MASKIRNE ŠARE I BOJE UNIFORMI

Maskirne šare uniformi

MASKIRNE ŠARE I BOJE UNIFORMI

Maskirne šare. Radi potreba maskiranja u različitim okruženjima u kojima se izvode dejstva, službena lica upotrebljavaju formacijske maskirne dvodelne uniforme ili kombinezone.

Uopšteno uzev, maskirne šare izrađuju se radi potrebe stapanja korisnika interventne uniforme sa okruženjem u kojem se nalazi prilikom izvođenja namenskih poslova, zadataka i radnji. Prema kriterijumu vrste okruženja moguće je razlikovati nekoliko vrsta maskirnih šari, pa se tako može govoriti o dve osnovne vrste: o maskirnim uniformama za ruralno okruženje, zatim onima za urbano okruženje. Pod ruralnom sredinom podrazumeva se prvenstveno nenaseljena sredina, bez grupisane infrastrukture vrlo često sa dosta vegetacije različite vrste. Takođe, pod ruralnom sredinom može se podrazumevati i pustinjsko i arktičko okruženje, koje, sa druge strane, nije bogato vegetacijom. Urbano okruženje karakteriše infrastruktura u vidu objekata različitih namena i tipova, saobraćajnica i tome slično. Proizvođači interventnih uniformi i kombinezona razvijaju maskirne šare koje pomažu maskiranje položaja korisnika uniforme. Naravno, maskiranje kao taktička radnja podrazumeva različite metode i veštine, stoga se racionalan korisnik uniforme ne treba oslanjati isključivo na maskirnu šaru. Maskirne šare izrađuju se različitim metodama, koje mnoge proizvođači drže u tajnosti. Danas se zna da u procesu izrade šara, posebno digitalnih, veliku ulogu igraju napredni kompjuteri koji analiziraju mnoštvo fotografija u različitim osvetljenjima i periodima dana (ili noći), te na osnovu toga izrađuju šablon maskirne šare. Pre usvajanja određene šare kao formacijske, odnosno kao šare u ponudi proizvođača, izvode se temeljna testiranja na terenu. U ovoj fazi veoma značajna bi trebalo da budu mišljenja operativaca koji bi trebalo da tu šaru, odnosno uniformu koriste prilikom obavljanja službenih zadataka i poslova. Jedan poznati evropski proizvođač specijalističke taktičke opreme primenjuje vrlo prostu metodu prilikom testiranja efikasnosti maskirne šare u fazi opitovanja. Naime, u objektima posebnog okruženja i osvetljenja nekoliko saradnika obuče uniforme različitih maskirnih šara i stane ispred pozadine koja imitira okruženje u kojem se određena šara ima primenjivati ukoliko bude usvojena. Naspram kolega koji nose uniforme poređa se nekoliko kolega okrenutih leđima u odnosu na ove sa uniformama. Na signal svi se brzo okreću prema kolegama koji nose uniforme praveći okret od 360 stepeni. Nakon što ponovo budu okrenuti leđima kolegama koji nose maskirne uniforme u svoje beležnice beleže subjektivan utisak koju su šaru najpre, a koju najkasnije uočili. Individualni utisci se sabiraju, analiziraju i na osnovu tih rezultata se odlučuje koja maskirna šara je najoptimalnija za određeno okruženje.

Danas su mnoge maskirne šare u formacijskoj upotrebi, a među proizvođačima šara prednjače Amerikanci koji su izradili šare poput čuvene digitalne ruralne šare MARPAT, zatim urbane digitalne šare AT Digital, kao i sve popularnije šare Multicam. Veoma popularna ruralna maskirna šara je u Woodland u više oblika, odnosno britanska CCE i DMP, obe predviđene za ruralno okruženje. Specifično za mnoge šablone šara je i to da se jednostavnom izmenom boja prilagođavaju različitim okruženjima, pa tako, primera radi, postoji ruralna šara MARPAT, zatim MARPAT za urbano okruženje, kao i MARPAT šara za pustinjsko okruženje. Iako mnogi stavljaju akcenat, danas je ipak nezahvalno govoriti o univerzalnim šarama, tj. onim  koje obezbeđuju podjednako dobre rezultate maskiranja u različitim okruženjima. Kao jedna od takvih šara označava se i popularna Multicam, koja je, imajući u vidu glavne boje šare, prvenstveno namenjena za ruralno okruženje, a mnoge formacije je podjednako upotrebljavaju i za izvođenje zadataka i poslova u urbanoj sredini.

Ostavite odgovor