Vojna Topografija i Značaj u Logistici

Vojna Topografija i Značaj u Logistici

Vojna Topografija i Značaj u Logistici

– Vojna Topografija i Značaj u Logistici – 

Vojna topografija

Vojna topografija je naučna disciplina koja izučava zemljište u vojnom pogledu  i topografsko – taktičke osobine zemljišta na osnovu topografske karte, aerofoto – snimaka ili drugih podataka. Ona prestavlja upotrebu topografskih karata, aerofoto i satelitskih snimaka za izradu borbenih, radnih i grafičkih  dokumenata.

Zadaci vojne topografije :

  • Procena zemljišta
  • Određivanje koordinata
  • Izrada borbenih i grafičkih radnih dokumenata
  • Analiza aerofoto snimaka i satelitskih snimaka
  • Obuka o upotrebi geotopografskih karata
  • Izvođenje orijentacije
  • Dešifrovanje aerofoto i satelitskih snimaka

Vojni topograf – njegova profesija zahteva da brzo odredi lokaciju i da se fokusira na nepoznato područje uz pomoć visokotehnološke opreme.

Geodezija – to je nauka koja je veoma slična vojnoj topografiji njena uloga je da prikazuje površinu Zemlje i pojedinih njenih delova. Bavi se premerom ( disciplina koja određuje položaj prirodnih i veštačkih objekata i oblika u untrašnjosti Zemlje ili na njenoj površini ) i prikazivanjerm Zemljine površi.

 

Proučavanje zemlje za potrebe marša

Od vrste marša zavisi tehika procene i neophodno  je na kartu uneti situaciju i maršutu . Potrebno je :

Odrediti karakteristike  i proučiti taktičke osobine zemljišta na pravcu marša

Odrediti dominantne tačke , izmeriti maršutu , linije susreta sa neprijateljem , prirodne prepreke …

Istražiti karakteristike tunela , raskrsnica , mostova , prevoja ili drugih objekata na putu .

Odrediti mesta za postavljanje zaseda , zastanka i odmora

Proučiti karakteristike naselja i njihove prolaze

 

Proučavanje zemljišta za potrebe odbrane

Treba predvideti dominantne tačke sa kojih protivnik može da posmatra

Odrediti prohodnost zemljišta , pravac protivnapada i izvlačenja

Pronalaženje skloništa i prikrivenih prolaza

 

Proučavanje zemljišta za potrebe napada

Utvrditi karakter zemljišta na linijama za razvođenje i prednjem kraju

Pravce i mogućnost podilaženja

Pravac marša do linija razvođenja

Za napad noću je bitno utvrditi konfiguraciju reljefa i koristiti objekte kao orijentere

Potrebno je proučiti uslove maskiranja , mere za koordiranje pokreta između kolna i zaštitne osobine zemljišta

Topografska karta

Karta predstavlja najpotpuniji izvor informacija o zemljištu . Korisniku koji ume da se služi njom ona može da stvori realnu sliku posmatranog prostora i podrazumeva najefikasniji način predstavljanja zemljišta . Karta kao i slika govori 1000 reči i umesto jedne karte mogao bi da postoji tekst i od par stotina strana . Pomoću nje starešina može da izabere najbolji način da upotrebi svoje jedinice .

Topografski planovi

Topografski planovi se izrađuju u razmerama 1 : 500 , 1 : 1.000 , 1 : 2.000 , 1 : 2.500 ili 1 : 5.000 .

Šta sadrže topografski planovi ?

Vode i građevine na vodi

Svi objekti i zgrade

Vegetacija i poljoprivredne kulture

Opis lista plana

Granične linije i objekti

Reljef

Nazivi nekih objekata

Fabrike , industrijski ili privredni objekti

Značaj topografije u vojsci

Topografija u vojsci je bitna zato što uz pomoću topografskih karata se mogu praviti planovi za napad odbranu ili marš . Pomoću nje se zemljište i okolina mogu realno sagledati i tako starešina ili glavni vođa može da precizno da odabere i iskoristi  vojne jednice na najbolji način .

 Pogledajte naš YouTube kanal klikom OVDE! 

 Pogledajte našu široku ponudu optike klikom OVDE! 

Ostavite odgovor