Stefan Nemanja i Nastanak Dinastije Nemanjića

Stefan Nemanja i Nastanak Dinastije Nemanjića

Stefan Nemanja i Nastanak Dinastije Nemanjića

– Stefan Nemanja i Nastanak Dinastije Nemanjića –

Nemanjin sukob sa braćom

Manojlo I Komnin je na vlast doveo Tihomira ( sin od Zavide ). On je vladao sa braćom Stracimirom, Miroslavom i Nemanjom. Nemanja je dobio da upravlja Toplicom ali zbog posebno dobrih odnosa sa vizantijskim carem je dobio i župu Dobočicu. Njegova braća su smatrala da ta odluka nije pravična i zatvorili su ga. Uspeo je da se oslobodi i porazi braću u bici kod Pantina na Kosovu. Prilikom tog sukoba njegov brat Tihomir je izgubio život dok  je Nemanja  postao veliki župan kome su se braća pokorila i priznala ga.

Dolazak Stefana Nemanje na vlast

Zarobljenik u Carigradu i rat sa Vizantijom

Pri dolasku na vlast je nastavio da sarađuje sa vizantijskim neprijateljima kao što su to radili prethodni veliki župani. Godine 1172. je ta politika prekinuta kada je odveden kao zarobljenik u Carigrad. Nemanja je gologlav, bosonog, u iscepanoj odeći, sa kanapom oko vrata i mačem u ruci izašao ispred cara i predao mu mač da sa njim šta hoće. Caru se veoma svidela njegova poniznost i ostavio ga je na mestu velikog žuopana pod uslvom da mu bude odan.

 Statua Od Terakote Sa Likom Stefana Nemanje Može Se Poručiti Klikom OVDE! 

Ali  je zato odmah nakon njegove smrti 1180. ratovao sa Ugrima protiv Vizantije. Juna 1189. godine je predložio nemačkom kralju, Fridrihu I Barbarosi, da zajedno napadnu Vizantiju kada je predvodio učesnike Trećeg krstaškog pohoda. Fridrih je odbio ponudu i obavestio Vizantiju o opasnosti koja joj preti pa je ona uzvratila udarc i 1190. je porazila Srbe na Moravi. Nakon toga je sklopio mir sa Vizantijom i njegov srednji sin se oženio Evdokijom Anđelo ( bratanica od Isaka II Anđela ).

Velika osvajanja i napad na Dubrovnik

Godine 1183. je zajedno sa Ugrima napao vizantijske posede u Moravskoj dolini. Osvojio je Beograd, Ravno, Niš, Braničevo, Lipljan i Vranje. Prilikom osvajanja Zete zauzeo je gradove: Sard, Svač, Bar, Risan, Ulcinj, Skadar, Drivast i Danj.

Godine 1184. su Nemanja i njegova braća Stracimir i Miroslav napali Dubrovnik. Stracimir se jedva spasio kada je sa flotom neuspelo probao da zauzme Korčulu. Miroslav je iste godine  pred kraj leta napao Dubrovnik sa 13 brodova ali je bio poražen, naredne godine je opseo grad sa kopna ali se povukao nakon 7 dana bombardovanja. Mir sa Dubrovnikom je bio potpisan 1186. godine.

Dodeljivanje vlasti sinovima i napuštanje vlasti

Najstarijeg sina Vukana je postavio u Zetu ( umesto svog rođaka Mihaila ) i dodelio mu titulu dukljanskog kralja a najmljađi sin Rastko je vladao Zahumljem. Nemanja  se odrekao prestola i za novog velikog župana postavio je srednjeg sina Stefana. Otišao je u svoju zadužbinu Studenicu i tamo se zamonašio i dobio ime Simeon. Godine 1198. je sa svojim sinom Rastkom dobio dozvolu od Aleksija III.  da obnovi zapušteni manastir Hilandar. Simeon je preminuo u manastiru Hilandar 11. februara 1199. godine.

 Video Prezentacije Pogledajte Klikom OVDE! 

Ostavite odgovor