INTERVENTNE UNIFORME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

INTERVENTNE UNIFORME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

INTERVENTNE UNIFORME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

Interventne uniforme jesu neizostavni element taktičke opreme pripadnika bilo koje zvanične formacije, vojne i policijske. Vrlo često nadležna ministarstva ili vlade nacionalnih država donose pravilnike ili uredbe kojima se propisuju standardi formacijskih uniformi i oznaka.

Za potrebe intervencija danas se upotrebljavaju kombinezoni i dvodelne uniforme. Dvodelne interventne uniforme ( dodatni naziv „borbene uniforme“)  sastoje se od taktičkih pantalona i taktičke bluze ili košulje. Kada je reč o uniformama koje se formacijski nabavljaju za potrebe intervencija moguće je napraviti razliku između modela koji se izrađuju za redovne policijske i vojne snage, odnosno za pripadnike specijalnih jedinica. Svaki kriterijum koji interventna uniforma treba da zadovolji, u većoj meri je ostvaren kada su u pitanju  pripadnici specijalnih jedinica. Stoga, cena proizvodnje, a samim tim i tržišna cena ovih uniformi je viša.

Interventne uniforme se danas nude u različitim maskirnim šarama, koje se izrađuju za potrebe maskiranja u urbanom ili ruralnom okruženju. Isto tako, za potrebe jedinica specifičnih namena izrađuju se i posebne uniforme sa šarama koje su prilagođene vodenom okruženju, zimskim uslovima, kao i one prilagođene potrebama maskiranja u noćnim uslovima (na primer modeli sa tzv. šarom „Night Multicam).

NIGHT MULTICAM
NIGHT MULTICAM

Maskirne šare danas se izrađuju na osnovu temeljnih analiza iskustava sa terena, odnosno upotrebom naprednih kompjutera. Čini se da digitalne maskirne šare polako preuzimaju vodeću ulogu. Treba primetiti i tendenciju proizvođača da interventne uniforme nude  u jednoj boji takođe. Tako, mnogi proizvođači nude svoje modele u tzv. „coyote“ koji su namenjeni pustinjskom okruženju, ili sredinama sa vrlo malo vegetacije, zatim različite nijanse sive i zelene boje (na našim prostorima popularna je sivomaslinasta boja), a tu su naravno i još uvek popularne crne interventne uniforme.

Još uvek bi se moglo istaći da su crne interventne uniforme zaštitni znak jedinica za specijalne namene. Ukoliko se zapitamo otkuda ova praksa, mnogi polaze od događaja koji su se desili tokom 5. maja 1980. godine. To je trenutak kada su čuveni britanski „sasovci“ upali u Iranksu ambasadu u Londonu. Specijalci su se pojavili u crnim uniformama i sa crnim gas maskama, što je tada izazvalo veliku pažnju u svetu. Takodje mnogi su ukazivali na psihološki efekat koji ostvaruje specijalac u punoj borbenoj opremi obučen u crno.

SAS
SAS

Ipak, zahvaljujući jačanju procesa globalizacije informacije postaju lako dostupne i lako se razmenjuju. Mnogo filmova i TV serija prikazivali su specijalce upravo u crnim uniformama, što je za posledicu imalo slabljenje psihološkog efekta takve pojave. Analizirajući taktičku opravdanost crne boje na interventnoj uniformi danas se može istaći da je potpuno nepraktična! Korisniku ne obezbeđuje maskiranje u sredini (osim u noćnim uslovima) u kojoj izvodi intervenciju, čak štaviše, veoma ističe njegovo prisustvo.

Dodatno, na uređajima za noćno osmatranje crna uniforma na korisniku odaje veoma jasnu siluetu, bledosive ili potpuno bele boje, što znači da je korisnik veoma lako uočljiv upotrebom ovih uređaja, što nikako nije pozitivna okolnost. Imajući u vidu izneto, mnogi proizvođači su počeli tragati za drugim bojama u kojima će izrađivati svoje uniforme. Danas se kao najoptimalnija rešenja označavaju različite nijanse sive, braon i zelene boje koje proizvođači različito nazivaju. Nesumnjivo je da se ove boje znatno slabije uočavaju upotrebom uređaja za noćno osmatranje, a njihov maskirni kriterijum je diskutabilan još uvek.

2 thoughts on “INTERVENTNE UNIFORME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

Ostavite odgovor