MODERNI AUTOMATI

MODERNI AUTOMATI

MODERNI AUTOMATI

Automati kao kategorija pešadijskog naoružanja prvi put se pojavljuju neposredno pred Drugi svetski rat, da bi se intenzivno razvijali tokom ovog velikog oružanog sukoba. Prednosti konstrukcije koje ova kategorija naoružanja svakako ima, učinili su da se automati upotrebljavaju i danas u skoro svim oružanim snagama na svetu.

Menjanjem ratne taktike tokom Drugog svetskog rata, posebno nakon novih utisaka iz borbi u urbanim, naseljenim sredinama, postaje jasno da duga oružja, poput tadašnjih pušaka, čine manevrisanje i taktičko borbenu upotrebu znatno otežanom. Stoga tadašnji konstruktori pri nacističkoj, američkoj, britanskoj i ruskoj armiji počinju razvijati nove vrste sistema, koji bi bili kompaktniji u odnosu na puške, a obezbeđivali približno istu vatrenu moć kao puške. U nacističkoj vojsci bili su u upotrebi automati P40, čija je konstrukcija bila veoma napredna za to vreme. Primera radi, oružje je bilo jedno od retkih koje je imalo preklapajući kundak. Amerikaci su raspolagali automatima tipa Tompson itd.

Moderne konstrukcije

Moderni automati imaju nekoliko specifičnih osobina. Najčešće se izrađuju u pištoljskim kalibrima 9×19 mm Parabellum, zatim .45 ACP, kao i .40 S&W, a za razliku od pištolja dozvoljavaju automatski režim paljbe. Dodatna razlika u odnosu na pištoljsko oružje jeste što automati funkcionišu po različitom principu rada. Pištolji najčešće funkcionišu po principu kratkog trzaja cevi. Imajući u vidu izneto, konstrukcija modernih automata danas je znatno bliža jurišnim puškama i karabinima, a najočiglednija razlika između dve kategorije pešadijskog naoružanja jeste kalibar. Uopšteno, puščani kalibri, tipa 5,56×45 mm NATO, 7,62×51 mm NATO, ili istočni 5,45×39 mm i 7,62×39 mm, znatno su jači i potpuno drugačijih balističkih karakteristika u odnosu na pištoljske. Stoga i zahtevaju drugačije, jače konstrukcije oličene u modernim jurišnim puškama i karabinima.

Najpoznatiji modeli

Svakako najpoznatiji modeli jesu nemački HK MP5 u kalibru 9×19 mm Parabellum, koji su prvi put predstavljeni tokom šesdesetih godina prošlog veka. O kvalitetu konstrukcije svedoči činjenica da su to danas najprodavaniji modeli u svetu i da ih ogroman broj armija, kao i jedinica za posebne namene, koristi. Serija MP5 nudi se u različitim modelima. Tako kupci mogu birati starije A2 sa fiksnim kundakom izrađenim od polimerske plastike, zatim A3 sa teleskopskim, tj. izvlačećim kundakom, kao i novije modele A5 sa teleskopskim kundakom, ali koji dozvoljavaju dodatni režim rada: kratke rafale od 3 metka. Veoma zastupljene i praktične su i prigušene verzije SD3 i SD6, a postoje i modeli K, izrazito kompakti. Sve verzije izrađuju se primarno u kalibru 9×19 mm Parabellum. Poznati proizvođač „Heckler&Koch“ danas nudi i noviju seriju. U pitanju su automati serije UMP koji se nude i u kalibru 9 mm i u kalibru .45 ACP. Želja nemačkih konstruktora je da novom serijom ponude novu opciju kupcima, za koju smatraju da bi trebalo da prevlada slavnu seriju MP5.

Upotreba

Upotreba automata je danas veoma široka, posebno u jedinicama za specijalne namene. Usled izrađene kompaktnosti, zadovoljavajuće vatrene moći (moderni modeli najčešće se nude sa okvirima kapaciteta 30 metaka, slično puščanim sistemima) i pouzdanosti u radu, automati se danas često upotrebljavaju u akcijama u urbanim sredinama, posebno prilikom upada u zgrade.

Ostavite odgovor