Državni udar 27. marta 1941. godine

Državni udar 27. marta 1941. godine

Državni udar 27. marta 1941. godine

Događaji koji su doveli do vojnog puča

Državni udar 27. marta 1941. godine – Krajem marta desili su se veliki događaji za dalji tok naše i svetske istorije. Dva dana po potpisivanju protokola kojim Kraljevina Jugoslavija pristupa Trojnom paktu desio se vojni puč. Sa vlasti je tada uklonjeno trojno namesništvo na čelu sa regentom knezom Pavlom. Na vlast tada stupa mladi Kralj Petar II i general Simović.

Puč je imao pro-Britanski karakter i Čerčil je tada izjavio da je Jugoslovenska nacija pronašla svoju dušu. Posle rata je upliv Britanaca u događaje iz 27. marta Čerčil je opisao kao: jedan opipljjiv rezultat naših očajničkih napora da formiramo saveznički front na Balkanu i da sprečimo da on u delovima padne pod Hitlerovu moć (“one tangible result of our desperate efforts to form an Allied front in the Balkans and prevent all falling piecemeal into Hitler’s power.”). Hitler posle ovoga ubrzo bombarduje Beograd, tačnije 6. Aprila.

Državni udar 27. marta 1941. godine
Knjigu poručite OVDE!

Britanske obaveštajne službe u Beogradu

Britanska tajna obaveštajna služba SIS (The British Secret Inteligence Service) bila je aktivna na Balkanu tokom tridesetih godina XX veka. Jula 1940. Godine Odeljenje D službe SIS se odvaja i prerasta u novu organizaciju Služba za specijalne operacije SOE (Special Operations Executive). Njihovi agenti su na početku 40-ih godina na Balkanu bili aktivni, a glavni centar delanja im je bio Beograd. Sabotirali su političke planove Nemačke i aktivno promovisali opoziciju nemačkim pretenzijama.

Dušan Simović bio je armijski general Vojske Kraljevine Jugoslavije a kada se desio coup d’état postaje predsednik ministarskog saveta. Jedan od glavnih organizatora puča bio je Borivoje Mirković, vazduhoplovni brigadni general. Kada su britanske obaveštajne službe videle da će do potpisivanja sporazuma sa Nemcima neizbežno doći 25. marta, zajedno sa srpskim zaverenicima planiraju i organizuju državni udar koji se desio 2 dana kasnije.

Sporazum su potpisali u bečkom dvorcu Belvedere Joachim von Ribbentrop – nemački  minister spoljašnjih poslova i Dragiša Cvetković – predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije. Nikada nećemo saznati da li bi Nemački Rajh  ispoštovao tačke sporazuma, gde Jugoslavija ostaje i dalje neutralna kao i da li bi Kraljevina zadržala svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Britanci su imali  svoje ciljeve za subverzivno delanje u Beogradu. Na Zapadnom frontu su se vodile konstantne bitke protiv Hitlerove vojske i njihov zaokret ka novom frontu i neprijateljima išao je u prilog Čerčilovoj strategiji. Takođe, tu su bili i srpski zaverenici koji su se protivili vođenju države kneza Pavla i ostalima iz trojnog namesništva.

Demonstracije na ulicama Beograda

Odmah nakon državnog udara počinju i demonstracije. Narod je pevao patriotske pesme, uzvikivao parole protiv Hitlera i Musolinija. Najpoznatija je svakako parola: Bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob! Uzvici protiv fašizma bili su opravdani, svi su bili skeptični zbog sporazuma sa stranom koja je u prethodnom ratu bila direktno protiv Srba i Srbije. Sa druge strane, Britanci, ali i Sovjeti imali su svoje interese da Kraljevina Jugoslavija zarati sa Nemačkom. Ovi događaji su doveli do Aprilskog rata, odnosno do prvih borbi Drugog svetskog rata na teritoriji Jugoslavije.

Pratite nas i na Facebooku!

One thought on “Državni udar 27. marta 1941. godine

  1. Pingback: Military Shop

Ostavite odgovor