Popularnost i Istorija Vojne Akademije

Popularnost i Istorija Vojne Akademije

Popularnost i Istorija Vojne Akademije

 – Popularnost i Istorija Vojne Akademije –

Istorija formiranja škole

Vojna akademija je bila formirana 24. novembra 1944. u toku borbe za oslobođenje Jugoslavije. Pored nje 25. januara 1945. stvorena je Oficirska škola Vrhovnog štaba NOV i POJ. Vojna akademija je više puta menjala ime, iz Pešadijsko vojno učilište promenila je u Škola za aktivne pešadijske oficire, zatim u Vojna akademija JNA i na kraju je dobila ime koje nosi i dan danas Vojna akademija KoV. Školovanje se sa 3 povećalo na 4 godine. 1. septembra 1952. godine u Zrenjaninu pešadijska podoficirska školapočinje sa radom. Školovanje je podeljeno po klasama, postoji 5 klasa: 1. klasa ima školovanje u  Zrenjaninu, 2.klasa u Somboru i od 3. do 5. klase je školovanje u Bileći.

Jedan dan u životu pitomaca

Svaki dan su ustajali u 6:00 h izuzev nedeljom kada su bili u mogućnosti da se bude u 7:00 h. Obavljali su ličnu higijenu, nameštali krevete i počinjali sa fiskulturom.

Kako su bili obučeni za vežbanje je zavisilo od temperature :

Preko 10 stepeni – goli do pojasa

Od 7 do 10 stepeni – u potkošuljama

Od 4 do 7 stepeni – u košuljama

Od – 3 do 4 stepena – u džemperima

Od -3 do -10 stepeni – u bluzama

Na manje od – 10 stepeni se fiskultura nije izvodila

Nakon vežbanja su odlazili na doručak, zatim na smotru na kojoj je čitana vojna zapovest kojom su vojnicima bile saopštavane važne informacije dodeljivana dežurstva i dužnosti. Posle smotre išli su na nastavu ili na poligone za obuku. Imali su obavezne časove učenja nakon nastave na čije ne dolaženje ne bi bilo opravdanja i bili bi sankcionisani. Nakon svih tih obaveza imali su slobodno vreme do 22:00 h ( kada je gašeno svetlo ).

Nisu imali pravo da slobodno izlaze već im je bila potrebna dozvola za odlazak u grad koju su dobijali od komandira voda, zamenika komandira, komandanta bataljona, starešine zaduženog za kontrolu reda, discipline i rada ili dežurnog oficira. Pored dozvole za odlazak u grad postojala je i dozvola za putovanje koju su pitomci trebali da dobiju da bi mogli da odustvuju više dana. To odustvo je uglavnom predstavljalo odlazak kod porodice za vreme praznika.

Pitomački činovi i amblem škole

U prvoj godini školovanja nije bilo činova samo su na naramenicima imali zašivenu belu trakicu. Po završetku prve godine se dobija čin razvodnika, na kraju druge čin desetara i na kraju treće čin mlađeg vodnika.

Amblem je izgrađen od metala i srebra patiniran, obilka je trougla i sa desne i leve njegove strane pri vrhu se spajaju lovorove grančice. Pitomci SVŠ KoV su dobijali ambleme pri završetku školovanja i nosili su ih na službenoj uniformi kao oznaku škole .

Popularnost vojske

Vojna akademija kao i sama vojska su danas veoma popularne. Godine 2012. je izašla serija Vojna akademija čiju je prvu emisiju gledalo 2,22 miliona gledalaca i koja je učinila vojsku još popularnijom.

Pogledajte našu ponudu majici sa oznakama vojske i policije OVDE!

Naš YouTube kanal pogledajte klikom OVDE!

Ostavite odgovor