TAKTIČKE LAMPE – VRSTE I NAČIN UPOTREBE

TAKTIČKE LAMPE - VRSTE I NAČIN UPOTREBE

TAKTIČKE LAMPE 

Taktičke lampe predstavljaju važan element taktičke policijske i vojne opreme iz razloga što mogu biti veoma korisne prilikom izvođenja intervencija i drugih aktivnosti u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno u potpunom mraku. Da bi se lampa označila taktičkom, a ne običnom kućnom, mora ispuniti nekoliko kriterijuma. Dodatno, u poređenju sa radnim lampama, taktičke su naprednije u svakom pogledu i kvalitetnije, što se odražava i na njihovu osetno višu cenu na tržištu.

Taktičke lampe prvenstveno su namenjene službenim licima policije i vojske, ali ne postoji nijedan zakonski uslov ili prepreka druge vrste, da i lica iz civilstva ne nabavljaju i ne upotrebljavaju taktičke modele lampi.

Vrste

Taktičke lampe najjednostavnije je moguće podeliti na ručne, tj. one koje se upotrebljavaju nošenjem u ruci i taktičke lampe u užem smislu, tj. one koje se montiraju na pešadijsko naoružanje. Ručne taktičke lampe često su sastavi deo ličnog borbenog kompleta vojnika, a posebno policajca. U obavljanju policijskih delatnosti kvalitetna taktička lampa može biti od velikog značaja prilikom obavljanja pretresa lica, vozila i objekata, pronalaženja tragova i tome slično.

Dodatno, taktičke lampe mogu imati i primenu pri samoodbrani, odnosno u situacijama kada je potrebno savladati agresivno lice i staviti ga pod kontrolu, bez upotrebe ozbiljnih sredstava prinude. Primera radi, moderne taktičke lampe najčešće se nude kupcima u svetlosti bele boje, prilično jakog intenziteta koji se meri jedinicom Lumen. Uperivanjem jakog svetla u oči osumnjičenom ili agresivnom licu može se postići njegova dezorijentacija i to iskoristiti za rešavanje konkretne situacije bez štetnih posledica. Dodatno, mnoge moderne taktičke lampe imaju i mogućnost emitovanja strob svetla koje se vrlo efikasno može upotrebiti radi dezorijentacije napadača ili drugog agresivnog lica.

Montiranje na oružje

Veoma popularne i praktične jesu taktičke lampe koje se montiraju na različite vrste pešadijskog naoružanja, posebno među pripadnicima specijalnih jedinica. Ovo je posebno primetno prilikom izvođenja akcija u uslovima smanjene vidljvivosti ili potpunog mraka, pa tako korisnici mogu montirati lampe na šine na ramovima pištolja (integrisane šine sa donje strane rama, ispod cevi pištolja), automate (na bočne čine na mestu obloge cevi, odnosno na donju šinu ispod cevi), odnosno automatske puške (po istom principu kao i na automate). Zavisno od mogućnosti i potreba intervencija, taktičke lampe mogu se montirati i na lake mitraljeze. Samo montiranje vrši se preko kružnog nosača u koji se ubacuje lampa, a koji se potom pričvršćuje na standardnu Picatinny šinu na oružju.

Upotreba

Veliki broj modela taktičkih lampi opremljeni su tasterom kojem korisnik lako može pristupiti i upalliti taktičku lampu po potrebi. Pored toga, pojedini modeli (najčešće oni koji su predviđeni za duže pešadijsko oružje, kao što su automati i automatske puške) mogu imati i pokretne prstenove pomoću kojih se podešava intenzitet svetlosti lampe.

Pozitivna karakteristika lampi je naravno olakšavanje izvođenja dejstava u uslovima smanjene vidljivosti. Negativna se ogleda u tome što jasno otkrivaju položaj korisnika kada je lampa upaljena.

Danas mnogi proizvođači specijalističke taktičke opreme nude kupcima i uređaje koji objedinjavaju taktičke lampe i laserske obeleživače cilja. Za razliku od svetlosti lampe moderni laserski snopovi danas mogu biti i nevidljivi za ljudsko oko, tj. može biti vidljiva samo tačka na meti, ne i snop svetlosti.

Ostavite odgovor