Strategikon – Priručnik Za Sve Buduće Generale

Strategikon - Priručnik Za Sve Buduće Generale

Strategikon – Priručnik Za Sve Buduće Generale

– Strategikon – Priručnik Za Sve Buduće Generale –

Strategikon  je trakt o vojnoj veštini sastavljen krajem VI i početkom VII veka. Iznosi zanimljive činjenice o Slovenima. Ime autora je nepoznato ali se smatra da ga je napisao Petar, brat cara i vojskovođe Mavrikija. Delo je jednostavno i sastoji se od 20 glava i opisuje vojnu taktiku najviše se fokusirajući na konjicu.

Strategikon je priručnik za one koji žele da postanu generali!

 O Slovenima 

Veoma su hrabri i ratoborni i ne dopuštaju da ih bilo ko pokori. Mnogobrojni su i izdržljivi jer mogu da prebrode sve probleme kao što su glad, studen, kišu ili žegu. Izuzetni su ljudi i domaćini jer sve strance koji dolaze srdačno dočekuju, oni čak ni svoje zarobljenike ne drže u neograničenom ropstvu. Prilagodljivi su, žive oko reka, po močvarama, šumama. Imaju više izlaza iz svojih skolništa koja su korisna prilikom neke opasnosti, naprimer ako stanuju u blizini reka a opasnost se priblažava oni zagnjure sa probušenom trskom koje dopiru do površine i tako mogu izdržati i par časova.

 Teme o kojima govori knjiga 

I knjiga – govori o obuci i naorožanju.

II knjiga i III knjiga – opisano je nastajanje vojnih odreda i strategije vojske.

IV knjiga – u 4. knjizi reč je o zasedi i šta bi svaki segment konjice trebao da uradi prilikom zasede.

V knjiga – Prikazana je važnost zaliha u ratu i to da ih ne treba držati previše blizu mesta borbe.

VI knjiga  , VII knjiga  i VIII knjiga –  sadrže taktike i vežbe za trening, strateške tačke koje generali trebaju da razmotre i instrukcije koje su generali dobili od cara.

IX knjiga i X knjiga – opisane su strategije kojima je Vizantija iznenađivala neprijatelje.

XI knjiga i XII knjiga – govori o neprijateljima Vizantije.

 

 Inspirativni citati 

  • „Kakva god da je snaga neprijatelja, učinite to slabošću. Ako je njegova snaga broj, napadnite njegove zalihe. Ako je u pitanju konjica, napadnite krajem zime kada su im konji u najgorem stanju .“
  • „ Iskoristite neprijateljeve postojeće slabosti. Višestruka neslaganja i korupcija u njihovim redovima. Ako su nedisciplinovani, pokušajte da napadnete i sačekajte da postanu nemirni. “
  • „Dobar general je onaj koji koristi svoje veštine da prilagodi mogućnosti koje ima i kvalitet neprijatelja .“
  • „Odaberite svoj teren prema neprijateljskim slabostima. Borite se u šumi ako se najbolje bori na ravnici, u ravnici ako više voli borbu u planinama itd. U tu svrhu, Maurice insistira da se čak i konji obuče za manevrisanje na hrapavom i brdovitom tlu .“
  • „Prilagodite svoju strategiju raspoloženju neprijateljskog generala. Ako je oštar, tvrdoglav tip, isprovocirajte ga. Ako je pažljiv i rezervisan, birajte ga iznenadnim napadima itd. „

 Značaj Strategikona 

Pomaže nam da ne zaboravimo važnu istoriju o Slovenima. Smatra se jednim od najvažnijih vojnih tekstova srednjeg veka.

 U našoj ponudi pronadjite veliki broj knjiga sa vojnom tematikom – klik OVDE! 

 Naše video prezentacije artikala pogledajte klikom OVDE! 

Ostavite odgovor