JZO Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

JZO Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

JZO Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

Opis aktivnosti jedinice

JZO Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata je danas posebna organizaciona jedinica u sastavu Direkcije policije koja obavlja policijske poslove bezbednosne zaštite i obezbeđenja određenih ličnosti i objekata.

Stabilnost jednog društva i države ogleda se u sposobnosti da se bezbednosno zaštite određene ličnosti i objekti koji su od javnog značaja. Zbog raznovrsnih rizika i opasnosti koje se kontinuirano nameću i prete da ugroze funkcionisanje našeg društva, raste potreba da se na adekvatan i efikasan način omogući sigurnost svim relevantnim činiocima društva. Upravo iz gore navedenih razloga, otvorilo se novo poglavlje u kome ćemo pisati o posebnoj jedinici koja je u sastavu Direkcije policije i čija je svrha postojanja je upravo da pruži zaštitu određenih ličnosti i objekata. Takva jedinica je poznata po nazivu Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Koga sve štiti JZO?

JZO obavlja poslove bezbednosne zaštite i obezbeđenja određenih ličnosti i objekata, i to: predsednika Republike; predsednika Narodne skupštine; predsednika i određenih članova Vlade; ministra unutrašnjih poslova; direktora policije; stranih državnika − nosilaca najviših državnih funkcija tokom službenih poseta Republici Srbiji, kao i objekata Narodne skupštine, Generalnog sekretarijata predsednika Republike, Vlade Republike Srbije, ministarstava i drugih objekata koje koriste navedene ličnosti.

JZO Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

JZO obavlja poslove obezbeđenja drugih ličnosti i objekata na osnovu naredbe ministra, koju donosi na predlog direktora policije, a na osnovu procene ugroženosti. Na taj način moguće je da zaštite nosioce najviših pravosudnih funkcija i drugih državnih funkcionera u toku vršenja svoje funkcije, kao i  po prestanku funkcije, ukoliko tako nalažu procene ugrožene bezbednosti i i po preporuci Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Nije nepoznato da je zaštitu od jedinice JZO dobijale mnoge druge javne ličnosti poput sportista, biznismena, političara.

JZO obavlja poslove obezbeđenja objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Srbiji u skladu sa procenom ugroženosti.

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata sarađuje sa bezbednosnim službama i Ministarstvom spoljnih poslova, organizacionim jedinicama Ministarstva i područnim policijskim upravama, u pogledu bezbednosne zaštite određenih ličnosti i objekata.

Kratak istorijat

Formirana je 9.4.2003. godine pod imenom Uprava za obezbeđenje (UZO). Rasporedjena je bila kao organizaciona jedinica Resora javne bezbednosti MUP-a Republike Srbije (danas Direkcija policije).

JZO Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

Nastala je iz tri organizacione jedinice različitih državnih organa objedinjeni u jednu  celinu:

  1. Jedinica za obezbeđenje republičkih organa Resora javne bezbednosti MUP-a,
  2. Šesta uprava Resora državne bezbednosti MUP-a i
  3. Prva uprava Saveznog MUP-a.

 

Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata(UZO) promenila je 2016. godine naziv u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) i dobila status posebne jedinice.

Oprema i naoružanje jedinice

Osnovnu policijsku opremu čine: službena palica, sredstva za vezivanje, baterijska lampa.

Posebnu policijsku opremu čine: taktički opasač sa pripadajućim delovima; podopasač; zaštitna maska; teleskopska palica; elektrošokeri; balistički prsluk; kevlar torba; taktički prsluk; službeni nož; fluorescentni prsluk; radne rukavice zimske; uređaji, sredstva i oprema za protivdiverzioni pregled; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; uređaji za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova; vozila sa spoljnim obeležjima policije i uređaji koji se u njih ugrađuju, kao i delovi takvih vozila i uređaja; vozila bez spoljnih obeležja u kojima su ugrađeni uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova, putnička vozila sa posebnim stepenom zaštite; uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; rendgenski uređaji; uređaji i sredstva za osmatranje u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti; uređaji, sredstva i sistemi za detekciju zračenja i za radiološku, biološku i hemijsku identifikaciju; uređaji za radio-elektronsko ometanje; radio i telefonski uređaji i njihova prateća oprema i kompjuterski sistemi sa opremom; hemijska sredstva punjena neškodljivim suzavcem ili hemijskim materijama blažeg dejstva od suzavca; eksplozivna sredstva; alpinistička oprema; kao i druga oprema, uređaji i sredstva koja se po svojoj nameni, karakteristikama i svojstvima mogu upotrebiti u funkciji obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti JZO.

Osnovno naoružanje policijskih službenika JZO je kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Posebno naoružanje policijskih službenika JZO je kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm.

Posebnu opremu za oružje čine: nišanske sprave i uređaji; lampe za oružje; prigušivači pucnja.

Komandant JZO ili lice koje on ovlasti izdaje policijskim službenicima JZO nalog za zaduženje posebne opreme i naoružanja.

JZO vodi evidencije o zaduženom osnovnom naoružanju i opremi policijskih službenika, kao i evidencije zaduženja posebnim naoružanjem i opremom, u skladu sa propisima o materijalno-finansijskom poslovanju.

Ostavite odgovor