Isporuka Letnje Uniforme za Komunalnu Policiju Valjevo 26.08.2021.

Isporuka Letnje Uniforme za Komunalnu Policiju Valjevo 26.08.2021.

Isporuka Letnje Uniforme za Komunalnu Policiju Valjevo

– Naša kompanija Oprema za sport doo potpisala ugovor sa GU Grada Valjevo – 

Gradska uprava Grada Valjevo (www.valjevo.rs) i naša firma Oprema za sport doo, potpisale su ugovor broj: 404-363/2021-06 i to 26.08.2021. vezano za Nabavku letnje uniforme za potrebe komunalne milicije u Valjevu.

Komunalna policija Valjevo:

Služba komunalne policije dužna je da vrši nadzor i kontrolu po službenooj dužnosti u skladu sa propisima, uzimajuću u obzir incijative, predstavke, prijave građana i na licu mesta da sačivanja službene zabeleške. 

Takođe, Komunulna Policija, na licu mesta izriče kaznu i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. 

Dežurni telefon patrole komunalne milicije u Valjevu je: 064 875 27 56 

Telefon na koji građani mogu izvršiti prijave je: 014 241 051 

Vuka Karadžića 54, Valjevo

E-pošta: komunalna.policija@valjevo.org.rs

Ostavite odgovor