Automatska puška Zastava M70

Automatska puška Zastava M70

Automatska puška Zastava M70

Automatska puška Zastava M70 se koristi u naoružanju jedinica Vojske Srbije i jedinica MUP-a Srbije.

Tehničke karakteristike:

 • Kalibar: 7,62 x 39 mm
 • Težina: 4,2 kg
 • Dužina: 900 mm
 • Dužina cevi: 415 mm
 • Magacin: 30 kom
 • Nišan: poseduje mehanički nišan sa mogućnošću montiranja teleskopa
 • Maksimalne efikasni domet: 300 metara
 • Brzina zrna: 720 m/s
 • Brzina paljbe: 620 metak / min
 • Proizvođač: Zastava Oružje

Puška Zastava M70 se koristi za uništavanje žive sile i sredstavana ratne tehnike neprijatelja. Služi i za gađanje ciljeva u vazduhu, poput: padobranaca, helikoptera ili nisko letećih aviona. Moguća upotreba tromblonskih mina kojima se uništavaju lako oklopljena vozila, bunkeri, utvrđene zgrade. Ona se upotrebljava i za osvetljavanje i zadimljavanje bojišta. Puška poseduje integralne tromblonske nišane kao i trombolonski nastavak. M70 puška poseduje i nož. Na ovaj model je moguće montiranje optičkog ili noćnog nišana, doboš kapaciteta 75 metaka ili podcevnog bacača granata. Takođe, moguće je montirati i prigušivač pucnja.

Automatska puška Zastava M70

Model proizveden po uzoru na AK4

Каo što bi i laik mogao da uoči, ovaj model puške izgleda poput svetski poznate puške Kalašnjikov, tačnije AK-47.

Puška Kalašnjikov se koristi još od 1949. godine u sovjetskoj armiji, a konstruisana je od strane Mihaila Kalašnjikova.

Kompletan tekst o modelu AK-47 pročitajte ovde – Link.

Delovi puške:

 • Cev sa nišanima;
 • Gasna komora;
 • Gasni cilindar;
 • Zatvarač;
 • Nosač zatvarača sa klipom;
 • Sanduk sa rukohvatom;
 • Povratni mehanizam;
 • Mehanizam za okidanje;

M70 puška koristi puščani metak ili trombolnske mine. Metak 7,62 x 39 mm je moguće ispaljivati jedinačnom ili rafalnom paljbom.

Dometi i rezultati gađanja zavise od vrste paljbe:

 • Jedinična paljba – do 400 metara
 • Kratki rafali (3 do 5 metaka) – do 30 metara
 • Dugi rafali (10 do 15 metaka) – do 200 metara.

Domet tromblonskih mina zavisi od vrste mina:

 • Trenutna tromblonska mina: do 240 metara
 • Kumulativna mina: do 150 metara

Proizvodnja

Pušku Zastava M70 proizvodi firma Zastava oružje u Kragujevcu.

Fabrika je osnovana još 1853. godina kao Topolivnica. Zapošljava preko 2000 radnika. Interesantno je da je pred Drugi svetski rat u fabrici bilo zaposleno čak 12000 radnika.

Do 1964. godine fabrika je kupovala strane licence i na osnovu njih proizvodila ili je razvoj konstrukcije proizvoda vršen na Vojnotehničkom institute u Beogradu. Od 1964. godine kada je formirala samostalni razvoj konstrukcije proizvoda, započet je i razvoj automatske puške, sistema Kalašnjikov. Model koji je razvijan je 1967. godine dobio naziv M67. Na osnovu tog modela je razvijena puška u kalibru 7,62 x 39mm i to 1969. godine. Konačno modelu je 1970. godine dodeljeno ime M70 i od tada se usvaja u naoružanje JNA.

Vojska Srbije koristi nekoliko varijacija ovog modela. Najbrojniji su:

 • M70B1 – sa fiksnim drvenim kundakom
 • M70B2 – sa preklopnim metalnim kundakom.

U našoj ponudi pronađite Airsoft repliku modela Kalašnjikov – pogledajte ovde.

Ostavite odgovor