Taktički fitnes – fizička spremnost i kako raditi na njoj

Taktički fitnes

Taktički fitnes

Fizička spremnost u pojedinim strukama postaje neophodan deo prvo za obuku, a kasnije i za vršenje dužnosti. Pripadnici vojske, policije, privatno obezbeđenje, vatrogasci kao i ostali pojedinci iz redova spasilačkih timova moraju da budu u određenoj meri fizički spretni i uvežbani. Pored fitnesa za profesionalne sportiste, kao i za amatersku rekreaciju tu je i poseban vid vežbanja koji je usko povezan održavanjem visokog nivoa telesne spremnosti kod profesionalnih taktičkih operativaca. Danas ćemo podeliti sa svima onima koji žele da postanu deo vojske, policije ili pak vatrogasne službe koji su najbolji načini da se dobro pripreme kako bi bili deo ovih timova.

 

Nikad ne pitajte koji je neophodni minimum

Svako ko planira da bude deo visokoobučavanih operativaca ne treba da traži prečice, kao i najmanje moguće doprinose koje može da pruži. U situacijama kada život drugih (kako civila tako i ostalih iz jedinice) zavisi od vas da li zaista želite da se samo malo potrudite? Uvek razmišljajte o narednim situacijama, a ne samo kako da prođete test fizičke spremnosti. To će vas maksimalno pripremiti kako za nastavak testiranja i vežbi tako i za stvarne krizne situacije.

Radna etika

Shvatite vaš trening ozbiljno. Uvek se pojavite na vreme, ponesite neophodnu opremu i mentalno se pripremite za predstojeće vežbe. Budite 100% i fiziki i psihički budni, i to će dati rezultate. Rutina vežbanja će vam dati osnov za dalje napredovanje i za budući raspored vašeg rada. Kako se ophodite prema svom poslu i vežbi pokazuje vaš radni kodeks.

Preuzmite inicijativu

Za većinu taktičkih profesionalaca bitno je da uoče kada nešto treba da bude urađeno i pre nego što im neko to izričito kaže. Sa vremenom i iskustvom poželjno je da svaki taktički operativac uvidi o kakvoj se situaciji radi i da bude spreman da na nju odgovorno i racionalno reaguje. Preuzimanje inicijative pokazuje veliku lidersku sposobnost, što je vrlo poželjno u ovim strukama.

Učenje nikad ne prestaje

Svakog dana možemo naučiti nešto novo. Veoma je bitno da se ova filozofija usvoji i tokom vežbanja, obuke a kasnije i profesionalnih zadataka. Iz svake situacije, iz svakog dobrog i iz loše urađenog zadatka izvucite najbitnije, ono što će poboljšati vaš budući performans. Ovaj stav, da uvek naučite nešto novu, ubrzo će se pokazati kao značajan. Bilo da je to sitnica, kao na primer svest o tome kada vam najbolje leži da vežbate ili koliko vam je potrebno sna, bitno je da učite sve o svom telu i o njegovoj spremnosti i sposobnosti da sutra izvrši zadatak.

Motivacija

Biti motivisan nema nikakve veze sa talentom. Motivacija dolazi sa vašim ličnim odnosom prema životu i poslu. Teško je ali sa druge strane i  neophodno da se svakog dana motivišemo, da ustanemo sa željom da radimo ono za šta smo se opredelili. Kod izuzetno stresnih i teških poslova kakve imaju taktički operativci i članovi timova za spašavanje postaje krucijalno da budu motivisani za rad. Održavanje fizičke spremnosti i u onim danima kada nema puno posla i kada bismo se odmarali postaje teško. Baš zato određena doza psihičkog motiva dolazi kao pomoć da se svakog dana iznova posvetimo fitnesu i vežbi.

Ostavite odgovor