Uzrok I Posledice Trojanskog Rata

Uzrok I Posledice Trojanskog Rata

Uzrok I Posledice Trojanskog Rata

– Uzrok I Posledice Trojanskog Rata – 

Uzrok

Trojanski princ Paris je oteo Jelenu ( ženu kralja Menelaja ) iz Sparte.

Jelena se smatrala za najlepšu ženu tog doba a po legendi bila je ćerka bogova.

Najveći heroji rata

Ahil – smatra se da je sin tesalskog kralja Peleja i morske boginje Tetide. Patroklo, njegov najbolji prijatelj, ga je zamolio za oklop da bi i on mogao da ratuje. Dao mu je svoj oklop i svoju vojsku da bi neprijatelji pomislili da je to sam Ahil krenuo na njih. Kada je Ahil doznao da mu je najbolji prijatelj poginuo iz besa je već u sledećoj bitki ubio Hektora. Bio je neustrašivi ratnik i smatra se da je jedini njegov ranjiv deo bila peta. Po legendi se veruje da je Tetida, Ahilova majka, njega kao malog uronila u vodu Stiksa pa da je na taj način svuda postao neranjiv osim na peti za koju ga je majka držala.

Hektor – je najstariji sin trojanskog kralja Prijama i Hekabe. Predstavlja simbol viteštva i smatrao se najboljim ratnikom do pojave Ahila ali je ostao zapamćen kao plemenit heroj. Veoma je hrabar jer je jedini ostao da se suprotstavi Ahilu ispred zidina Troje.

Rat

Urok I Posledice Trojanskog RataGrcima je bilo teško da na početku uopšte pronađu Troju. Bili su ubeđeni da su Jelenu oteli Teukrijanci i razorili su im grad ali je nisu pronašli pa su se razočarani vratili kući. Ahil je u toj borbi teško ranio Telefa, teukrijanskog kralja, koji je došao u Grčku da se izleči jer mu je proročište reklo da ga samo Ahil može izlečiti. Tada je Ahil od njega zauzvrat tražio da mu oda put do Troje i na taj način je počeo Trojanski rat.

Deset godina su Ahajci bezuspešno opsedali Troju pa je kralj Itake – Odisej predložio Grcima da naprave velikog drvenog konja u kome bi se sakrili vojnici a ostatak vojske bi se povukao da ostavi utisak da su se Grci predali. Trojanci su na ovaj trik pali i uneli su konja u svoj grad misleći da je poklon.Grčki vojnici su tokom noći izašli iz njega otvorili vrata da uđe ostatak vojske i na taj način je Troja bila osvojena. Prilikom ovog rata poginuli su veoma hrabri i neustrašivi ratnici. Ahil je u naletu besa oduzeo život Hektoru a nakon toga je Paris ubio Ahila tako štoga je pogodio u jedino ranjivo mesto – petu.

Ne zna se zasigurno gde se nalazila Troja na današnjoj teritoriji ali se pretpostavlja da je bila na prostoru današnje Turske pod planinom Idom.

Posledice

Rat se nakon 10 godina zavržio pobedom Grka. Poznati epovi  „Ilijada“ i „Odiseja“ su nastali kao sećanje na taj rat, sastavio ih je slepi pesnik Homer za vreme mračnog doba u Maloj Aziji. Govore o trojanskom ratu, ahejskom ratu i ratu protiv Troje. Rat je okončan žrtvovanjem Prijamove kćeri i Hektorovog sina na Ahilovom grobu. Menelaj se zarekao kako će ubiti svoju ženu zbog neverstva ali je ipak ništa nije učinio već joj je dopustio da nastavi život i iz Egipta su se ponovo vratili u Spartu. Preživele trojanske žene nije čekala lepa sudbina jer su ubrzo postajale robinje grčkih ratnika.

Urok I Posledice Trojanskog Rata

Još dodatih tekstova na brojne teme pogledajte klikom OVDE!

Naš YouTube kanal pogledajte klikom OVDE!

Ostavite odgovor