Zanimljivosti iz vojničke terminologije

Zanimljivosti iz vojničke terminologije

Zanimljivosti iz vojničke terminologije

U našem novom tekstu Zanimljivosti iz vojničke terminologije otkrivamo vam ko je vojnik najamnik, a ko maraoder kao i šta znače mnogi drugi pojmovi. Ovo je svojevrstan glosar za sve one koji žele da nauče još po nešto o istoriji vojske i ratovanja.

Najamnik

Najamnik Ili plaćenik je osoba koja učestvuje u ratu ili oružanim sukobima na jednoj strani za novac ili drugu materijalnu korist. U Antičko doba uglavnom su ih unajmljivali trgovački narodi koji su imali dosta novca ali malo svojih vojnika, npr. Kartagina. U srednjem veku najamničke jedinice postaju osnovni deo profesionalne vojske feudalne država. U novom veku najamništvo dobija nove oblike kao što je na primer francuska Legija stranaca koja je sastavljena isključivo od stranaca.

Maroder

Maroder (fr. maraudeur, en. marauder)predstavlja vojnika-pljačkaša koji pljačka poginule i ranjene neprijateljske vojnike. U starom i srednjem veku marodiranje je bilo dozvoljeno i služilo je kao stimulacija i nagrada za ratnike. Kasnije Ženevskim konvenicjama marodiranje se proglašava zabranjenim u ratu i krivičnim delom.

Zanimljivosti iz vojničke terminologije

Desant

Desant predstavlja prevoz trupa i njeno iskrcavanje na neprijateljsku teritoriju kako bi se izvršio određeni vojni zadatak. Prema prevozu za sprovođenje desanta razlikujemo pomorski, rečni i vazdušni desant. Najpoznatiji desant u istoriji je iskrcavanje Saveznika u Normandiji poznatiji kao Dan D. U našoj istoriji u Drugom svetskom ratu imamo Desant na Drvar- vazdušni desant Nemačkih trupa na štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije čiji je cilj bio da se uhapsi Josip broz Tito.

Diverzija

Diverzija  znači skretanje,odvraćanje, distrakciju. U vojnoj terminologiji ima više značenja. Diverzija kao napad neprijatelja van glavnog bojišta kako bi se odvukla pažnja i vojne snage sa glavnog bojišta. Diverzija kao organizovana akcija grupe u cilju razaranja neprijateljskih strateških objekata od strateškog značaja.

Eskadrila

Eskadrila osnovna vojna jedinica ratnih vazuhoplovnih snaga ili jedinica ratnog. Obično jednu eskadrilu čine avioni istog tipa, broj aviona u jednoj eskadrili može biti od 12 do 24 aviona. Više eskadrila formira jedno krilo a više krila čine grupu.

KOMPLETNU PONUDU VOJNIH KNJIGA POGLEDAJTE OVDE!

Manevar

Manevar od francuske reči manoeuvre koja znači rukovanje, upravljanje.U vojnoj terminologiji je svaki pokret organizovan radi postizanje nekog vojnog cilja. U odnosu na vrstu ratišta sprovođenja manevra razlikujemo kopneni, pomorski i vazdušni manevar. Pre izvođenja manevra potrebno je dobro sastaviti taktiku, strategiju i plan manevra za šta je potrebna dobra priprema i organizovanost operativnih jedinica. Manevar se sprovodi organizovanim delovanjem u određeno vreme na određenom mestu kako bi se postigao određeni vojni cilj.

Vojni manevri

Vojni manevri prestavljaju vojne vežbe na najvišem nivou. Sprovode ih operativno-taktičke jedinice kopnene vojske, ratne mornarice ili ratnog vazduhoplovstva. Izvode se iz raznih ciljeva kao što su demonstracija vojne sile, predstavljanje novih naoružanja ili vozila, provera obučenosti i spremnosti jedinica itd.

Borbena gotovost

Borbena gotovost je spremnost vojnih snaga jedne zemlje da stupi u oružana dejstva u određenom vremenu. Borbena gotovost zavisi od raznih faktora kao što su: opremljenost, prethodne pripreme, infrastruktura, teritorijalna uređenost, vrsta transporta, organizacija mobilizacije, snaga nacionalnog duha pripadnika jednog naroda, vojne obučenosti i drugi.

Ultimatum

Ultimatum (lat. ultima: krajnji, poslednji) – predstavlja krajnji zahtev za zaklučenje sporazuma ili uslov upućen jednoj državi ili narodu. Ultimatum u sebi sadrži i pretnju u slučaju nepristajanja a uglavnom se pretnja sastoji u objavi rata. U istoriji najpoznatiji je Julski ultimatum upućen Kraljevini Srbiji 1914 od strane Austrougarske mesec dana nakon Sarajevskog atentata. Smatra se najtežim ultimatumom koji je ikada upućen jednoj državi koji se nikako nije mogao bezuslovno prihvatiti. Odbijanje bezuslovnog prihvatanja dovodi do objave rata od strane Austrogarske Kraljevini Srbiji što će dovesti do niza događaja koji će uvesti svet u Prvi svetski rat.

Pratite i naš You Tube kanal sa video prezentacijama proizvoda!

 

Ostavite odgovor