REFLEKSNI NIŠANI

REFLEKSNI NIŠANI

REFLEKSNI NIŠANI

Jačanjem procesa globalizacije, kao i tehnološkog napretka, otvorila se mogućnost da se različita tehnička i tehnološka dostignuća primenjuju u drugim oblastima ljudske detalnosti. Takođe, laka dostupnost i razmena informacija pomogla je i razmenjivanje ideja.

Upravo zahvaljujući ovim okolnostima stvoreni su i refleksni nišani. Smatra se da su preteče ideje o ovim uređajima potekle od strastvenih lovaca koji su tragali za pomagalima koja bi mogli montirati na svoje puške, a koja bi im pomogla da lakše nišane i love. Ipak, prva praktična primena refleksnih nišana odnosila se na avioindustriju tokom Prvog i Drugog svetskog rata. Dobra iskustva, kao i dalji napredak tehnologije otvorili su put da se ovi nišani upotrebe i u drugim sferama, kao što je pešadijsko naoružanje.

Moderni uređaji

Usavršavanjem laserskih dioda i konstrukcija baterija postalo je moguće konstruisati uređaje koji bi se mogli montirati na različite kategorije pešadijskog naoružanja i unaprediti nišanjenje strelca. Moderi refleksni nišani danas se izrađuju za skoro sve kategorije oružja: pištolje, automate, jurišne puške, a korisnici ih često montiraju i na lake mitraljeze. Može se reći da su refleksni nišani radnju nišanjenja digli na potpuno viši nivo. Montiranjem na oružje strelac može nišaniti metu sa oba otvorena oka, zahvaljujući končanici nišana koja se projektuje radom baterije. Ovime je dodatno poboljšana i preglednost okoline koju strelac ima, čime je uvećana njegova mogućnost dejstvovanja u borbi.

Osobine

Refleksni nišani predstavljaju vrstu neuveličavajućih nišana, što znači da im je prvobitna namena da se upotrebljavaju u bliskoj borbi, na rastojanjima do 100 metara, iako konstrukcija končanice dozvoljava nišanjenje i na većim distancama. Danas se izrađuju u više konstrukcija, a kao najpopularniji mogu se označiti tubularni nišani kod kojih je optika, baterija i ostali delovi konstrukcije, smeštena u tubularno kućište koje je izrađeno od kompozitnih materijala. Spoljašnjost kućišta se matira kako ne bi odbijala svetlost i time odavala položaj strelca. Takođe, proizvođači nude i nastavke u vidu mrežica koji se montiraju na otvore kućišta i čija je namena da spreče odsjaj optike. Projekcija končanice obezbeđuje se najčešće baterijama koje su izrazito dugog radnog veka. Primera radi, pojedini proizvođači tvrde da, zahvaljujući naprednim baterijama, njihovi refleksni nišani mogu raditi neprekidno i po nekoliko godina!

Danas se može govoriti o više vrsta ovih uređaja, a svakako najpopularniji jesu red dot nišani i holografski nišani. Kod red dot nišana končanica je predstavljena najčešće u vidu crvene tačke, što i sam naziv na engleskom jeziku govori. Pojedini proizvođači nude i tačkaste končanice u jarko zelenoj boji. Kada su u pitanju holografski nišani, kod njih je končanica drugačije predstavljena, najčešće u vidu ucrtanog kruga sa tačkom u sredini.

Upotreba

Refleksni nišani montiraju se na gornju stranu oružja. Zahvaljujući standardizaciji nosača šina, najčešće modela Picatinny, svi refleksni nišani se izrađuju da budu kompatibilni sa dimenzijama Picatinny šina. Po montiranju nužno je upucati ove nišanske uređaje, a upucavanje se najčešće vrši sistemom klikova na samom kućištu nišana. Zavisno od vrste naoružanja i osobina konkretnog sistema mehanički nišani se, nakon odrađenog upucavanja, mogu skinuti potpuno ili preklopiti, kako ne bi ometali nišanjenje upotrebom refleksnog nišana.

Ostavite odgovor