Rezervni sastav Vojske Srbije

Rezervni sastav Vojske Srbije

Rezervni sastav Vojske Srbije

Rezervni sastav Vojske Srbije čine svi muškarci i žene koji su odslužili kako vojnu tako i civilnu službu, i to od dana otpusta do dana prestanka vojne obaveze, i svi muškarci koji su navršili 30 godina, a pri tom nisu odslužili vojni rok. Vojna obaveza prestaje u kalendarskoj godini u kojoj vojni obaveznik puni 60 godina, što je slučaj kod muške populacije, odnosno 50 godina za žene.

Žene koje dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem, ulaze u rezervni sastav Vojske Srbije i mogu biti pozvane na vojne vežbe i vežbe civilne zaštite.

Vojna obuka

Vojna obuka za rezerviste može da traje maksimalno 20 dana u toku jedne kalendarske godine za pripadnike pasivne rezerve koji su odslužili vojni rok sa oružjem. Svi pojedinci koji pripadaju rezervnom sastavu ,a  koji su u toku kalendarske godine prisustvovali vojnoj obuci, mogu biti pozvani narednih godina. Rezervisti se na vojne vežbe mogu pozivati svake godine, sve do prestanka vojne obaveze.

U kojim slučajevima se odlaže vojna obuka?

Postoji mogućnost da lice odloži vojnu obuku. To se dešava u nekoliko situacija koje su, takođe, predviđene regulativama. To se dešava u slučaju bolesti povanog rezerviste, ukoliko je u isto vreme pozvano drugo lice iz njegovog domaćinstva, u period kada se lice još uvek školuje ili se čak lice sprema za neko takmičenje, kako sportsko tako i naučno ili umetničko -pod ova takmičenja spadaju evropska, svetska i olimpijska.

Odlaganje vojne obuke je još moguće ukoliko je domaćinstvo, u kojem živi lice koje je pozvano da obavi vojnu vežbu, dovedeno u težak materijalni ili socijalni položaj, kao i to da ukoliko u mestu boravišta lica koje je pozvano vlada neka zarazna bolest.  Zahtev za odlaganje podnosi se nadležnom teritorijalnom organu u roku od osam dana do prijema poziva.

Obuka u jedinicama civilne zaštite

Ustavom je zagarantovano pravo na prigovor savesti , to jest pravo građana da odbije vršenje vojne obaveze sa oružjem. Ovo pravo je ograničeno za neka lica, kao na primer za lica koje poseduju dozvolu za nošenje ili držanje oružja ili lica koja su u poslednje tri godine podnela zahtev za dobijanje iste. Lica koja budu oslobođena, tačnije uživaju ovo pravo, proći će obuku u jedinicama civilne zaštite.

Rezervni sastav Vojske Srbije

ZVANIČNI SAJT VOJSKE SRBIJE POSETITE OVDE!

Odziv na vojne obuke za rezerviste

Kako je obuka za lica u rezervnom sastavu obavezna, neodazivanje na poziv povlači neke od sankcija. Lice koje se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu nadležnog organa, biće novčano kažnjeno u iznosu od 10 000 do 50 000 dinara ili kaznom zatvora od 60 dana. Takođe, ova kazna sledi i licu koje se ne javi teritorijalnom organu radi dobijanja odobrenja za boravak u inostranstvu. Osim što može biti kažnjeno lice koje je dobilo poziv za prisustvo vojnoj obuci, može biti i kažnjeno preduzeće koje ne dostavi zahtevane podatke o zaposlenim licima u rezervnom sastavu ili propusti da prijavi nadležnom organu odsustvo takvih lica iz nepoznatih razloga.

Ostavite odgovor