Da li su trube srušile najstariji grad na svetu?

Da li su trube srušile najstariji grad na svetu?

Da li su trube srušile najstariji grad na svetu?

Geografski položaj grada

Na samom ulazu u Jerihon grad stoji table sa natpisom “Najstariji grad na svetu” . Nalazi se na Autonomnoj palestinskoj teritoriji. U današnje vreme Jerihon je provincijski gradić koji se nalazi u dolini reke Jordan, sa zapadne strane i nekih 10 km severno od Mrtvog mora. Ovaj grad promenio je mnoge države i vladare, naslušao se bojnih pucnjava i truba. Pre Hristovog dolaska na svet, 9000 godina ranije, onaj ko je odlučio da se nastani i živi 245 m ispod nivoa mora, u plodnoj dolini reke Jordan, u isto vreme je bacio prokletstvo na sve njegove buduće stanovnike. Njegove velike zidine branile su prilaz moćnom Jerusalimu, zbog toga ga je malo koja vojska mogla zaobići.

Izlazak iz Misira

Nakon dugog i mučnog puta Izrailjca iz Egipta, poznat pod nazivom Egzodus, ovo mesto ulazi u istoriju.

40 godina hodanja po vrelom kamenu Sinaja, po pustinji, sa usputnim borbama protiv mnogih plemena. Na istočnoj obali reke Jordan, na mestu koje je bilo pregledno i gde je moglo lepo da se osmotri Jerihon, u strašnom borbenom pokretu, stajali su Izrailjevi sinovi. Mojsije, njihov zapovednik, bio je ubijen u nekoj od pobuna koje su njegovi podanici često praktikovali. Po drugoj legendi, Mojsije je pak umro prirodnom smrću. Ovog vođu zamenio je Isus Navin, o čijoj je okrutnosti i vojničkom umeću govorio ceo Istok. Mojsije je izveo Izrailjski narod iz Misira, a njegov naslednik u vođenju bio je Isus Navin.

Da li su trube srušile najstariji grad na svetu?

Izrailjsko osvajanje grada

Zidine Jerihona su na žarkom svetlu sunca sijale i bleštale tako da su neprijatelju zaslepljivale oči, ali osvajač nije odmah poslao vojsku. Kao avangardu vojsci, poslate su dve uhode. Jerihonski stanovnici su to predosetili. Tada kreće juris na ulicama drevnog grada. Svi su tražili dvojicu špijuna koji su se ipak u poslednjem sekundu sklonili. Nakon nekoliko dana, vratili su se u logor Izrailjaca. Stiže naredba da se krene u pokret. Prvo su išli sveštenici koji su nosili Zavetni kovčeg, a iza njih vojnici i narod. Kovčeg od bagremovog drveta, obložen zlatom bi trebao označavati prisutnost Boga. To se desilo kada su sveštenici stigli do nabujale reke Jordan. Voda se odjednom povukla, vojska i narod prešli su preko suvog korita. Desilo se istinsko čudo sa kojim su se suočili stanovnici Jarihona. Nakon toga, došlo je pred bademe 7 sveštenika, koji su u rukama držali trube od uvijenih ovnujskih rogova. Za njima i dalje hoda narod i sva vojska. Povorka  je narednih šest dana obilazila oko zidina grada. Sveštenici su trubili, a ostali su kroz mir i tišinu pratili te čudne zvuke. Sedmog dana, Isus Navin izdaje naređenje da se obiđe sedam puta oko jarihonskih zidina i tek nakon poslednjeg obilaska da se najjače moguće čuju trube, a narod da iz sveg glasa počne vikati. Nakon sviranja truba i vike 40.000 ljudi Jerihone zidine počeše da se ruše i lome. Od muke i neverice branioci su sami nalegali na mačeve vojnih osvajača. Nakon kratke bitke, grad je spaljen i skroz opljačkan.

Ova priča o osvajanju Jerihona, najstarijeg grada, svakako je jedna od najvećih Biblijskih tajni. Izrailjcima je u samom pokušaju da se vrate u svoju domovinu pomogao Bog.

Kompletnu ponudu pogledajte ovde!

Ostavite odgovor