Policijska uniforma i propisi za nošenje

Policijska uniforma i propisi za nošenje

Policijska uniforma i propisi za nošenje

Ovaj tekst se odnosi na propisana pravila i procedure oko izrade i nošenja uniformi, koje su definisane uredbom o uniformama i oznaka policijskih službenika. Ono što se podrazumeva i što ne treba posebno naglašavati jeste da uniforma mora biti uredna i čista. Policijska uniforma i propisi za nošenje predstavljaju skup standarda kako u izradi tako i u njenom nošenju.

Pravila izrade uniformi

Redovna uniforma izrađuje se u tamno-plavoj (teget) boji, a pojedini delovi te uniforme i u drugoj boji.

Redovna uniforma za policijske službenike Žandarmerije, izrađuje se u digitalnoj šari i krojem i oblikom je istovetna sa delovima interventne uniforme za Žandarmeriju uz određene korekcije u zavisnosti od potreba njenih organizacionih jedinica.

Interventna uniforma izrađuje se u kroju, boji i šarama u zavisnosti od potreba organizacionih jedinica, uz prethodnu saglasnost direktora policije i odobrenje ministra.

Svečana uniforma izrađuje se u tamno plavoj (teget) boji, osim košulje koja je bele boje, a za određeni broj policijskih službenika saobraćajne policije komplet u beloj boji.

Pojedini delovi svečane uniforme specijalne i posebnih jedinica policije mogu se izrađivati i u drugoj boji.

Standarde kvaliteta uniforme (tehničke karakteristike i vrste materijala) propisuje ministar.

Pravila nošenja uniforme

Činovi na redovnoj i svečanoj uniformi nose se na ramenom delu uniforme, a na interventnoj uniformi na grudima.

Amblem organizacione jedinice (oznaka pripadnosti) nosi se na desnoj ruci, a zastava Republike Srbije na levoj ruci.

Kačket i šapka nose se na takav način da obod suncobrana bude u visini obrva, tako da značka na njoj bude vidljiva.

Beretka se nosi na takav način da značka na njoj bude u visini sredine levog oka a u Žandarmeriji u visini sredine desnog oka.

Pletena kapa se nosi na takav način da značka na njoj bude na sredini čela. Odluku o nošenju pletene kape donosi rukovodilac organizacione jedinice ili za policijske službenike angažovane u IJP – komandant IJP.

Radno odelo za policijske službenike koji obavljaju upravne poslove, odnosno, rade na rešavanju statusnih pitanja građana i izdavanju javnih isprava čine: košulja dugih rukava; košulja kratkih rukava (u beloj boji); pantalone (u teget plavoj boji); suknja (u teget plavoj boji); džemper (u teget plavoj boji); sako (u teget plavoj boji); ešarpa (marama) u indigo plavoj boji sa srebrnom oznakom značke Ministarstva i majica kratak rukav bele boje.

Policijska uniforma i propisi za nošenje

Kada policija ne može da nosi uniformu?

Policijskom službeniku nije dozvoljeno nošenje uniforme ili delova uniforme sa oznakama kada je učesnik javnog okupljanja (osim onih koji se organizuju u skladu sa odredbama o štrajku), za vreme udaljenja sa rada, za vreme korišćenja godišnjeg odmora ili za vreme privremene sprečenosti za rad.

Veoma je bitno naglasiti da je zabranjeno je prekrajanje i menjanje oblika delova uniforme, kao i kombinovano nošenje uniforme i građanskog odela (osim po nalogu nadležnog rukovodioca za potrebe operativnog rada), kao i nošenje neformacijske uniforme i opreme i drugih oznaka osim propisanih ovom uredbom.

Prilikom trajnog premeštaja policijskog službenika u statusu ovlašćenog službenog lica koji policijske poslove obavlja u uniformi na radno mesto koje ne zahteva nošenje uniforme, policijski službenik razdužuje uniformu, oznake i dodatnu opremu, osim svečane uniforme.

Policijski službenik, koji se upućuje na rad u inostranstvo, nosi uniformu u slučajevima kada je to predviđeno međunarodnim sporazumom.

Redovnu, interventnu i svečanu uniformu policijski službenik može nositi u inostranstvu i na osnovu prethodne pisane saglasnosti nadležnih organa zemlje u koju se policijski službenik upućuje.

Prilikom prijema u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije policijski službenik može nositi svečanu uniformu.

Nabavka uniforme, oznaka i opreme koje su propisane ovom uredbom, sprovode  se u skladu sa kadrovskim planom i propisima na osnovu kojih se uređuju dalji postupci nabavke.

Zamena oštećenih delova uniforme, oznaka i opreme sprovodi se na osnovu izveštaja rukovodioca organizacione jedinice.

Uniforma, oznake i dodatna oprema razdužuju se i prilikom prestanka radnog odnosa.

 

Ostavite odgovor