Uprava saobraćajne policije

Uprava saobraćajne policije

Mnogi bi od nas na pomen saobraćajne policije, rekli da je zadatak saobraćajne policije da razreši saobraćajne nezgode i prekršaje i da u skladu sa određenim merama kazni krivce u saobraćaju. To je tačno, ali nikako se ne može se prihvatiti kao potpun odgovor kojim bismo mogli u celosti objasniti rad i uprava saobraćajne policije.

Zbog toga ćemo se u narednom tekstu upoznati sa :

 • osnovnim poslovima,
 • geografskom raspoređenosti saobraćajne policije,
 • organizacionom strukturom saobraćajne policije i
 • pravilima kontrole saobraćaja koja koriste policijski službenici u obavljanju svojih redovnih aktivnosti.

Uprava saobraćajne policije je organizovana u okviru Direkcije policije u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Misija i osnovni zadatak saobraćajne policije jeste da obezbedi organizovano funkcionisanje drumskog saobraćaja i zaštita građana i materijalnih vrednosti u procesu prevoženja. U nameri  da ostvari gore navedeni zadatak, Uprava saobraćajne policije razvila je i primenjuje adekvatne mere zaštite bezbednosti i sprovodi preventivne aktivnosti, uz podršku jedinstvene baze podataka o vozilima, vozačima, saobraćajnim prekršajima i saobraćajnim nezgodama.

Poslovi saobraćajne policije

Poslovi koje saobraćajna policija obavlјa u bezbednosti saobraćaja prema različitim subjektima mogu se grupisati na:

 • neposrednu kontrolu i interventno regulisanje saobraćaja;
 • upravne poslove bezbednosti saobraćaja;
 • praćenje i unapređenje propisa u bezbednosti saobraćaja;
 • obradu i rasvetlјavanje saobraćajnih prekršaja i saobraćajnih nezgoda;
 • saobraćajno-tehničke poslove bezbednosti saobraćaja;
 • preventivno-propagandne poslove bezbednosti saobraćaja ;
 • poslove saradnje sa subjektima koji se bave bezbednošću saobraćaja;
 • poslove međunarodne saradnje i odnose sa javnošću;
 • ostale poslovi bezbednosti saobraćaja.

Geografska raspoređenost saobraćajne policije

Da bi pokrili sva neophodna područja na kojima mogu da se obavljaju poslovi saobraćajne policije, organizaciono je određeno da u okviru policijskih uprava postoje odelјenja saobraćajne policije u čijem sastavu su saobraćajne policijske ispostave.

Zbog složenosti problematike bezbednosti saobraćaja oformlјene su saobraćajne policijske ispostave i van sedišta policijskih uprava.

Specifičnost na koju treba obratiti pažnju odnosi se na odvijanje saobraćaja na autoputevima.  Zbog toga su u Republici Srbiji formirane i saobraćajne policijske ispostave koje svoje poslove obavlјaju isklјučivo na autoputevima i prilaznim putevima.

Na području opština gde saobraćajna problematika nije izražena u znatnoj meri, poslovi bezbednosti saobraćaja obavlјaju se u okviru saobraćajnih sektora u sastavu policijskih ispostava opšte nadležnosti.

Kod Policijske uprave za grad Beograd, organizacija saobraćajne policije je nešto složenija, tako da u sastavu Uprave saobraćajne policije za grad Beograd postoji pet saobraćajno-policijskih ispostava. Od toga četiri policijske ispostave vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na svom području, u okviru teritorijalne podele grada, dok je samo jedna ispostava usko specijalizovana i vrši uviđaje ili obezbeđenje mesta saobraćajnih nezgoda na području celog grada Beograda.

Organizaciona struktura saobraćajne policije

Na čelu Uprave saobraćajne policije nalazi se načelnik, koji ima zamenika i četiri pomoćnika.

Uprava saobraćajne policije u svom sastavu ima četiri odeljenja:

 • Odelјenje za kontrolu saobraćaja;
 • Odelјenje za saobraćajno-tehničke poslove;
 • Odelјenje za saobraćajne nezgode i prekršaje;
 • Odelјenje za praćenje i unapređenje rada saobraćajne policije.

Majice sa logom specijalnih jedinica PORUČITE OVDE!

Odelјenje za kontrolu saobraćaja u svom sastavu ima dva odseka:

 • Odsek za kontrolu i regulisanje saobraćaja i
 • Odsek za posebne vidove kontrole saobraćaja i saobraćajna obezbeđenja.

Odelјenje za saobraćajno-tehničke poslove u svom sastavu ima isto dva odseka:

 • Odsek za tehnički pregled vozila i privremenu saobraćajnu signalizaciju i
 • Odsek za osposoblјavanje kandidata za vozače i nadzor nad subjektima koji vrše prevoz u drumskom saobraćaju.

Odelјenje za saobraćajne nezgode i prekršaje u svom sastavu ima dva odseka:

 • Odsek za saobraćajne nezgode i
 • Odsek za saobraćajne prekršaje i prekršajni postupak.

Odelјenje za praćenje i unapređenje rada saobraćajne policije u svom sastavu ima:

 • Odsek za praćenje rada saobraćajne policije i
 • Odsek za unapređenje rada i primenu uređaja.

Pratite i naše video prezentacije proizvoda na zvaničnom You Tube kanalu!

Ostavite odgovor