BORBENE ČIZME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

BORBENE ČIZME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

Borbene čizme

Taktičke ili borbene čizme čine svakako jedan od osnovnih delova formacijske taktičke opreme vojnih i policijskih službenih lica. Kada je reč o ovom elementu taktičke opreme, upadljivo je da su oba naziva u upotrebi. Ipak, radi tačnosti treba istaći da je pravilnije ih označavati kao taktičke čizme iz razloga što se mogu upotrebljavati efikasno i u aktivnostima taktičkog tipa, ali neborbene prirode.

Taktičke čizme svakako treba razlikovati od onih kao sastavnog elementa redovnog odevanja iz razloga što se taktičke čizme ili borbene čizme izrađuju po posebnim standardima i vrlo često predviđene su samo za specifične aktivnosti.

Vrste

U teoriji postoji podela na vojne čizme i policijske čizme, koja realno posmatrano, nema veći praktični značaj. I vojne čizme i policijske čizme treba da zadovolje identične standarde u izradi, odnosno prilikom upotrebe. Dalje, moguće je govoriti i o planinarskim čizmama,  a u upotrebi su  i fraze penjačke čizme, odnosno alpinističke čizme kojima se u stvari označavaju čizme iste namene. Danas se može primetiti tendencija, aktuelna posebno među pripadnicima specijalnih jedinica, da u privatnoj režiji nabavljaju i tzv. planinarske čizme za potrebe izvođenja taktičkih aktivnosti, pre svega zbog odličnog kvaliteta, robusnosti i udobnosti nošenja.

Značaj

Opšte je poznata izreka da „čizma glavu čuva“, što je, smatramo, tačno. Kvalitetne taktičke čizme zaista mogu napraviti razliku na terenu i korisniku uvećati efikasnost na više načina. Prvo, ukoliko je uložak taktičke čizme anatomski i ergonomski dobro rešen, svakako će udobnost nošenja biti izraženija, što produžava vreme u kojem korisnik može efikasno izvoditi aktivnosti, a gledano dugoročno, čuva i resurse korisnika, u smislu zdravlja zglobova, stopala, tetiva, pa i kičmenog stuba. Dalje, ako se radi o kvalitetnim, robusnim čizmama, to svakako diže korisnikovo samopouzdanje, kao i poverenje u ličnu opremu, što se pozitivno odražava na njegove performanse prilikom izvođenja različitih taktičkih aktivnosti.

Standardi izrade

Taktičke čizme se izrađuju od posebnih materijala, kako prirodnih, tako i sintetičkih. Zajedničko im je da moraju biti robusni i zadržavati svojstva u različitim klimatsko-terenskim uslovima. Ovo je ipak teško zadovoljiti na opštem nivou, stoga mnogi ozbiljni proizvođači nude modele vojničkih ili policijskih čizama koji su namenjeni samo za određena okruženja i uslove. Primera radi, poznati proizvođač YDS nudi taktičke čizme namenjene za nošenje tokom cele godine (u svim klimatskim uslovima), kao i posebne modele namenjene za toplije klime, odnosno pustinjska okruženja.

Vrlo važan element taktičke čizme jeste đon. Đonovi se izrađuju od specifičnih materijala koji, posebno ako je reč o modelima za upotrebu u urbanim sredinama, moraju biti neklizajući, tj. antistatični, i korisniku omogućiti sigurno hodanje po klizavoj površini. Dalje, materijal đona mora imati i određen nivo ugibanja iz dva razloga. Prvo, ugibanjem đona hodanje ili trčanje je znatno prirodnije i udobnije za korisnika, a posmatramo dugoročno, čuva i zdravlje stopala, posebno krvnih sudova i nerava. Takođe, sa taktičkog aspekta, ugibanje đona prilikom aktivnosti smanjuje zvuk koraka ili trčanja korisnika, čime se smanjuje mogućnost otkrivanja.

Najvažniji deo đona jeste šara. Šare na modelima vojnih ili policijskih čizama koje su namenjene za dejstva u ruralnim sredinama moraju biti rešene tako da sprečavaju ili makar umanjuju nakupljanje blata na đonu, što može biti veoma otežavajuća i opasna okolnost po korisnika.

2 thoughts on “BORBENE ČIZME I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

Ostavite odgovor