KOMPAKTNOST ORUŽJA I NJIHOV ZNAČAJ

KOMPAKTNOST ORUŽJA I NJIHOV ZNAČAJ

KOMPAKTNOST ORUŽJA I NJIHOV ZNAČAJ

Poslednjih godina, u oblasti pešadijskog naoružanja, može se primetiti jasna tendencija proizvođača na umanjivanju dimenzija sistema pištolja, oružja za ličnu zaštitu, automata, a posebno jurišnih pušaka.

Kompaktnost oružja odnosi se na ukupne dimenzije oružja, pre svega na ukupnu dužinu. Ovde treba napomenuti da treba praviti razliku između dužine oružja, tj. ukupne dužine sa jedne strane, i dužine cevi sa druge strane. Što je oružje kraće, niže i uže, to je kompaktnost oružja izraženija.

Konstrukcija

Kao konstrukcijski princip, kompaktnost oružja je veoma važan standard koji moderno pešadijsko oružje treba ispuniti, posebno ako je u pitanju sistem koji se namenjuje upotrebi pripadnika jedinica za specijalne namene. Iako važan standard, kompaktnost oružja ne sme se posmatrati odvojeno od ostalih elemenata konstrukcije, odnosno taktičko-tehničkih performansi celog sistema. Smanjivanje dimenzija oružanog sistema ne sme ići na uštrb preciznosti oružja, balansiranosti masa, kao i performansi koje oružje ostvaruje u različitim klimatsko terenskim uslovima. Primera radi, ukoliko je dužina oružja previše skraćena, to automatski znači i (previše) skraćenu nišansku liniju i cev oružja. Ukoliko je cev neracionalno skraćena, to se odražava negativno ne samo na preciznost oružja, već i na rad, jer se kratka cev brže greje prilikom taktičko-borbene upotrebe oružja.

Dakle, jasno je da kompaktnost oružja nije rezultat proizvoljnosti konstruktora, već (bar bi trebalo) detaljnih analiza, s obzirom na to da su taktičko-tehničke karakteristike svakog sistema međusobno zavisne. Treba još spomenuti da mnogi smatraju da rešenja kundaka utiču na kompaktnost oružja. Ovo donekle može biti tačno, kada su u pitanju teleskopski, tj. izvlačeći kundaci. Tako, primera radi, kundak na sistemu „M4“ je podesiv na nekoliko dužina i može doprineti kompaktnosti jer se oružje efikasno može upotrebljavati i prilikom akcije i na prvoj i na poslednjoj dužini kundaka. Kada su u pitanju preklopni ili preklapajući kundaci, ova rešenja ne doprinose kompaktnosti iz razloga što nije taktički opravdano upotrebljavati oružje u borbi sa preklopljenim kundakom, čak štaviše, približava se gluposti.

Subcompact modeli

Danas konstruktori čine korak dalje u ovom segmentu, te pored „compact“ modela izrađuju se i „subcompact“ modeli, najčešće u kategoriji poluautomatskih pištolja. Primera radi, serija austrijskih poluautomatskih pištolja „Glock 19“ predstavlja „compact“ seriju u odnosu na „Glock 17“, dok serija „Glock 26“ predstavlja „subcompact“ seriju u odnosu na sve. Subkompakt modelima može se prigovoriti što je kapacitet okvira manji (vrlo često su ovi modeli opremljeni jednorednim okvirima, radi umanjivanja širine rukohvata, samim tim i celog oružja), što je, usled manje mase oružja, trzaj jači, što je nišanska linija kraća i tome slično. Ipak, pre upućivanja kritika, bitno je na prvom mestu obratiti pažnju na namenu sistema. Tako su, na primer, modeli „Glock 26“ rađeni primarno za potrebe skrivenog nošenja, pa onda pomenuti nedostaci konstrukcije ipak dobijaju smisla, čine se opravdanim.

Opravdanost

Sa aspekta današnjih studija i iskustava sa terena, racionalna kompaktnost oružja je taktički opravdan standard, čak i kada je reč o puškama za precizno gađanje, kod kojih je nužno da cev bude duga radi preciznije paljbe. Uz kompaktno oružje korisnik se lakše kreće, lakše rukuje sistemom, rečju, efikasniji je u borbi.

Ostavite odgovor