SVEČANE RADNE I INTERVENTNE UNIFORME

SVEČANE RADNE I INTERVENTNE UNIFORME

SVEČANE RADNE I INTERVENTNE UNIFORME

Uniforme su, uz lično naoružanje, neizostavni deo formacijske opreme pripadnika vojne i policijske organizacione jedinice. Tokom perioda upotrebe, a na osnovu iskustava sa terena i tehnoloških dostignuća, kriterijumi izrade uniformi su se menjali i usavršavali.

Danas je moguće razlikovati uniforme po više kriterijuma. Tako, prema nameni, moguće je razlikovati svečane uniforme, radne i interventne.

Svečane uniforme

Svečane uniforme, shodno nazivu, oblače se u svečanim prilikama, odlikuju se specifičnim bojama i detaljima koji nemaju taktičku primenu. Zato simbolišu tradiciju konkretne jedinice ili države u okviru čijeg bezbednosnog sistema konkretna jedinica figurira.

Radne uniforme

Radne uniforme najčešće se nude kao kombinezoni u više vrsta, a shodno opisu aktivnosti koje korisnik obavlja noseći kombinezon. Za razliku od svečanih, kombinezoni svakako imaju i taktičku primenu, pa tako proizvođači obraćaju pažnju na raspored i kroj džepova. Pažnja se posvećuje i dizajnu rajsfešlusa, odnosno čičaka kojima se džepovi šniraju ili poklapaju, pa se tako, na primer, proizvođači trude da omoguće korisniku otvaranje džepa jednom šakom. Kombinezoni svakako treba da ostvare i zaštitni kriterijum, pa se tako izrađuju od robusnijih materijala otpornih na svakodnevnu upotrebu, cepanje i tome slično. Zaštitni kriterijum odnosi se i na fragmentacionu zaštitu. Kvalitetan kombinezon treba i da štiti telo korisnika od povreda prilikom udara fragmenata poput delova stakla, zidova, kamenja…

Po pravilu, kombinezoni se izrađuju od nezapaljivih materijala, a zavisno od namene kombinezona rešava se način protoka vazduha i emotivanja telesne toplote. Imajući u vidu da se različiti poslovi i radnje mogu obavljati i pri ekstremnim temperaturama, proizvođači često nude letnje i zimske modele kombinezona. Takođe, korisnicima se uvek nude i modeli „wind stop“, što znači da se izrađuju od materijala koji ne propušta vetar, što se pozitivno odražava na održavanje telesne temperature korisnika, kao i „waterproof“, što znači da ne propuštaju vodu.

Moderniji kombinezoni odlikuju se i mogućnošću prilagođavanja individualnim potrebama korisnika, što je uvek veoma cenjena karakteristika. U ovoj kategoriji prednjače kombinezoni, ali su u upotrebi i radne, dvodelne uniforme koje se izrađuju po sličnim kriterijumima. Osnovna razlika u odnosu na kombinezone jeste što se sastoje iz dva dela, obično pantalona i bluze/košulje, dok se kombinezon izrađuje u jednom delu i samim tim je kompaktnija celina. Stoga, određene standarde, kao što je zaštitni kriterijum, na primer, kombinezon može ostvariti u većoj meri, u odnosu na dvodelnu uniformu sa kojom korisnik uvek mora obraćati pažnju na gornji deo uniforme, uvlačiti je u pantalone po potrebi, izvlačiti i tome slično.

Kombinezoni

Kombinezoni se mogu izrađivati i za potrebe intervencija. Zanimljivo je da se može primetiti tendencija masovnije upotrebe kombinezona, posebno u jedinicama za specijalne namene. Pre svega prilikom izvođenja antiterorističkih operacija u urbanoj sredini. Ovo primarno zbog već spomenute mogućnosti kombinezona da pruži zaštitu višeg nivoa korisniku, jer je kompaktnija celina. Kada su u pitanju interventni kombinezoni, proizvođači se trude da primarno zadovolje taktički kriterijum te kombinezon mora biti lagan. Takođe mora biti u skladu pokretima ljudskog tela i izrađuje od materijala koji ne stvaraju zvuk prilikom kretanja.

Ostavite odgovor