Život Avara I Slovena Na Balkanu

Život Avara I Slovena Na Balkanu

Život Avara I Slovena Na Balkanu

– Život Avara I Slovena Na Balkanu – 

Rat sa Avarima

Avari ( ratoboran konjički narod turskog porekla ) su odmah po dolasku obrazovali savez sa Langobardima i 567. godine uništili zemlju Gepida. Avari su ubrzo postali gospodari Panonske ravnice. Zbog njih je nastao savez na vrhu sa poglavarom koji je nazvan kagan, u njega je  pored Gepida i Bugara ušao i deo Slovena.

Godine 582. Avari su zauzeli Sirmijum ( današnju Sremsku Mitrovicu ) i 584. godine Singidunum ( današnji Beograd ), ali Solun nisu uspeli da zauzmu.

Desetogodišnji rat je izbio između saveza države cara Mavrikija i Persije i saveza Avara i Slovena. Vizantijska vojska se pobunila i odbijali su da prezime na neprijateljskoj teritoriji. Pobunjena vojska je krenula da svrgne cara Mavrikija i ostavila je utvrđenu granicu Rimskog carstva bez odbrane.

Pad Avara i talas naseljavanja Slovena

Moć Avara je opala nakon neuspele opsade Carigrada 626. godine. Savez im se raspao pa su prestali da napadaju druge narode i povukli su se u Panoniju.

Slovenski talas masovnog naseljavanja je počeo u drugoj deceniji VII veka. Tokom svog naseljavanja izbijali su na Jadransko, Jonsko i Egejsko more. Srbi i Hrvati su se doselili na Balkan nakon neuspele opsade Carigrada od strane Avara i Slovena.

Naseljavanje Slovena

Vizantijski istoričar Prokopije svedoči o tome kako su Srbi prezimili u Vizantiji „ kao u svojoj zemlji “ nakon upada 550. godine sa velikom količinom hrane, zarobljenicima i stokom. Pojedina plemena su naselila odeđene teritorije:

  • Severozapadno od Soluna – Draguviti
  • Oko Janjine u Epiru –  Vajunati
  • Brdovite oblasti Peloponeza – Milinzi i Jezeriti
  • Poluostrvo Halkidik i prostor zapadno od Soluna – Sagudati
  • Severno od Soluna – Verziti
  • U Voloskom zalivu – Velegeziti
  • Dolina reke Strume – Strumljani

Via militaris – Put koji su Sloveni koristili tokom naseljavanja. To je put od Beograda, preko Niša, Serdike, Filipopolja, Jerdine do Carigrada.

Njihovo naseljavanje je trajalo nekoliko decenija. Naselili su se od Alpa na zapadu do Crnog mora na istoku. Balkansko ostrvo prilikom naseljavanja je bilo neprohodno, puno šuma dok je samo mali deo bio kultivisan.

Život na Balkanu

Na početku naseljavanja su bile stvorene Skandinavije ( labave zajednice koje su bile pod upravom slovenskog kneza ). Sloveni su naselja dizali u blizini reka ili šuma, domaćinstva su im bila skromna, kuće su bile pravljene od blata ili drveta i uslovi života su bili prilično nepovoljni. Bavili su se zemljoradnjom, lovom, ribolovom i stočarstvom. Od životinja su najviše gajili koze, ovce, svinje i goveda. Od biljaka su gajili šljive, višnje, orahe i bob. Omiljena aktivnost im je bila da slušaju muziku i piju pivo ili medovinu. Najveća posledica doseljavanja Slovena na Balkan je bila zauvek promenjena etnografska mapa Balkana. Starosedeoci su Grci i Romani koji su živeli odvojeno od novopridošlih. Deo starosedeoca ( Vlasi ) je živeo u planinskim oblastima i bavio se stočarstvom.

Pogledajte našu ponudu jakni klikom  OVDE !

Naš YouTube kanal pogledajte klikom  OVDE !

 

Ostavite odgovor