TAKTIČKE FUTROLE – VRSTE I KARAKTERISTIKE

TAKTIČKE FUTROLE - VRSTE I KARAKTERISTIKE

TAKTIČKE FUTROLE

Taktičke futrole jesu deo taktičke vojne i policijske opreme koje su namenjene za otpremanje i nošenje pojedinih delova taktičke opreme i samim, tim predstavljaju veoma važan deo opreme svakog službenog lica, odnosno drugih korisnika.

Vrste

Taktičke futrole moguće je podeliti prema više različitih kriterijuma. Primera radi, prema kriterijumu vrste taktičke opreme za koju služe, mogu se razlikovati taktičke futrole za pištolj, taktičke futrole za okvire različitog oružja (automatske puške, automati, pištolji), zatim futrole za uređaje za radio vezu i komunikaciju, futrole za noževe i tome slično.

Pored ovog, bitno je spomenuti i namenu futrola, pa tako se mogu razlikovati futrole za skriveno i otkriveno ili taktičko nošenje, zatim brzopotezne futrole, butne futrole i druge.

Na kraju, treba uzeti u obzir i moguće korisnike futrola, pa tako današnji proizvođači vrlo često svoju ponudu dele na modele koji su namenjeni primarno kupcima iz civilstva, odnosno modele koji su namenjeni službenim licima vojske i policije, odnosno korisnicima iz drugih profesionalnih sfera, kao što su privatne firme za obezbeđenje na primer.

Taktičke futrole i taktičke torbice

Ovde je bitno ukazati na razliku u konstrukciji između taktičkih futrola i taktičkih torbica, iako im namena može biti često i identična. Primera radi, danas na tržištu postoje i torbice za pištolj, pa i brzopotezne torbice za pištolj, kao i futrole. Jedna od najuočljivijih razlika jeste materijal izrade (futrole se često prave i od plastičnih materijala, ne samo platnenih), a razlikuju se i bezbednosni sistemi, pa tako futrole imaju posebne sisteme bravljenja oružja ili opreme unutar, dok torbice to nemaju. Pored torbica za pištolje, na tržištu su danas prilično popularne (a i veoma korisne u praksi) taktičke torbice za odlaganje okvira.

Montiranje

Taktičke futrole mogu se montirati na delove odevnih predmeta, kao što su kaiševi, odnosno taktički opasači, a isto tako se mogu montirati i na taktičke ili balističke prsluke, sve zavisno afinitetima korisnika, odnosno potrebama intervencije i naravno, nameni konkretne taktičke futrole. Tako na primer, taktičke futrole za pištolj mogu se montirati na struku, a veoma popularne su i butne futrole za pištolj, koje se utvrđuju (zatežu) oko noge. Isto tako, futrole za pištolj se mogu montirati i na taktičke prsluke, po pravilu sa prednje strane, što je praksa koju vrlo često možemo primetiti kod pripadnika francuskih specijalnih jedinica policije na primer.

Materijali izrade

Taktičke futrole izrađuju se od sintetičkih (platnenih) materijala i kompozitnih (različitih plastičnih mešavina). Posmatrajući prakse ozbiljnih proizvođača kao što je 5.11 iz SAD, može se primetiti tendencija upotrebe plastičnih materijala, pa tako ovi modeli polako istiskuju one platnene, koji danas kao da postaju arhaični, prevaziđeni. Značajan deo taktičke  opreme 5.11 ove vrste upravo se izrađuje od različitih polimerskih materijala, a utisci korisnika i tražnja su zadovoljavajući. Ipak, upotreba ovih materijala, iako donosi dosta prednosti očigledno, povlači i veću cenu proizvodnje, a samim tim i prodaje.

Taktičke futrole moraju biti pouzdane i dovoljno robusne da traju duže pri vrlo intenzivnoj upotrebi, a imajući u vidu da su namenjene nošenju predmeta veće tvrdoće, najčešće od metala, ili tvrde plastike.  

TAKTIČKE FUTROLE - VRSTE I KARAKTERISTIKE
TAKTIČKE FUTROLE – VRSTE I KARAKTERISTIKE

Ostavite odgovor