seldžuci?

Dinastija Seldžuka je bila dinastija Oguz Turaka. Vremenom, postala je deo Persije i društva i samim tim doprinela u tusko – persijskoj tradiciji. Seldžuci su živeli u 9. Veku na teritorijama muslimanskog područja, a u 10. Veku Oguzi su ostvarili blizak kontakt sa muslimanskim gradovima. Seldžukov otac bio je veoma dobro pozicioniran u Oguzovoj državi, te je dao po njemu ime državi i dinastiji.

Seldžučko carstvo

Bilo je to tursko – persijsko carstvo, na čelu sa Kunik Granum Oguz Turaka. Ovo carsvo imalo je moć nadgledanja prostora od Hindukuša na istoku do Anadolije na zapadu, a i kontrolu nad srednjom Azijom na severu do Persijskog zaliva na jugu. Osnovao ga je 1037.godine Torgul – beg nakon osnivača Seldžučke dinastije.

Bitka kod Mancikerta

Vođena je 26. 08. 1071. godine imeđu Turaka Seldžuka i Vizantijske vojske. U ovoj bici poražena je Vizantija i zarobljen car Roman IV Diogen. Tim porazom prikazan je kraj prevlasti Vizanije, rimske kulture i Grčke. Sa druge strane, Turci su se radovali jer su imali lagan proaz ka Evropi i Maloj Aziji. U bici kod Mancikerta Vizantija je izgubila mnogo vojnika, a deo njih je napustilo bojište.

Kako je to sve bilo

Turski vojni  vladar Arslan, sakupivši vojsku održao je govor u kojem je pred svima rekao da su svi okupljeni na istom mestu i da tako okupljeni daju svoje živote u rat, iz kojeg se neće vraćati živi. Videvši da se vizantijska vojska 26. Avgusta lagano uputila ka njima, tako su i Turci pošli u vizantijskom smeru. Nekih 5km od vizantijske vojske, čučali su Seldžuci. Nakon što su Turci napali strelama, Vizantici su se uspeli odbraniti i takvom odbranom su zaokupirali ratni tabor Arslana. Turski vojnici na konjicama gađali su vizantijske konjarnike, a nakon toga Roman, zapovednik Vizantije naređuje povlačenje. Deo vojske nije čulo i nije dobro razumelo naredbu. Turcima je to jako dobro došlo, te su napali još jače, gde je sve ostalo zarobljeno Turcima, a tu je i Car Roman V ranjen i zarobljen. Seldžuci su iskoristili ovaj rat i samim tim pokorili Malu Aziju. Tokom 10 godina uništen je u potpunosti vizantijski sistem pronijara I stratiote koji je činio glavninu vizantijskih snaga. Porac u bici kod Mancikreta smatrao se inicijalnom kapislom (neposredan povod) za pokretanje krstaških ratova.

Seldžuci su u mnogim bitkama pružili otpor Vizanticima i Krstašima u prvom i drugom Krstaškom ratu (1096. – 1144. prvi Krstaški rat ; 1145. – 1187. prugi Krstaški rat). Baš u ovom ratu Seldžuci su imali jako dobre veštine ratovanja , jer su uz spomoć dobre konjice pretrpavala Krstaše strelama. Njen najznačajni vladar bio je Alaedin Keikubad, vladar Male Azije. Živeo je od 1220. godine pa do 1237. godine, što znači da nije imao dug život. On nije bio značajan za Saldžak, bio je i jako dobar vladar u Osmanlijskoj istoriji.

 Video prezentacije naših proizvoda pogledajte na YouTube kanalu OVDE

Koje zanimljive artikle imamo u kategoriji knjiga pogledajte klikom OVDE!

Ostavite odgovor