TAKTIČKI RANČEVI – NAMENA I NAČIN IZRADE

TAKTIČKI RANČEVI - NAMENA I NAČIN IZRADE

TAKTIČKI RANČEVI

Taktički rančevi predstavljaju deo takozvane „outdoor“ opreme. Outdoor oprema, kao što joj sam naziv kaže, namenjena je upotrebi prilikom boravka napolju, u prirodi najčešće, u okruženjima kao što su šume, planinski predeli, pustinje i tome slično. Taktičke rančeve treba razlikovati od običnih, najčešće putničkih, ili transportnih, iz razloga što mogu imati taktičku primenu, odnosno mogu se upotrebiti prilikom izvođenja aktivnosti sa elementima taktike. Kao deo taktičke opreme, taktički rančevi u upotrebi su i u jedinicama policije i u vojnim jedinicama, upotrebljavaju ih privatni kontraktori i sl, a naravno, shodno afinitetima, mogu ih koristiti i avanturisti iz civilstva.

Namena i vrste

Osnovna namena taktičkog ranca jeste omogućavanje nošenja značajnije količine vojne ili policijske opreme različitih vrsta, zatim zaliha u vidu hrane, vode, kompleta prve pomoći i tome slično. Taktički rančevi imaju veliki značaj ne samo za obuku operativaca, nego i za izvođenje različitih vrsta intervencija, ili obimnijih operacija. Konfiguracija predmeta koji se nose u rancu zavisi od potreba konkretne aktivnosti i od afiniteta korisnika.

Taktički rančevi se mogu razlikovati prema više kriterijuma. Prema kriterijumu namene, mogu se nabrojati vojnički ranac, policijski ranac, zatim terenski ranac za lekara i drugi. Što se tiče vojničkog i policijskog ranca, ova podela ima veći teorijski nego praktični značaj, jer su u pitanju rančevi skoro istih konstrukcija i standarda, jedino bi se moglo napomenuti da su vojni rančevi po pravilu veće zapremine, nego većina policijskih. Taktički rančevi koje koriste lekari drugačije su konstrukcije u odnosu na vojne i policijske taktičke rančeve. S obzirom da treba da omoguće transport posebne vrste opreme, velika se pažnja obraća na izradu spoljašnji i unutrašnjih džepova, pregrada, kao i materijala koji se koriste za izradu.

Treba spomenuti, iako ne spadaju strogo uzev u ovu kategoriju, i planinske rančeve koji se, naravno, izrađuju za potrebe alpinista. Iako drugačije konstrukcije i namene, planinski rančevi se često mogu upotrebiti i kao taktički usled veoma pouzdane konstrukcije.

Standardi izrade

Moderni taktički rančevi nude se u različitim zapreminama, na primer 30,35, 40 litara i tome slično. Može se primetiti tendencija smanjivanja dimenzija taktičkih rančeva, uz trud održavanja značajne zapremine samog ranca. Mnogi rančevi nude se u različitim maskirnim šarama, čime proizvođači u većoj meri zadovoljavaju želje kupaca, nudeći im tako modele koji su prilagođeni različitim okruženjima u prirodi. Dodatno, mnogi modeli opremljeni su i posebnim džepom za vodu sa gumenim crevom, tzv. „kamilom“, dok se kod drugih modela „kamila“ može montirati opciono, na zahtev kupca.

Imajući u vidu da teret dobro upakovanog ranca može biti značajan, vrlo je važno da konstrukcija taktičkog ranca omogućava ravnomerno raspoređivanje težine na leđa i ramena korisnika. Upravo zato se velika pažnja posvećuje izradi dva nosača, koji su na modernijim taktičkim rančevima, posebno vojnim i policijskim rančevima, ispunjeni penastim ulošcima, radi udobnijeg nošenja. Takođe, nosači su podesivi, radi prilagođavanja individualnim potrebama korisnika, odnosno mogu se poprečno spojiti sistemom „žabica“ i time dodatno učvrstiti za telo korisnika, što može pomoći u nošenju, posebno u dužem periodu i/ili po nepristupačnom terenu.

Taktički rančevi se, po pravilu, opremaju i sistemom MOLLE koji dozvoljava montiranje različitih torbica ili futrola, čime se taktički ranac dodatno može prilagoditi potrebama korisnika.

One thought on “TAKTIČKI RANČEVI – NAMENA I NAČIN IZRADE

Ostavite odgovor