Protivteroristička jedinica – PTJ

Protivteroristička jedinica - PTJ

Protivteroristička jedinica – PTJ

U ovom tekstu pažnju usmeravamo ka posebnoj jednici koja više ne postoji, a koja po svojoj kompleksnosti i važnosti zaslužuje prostor i detaljan uvid. To je Protivteroristička jedinica – PTJ .

Kratak istorijat

Ukidanjem Jedinice za specijalne operacije (JSO), formira se Protivteroristička jedinica. PTJ je osnovana je 7. maja 2003. godine, kao jedna od jedinica Žandarmerije. Sastav jednice su činili nekadašnji borci JSO i manji broj pripadnika rasformiranog prištinskog SAJ-a.

Od samog početka PTJ, iako je bila deo jednice Žandarmerije, nije bila namenjena za obavljanje poslova iz delokruga rada Žandarmerije. Osnovni zadaci jedinice su bili borba protiv diverzantsko-terorističkih grupa, rešavanje talačkih situacija i drugih složenih zadataka. PTJ je zato imala posebnu obuku, opremu i naoružanje.

Upravo zbog svoje, Vlada Srbije na predlog Miniatarstva unutrašnjih poslova, 11. aprila 2007. godine, donosi Odluku o izdvajanju PTJ iz Žandarmerije, kojom ona dobija status posebne organizacione jedinice u sastavu Direkcije policije.

Protivteroristička jedinica – PTJ: amblem

Obeležje jedinice je mitološko biće grifon, koji ima telo lava, glavu orla, krila zmaja, štit i mač (u srpskoj tradiciji grifon predstavlja čuvara, zaštitnika. Predstave grifona mogu se videti u crkvama manastira Dečani, Ravanica, Studenica i drugim, ali i na profanim zgradama i spomenicima, na primer na zgradi Skupštine grada Beograda. U slučaju ratnog stanja, amblem jedinice se menja: spušteni mač grifona diže se nagore.

Ono što je karakteristično za svaku jedinicu u MUP-u, jeste da svaka jednica ima svoju krsnu slavu. Krsna slava jedinice PTJ je Đurđevdan koji se proslavljao dan kasnije, na dan osnivanja PTJ sedmog maja.

Godine 2016. jedinica PTJ prestaje da postoji i spaja sa specijalnom jedinicom SAJ. Iako su za mnoge teško uočljive razlike između PTJ i SAJ, one ipak postoji. Osnovna razlika ogleda se u tome što je jedinica PTJ imala za cilj da sprečava izvršenje terorističkih radnji i nastanak štetnih posledica. Dok jedinice SAJ preuzimaju radnje koje se preduzimaju nakon izvršenja terorističkog akta, u cilju saniranja štetnih posledica. Dodatno, PTJ je jedinica koja akcenat svoje obuke stavlja na dejstva u ruralnim, dok je SAJ orijentisan na urbane uslove, iako i jedni i drugi imaju potpunu obuku.

Organizaciona raspoređenost

Jedinica PTJ je imala zasebnu komandu, a operativci su bili podeljeni u četiri tima.  Prva dva tima su bila specijalizovana za rešavanje talačkih kriza u urbanim uslovima, dok je treći tim bio određen za dejstva u ruralnim uslovima.  Četvrti tim je bio specijalizovan za obezbeđenje i čuvanje ličnosti i objekata od visokog značaja.  Ono po čemu prva tri tima razlikuje od četvrtog tima jeste što su u svom sastavu imali snajperiste i medicinsko osoblje.

U okviru svakog tima postojale su tri interventne jedinice i specijalistička jedinica. Specijalistička jedinica je bila sastavljena od alpinisita, ronilaca, vodiča pasa.

Regrutacija, selekcija i obuka u jedinici PTJ

Osnovni uslov za prijavljivanje u jedninicu PTJ je bilo da su budući pripadnici iz sastava MUP i poželjno je da kandidati budu iz Žandarmerije ili interventnih jedinica MUP, da imaju najmanje tri godine radnog staža u MUP i da su tokom službe postigli zavidne rezultate (odlične ili vrlodobre godišnje ocene). Svi kandidati koji su ispunili gore navedene uslove, bivaju upućeni na inicijalno testiranje.

Protivteroristička jedinica - PTJ

Inicijalno testiranje kandidata predviđeno je da traje četri dana i ono se sastoji iz :

 • medicinske trijaže,
 • serije psiholoških testiranja (koja se rade pre, tokom i posle opterećenja),
 • fizičke provere,
 • poznavanja i rukovanja naoružanjem,

U okviru fizičkih provera postoje sledeće discipline:

 • zgib,
 • sklek,
 • skok u dalj iz mesta,
 • penjanje uz konopac,
 • duboki čučanj i
 • trčanje na 100, 1600 i 8000 m.
 • taktičko-vežbovni poligon osmišljen od strane instruktora taktike PTJ.

Nakon inicijalnog testiranja sledi detaljni lekarski pregledi i selektivna obuka – dril, u trajanju od 45 dana, koja ima za cilj sagledavanje psihofizičkih sposobnosti kandidata u različitim frustracionim i stresnim situcijama.

 

Protivteroristička jedinica - PTJ
PTJ majicu poručite ovde

Osnovna obuka traje šest meseci, a za to vreme kandidati se upoznaju sa opremom i naoružanjem koje jedinica koristi, vozilima, sredstvima za podršku, organizacijom rada, reda i discipline u jedinici itd. Ova obuka je po svom karakteru selektivna i tokom njenog izvođenja vrši se permanentna procena kandidata koji je pohađaju. Za vreme osnovne obuke kandidati još uvek nemaju rešenja za rad u PTJ, već rade na osnovu rešenja koja imaju u matičnim jedinicama. Po završetku osnovne obuke, najuspešniji kandidati se raspoređuju u timove u zavisnosti od rezultata koje su postigli.

Po stupanju u Jedinicu, pripadnici pohađaju brojne specijalističke kurseve, kao što su: alpinizam, padobranstvo, snajperizam, minsko-eksplozivna sredstva, ronjenje, VIP, kurs za vodiče službenih pasa, kursevi za mirovne operacije, kurseve stranih jezika i druge. Obuka se izvodi u sedištu Jedinice i centrima širom Srbije, u zavisnosti od vrste obuke (urbani ili ruralni uslovi).

PTJ jedinica imala je svoje centre obuke u Lipovici, Kuli, Goču i Petrovom selu. Takođe obuka se vršila i van granica naše zemlje, kao što su Haiti, Liberija i td.

 

 

 

One thought on “Protivteroristička jedinica – PTJ

Ostavite odgovor