TAKTIČKE RUKAVICE I NJIHOV KRITERIJUM IZRADE

TAKTIČKE RUKAVICE I NJIHOV KRITERIJUM IZRADE

TAKTIČKE RUKAVICE

Taktičke rukavice danas postaju sve važniji deo vojne i policijske taktičke opreme, iz razloga što se najvažnije taktičke i borbene radnje danas izvode upravo rukama. Stoga mnogi proizvođači posvećuju značaju pažnju standardima izrade taktičkih rukavica, koje su po pravilu namenjene službenim licima iz policije i vojske.

Iako postoji više kriterijuma za definisanje taktičkih rukavica, kao najbolji se izdvaja kriterijum namene. Tako, taktičke rukavice jesu one rukavice koje su namenjene za rukovanje vatrenim oružjem. Time se taktičke rukavice razlikuju od radnih rukavice koje i mnogi proizvođači taktičke opreme takođe nude u svojoj ponudi.

Kriterijumi izrade

S obzirom da noseći taktičke rukavice korisnik najčešće rukuje vatrenim (naravno, moguće je rukovati i hladnim oružjem) oružjem, postoji nekoliko kriterijuma koje kvalitetne taktičke rukavice moraju zadovoljiti.

Prvo, rukavice se izrađuju od platnenih, rastegljivih materijala koji bi trebalo da budu robusniji. Takođe, bitno je da budu i rastegljivi. Sam model taktičke rukavice naravno treba da odgovara anatomiji ljudske šake, pa tako mnogi proizvođači ubacuju posebna, veoma rastegljiva platna na mesta na rukavicama kako bi pokret šake i prstiju (posebno palca i kažiprsta) učinili lakšim i što prirodnijim. Dalje, veoma je važno da taktičke rukavice kao deo vojne i policijske opreme budu što je moguće tanje i da što bolje prijanjaju šaci, kako bi rukovanje oružjem, posebno upotreba osnovnih komandi, bilo što lakše i efikasnije. Primera radi, ukoliko su rukavice previše debele, a materijal krut, to će se sigurno odraziti na upotrebu pištolja, posebno kada korisnik treba da pristupi obaraču: ako je branik obarača mali, a rukavice debele, rukovanje pištoljem neće biti najefikasnije moguće.

Taktičke rukavice bi trebalo da se izrađuju od nezapaljivih materijala takođe, a kada je u pitanju otpornost na vodu, primećuje se da je znatno manje modela koji su vodootporni, iz razloga što ako je u pitanju vodeno okruženje voda vrlo lako može ući kroz otvor rukavice, te nema potrebe izrađivati modele od vodonepropusnih materijala.

Kriterijum termozaštite

Ovde je takođe bitno obratiti pažnju na taktičke rukavice koje obezbeđuju i termozaštitu i one koje to ne daju. Tako proizvođači nude i one koji obezbeđuju termozaštitu (što znači da se mogu koristiti na niskim temperaturama i čuvati toplotu ruku) i koji su po pravilu skuplji. Jasno je da su ovi modeli veoma važni jer spoljašnja hladnoća veoma loše utiče na pokretljivost ljudskog tela, posebno šaka i stopala, te ako ovi delovi tela nisu zaštićeni, korisnik je mnogo manje efikasan prilikom izvođenja intervencije. Glavni izazov za proizvođače kod ovih modela svakako jeste pronaći dobitnu kombinaciju materijala i debljine rukavica, te obezbediti zaštitu sa jedne strane, a omogućiti rukovanje oružjem sa druge strane.

Dodaci

Primećuje se da mnogi proizvođači, kao što su američki 5.11 i drugi, na modele taktičkih rukavica stavljaju različite dodatke. Tako na primer, kažiprst rukavice se oprema posebnim gumenim materijalom koji omogućava upotrebu „touch-screen“ uređaja, bez potrebe skidanja rukavice. Dalje, mogu se ubaciti i zglobna ojačanja na gornjoj strani od različitih materijala, a koja imaju svoju primenu prilikom upotrebe fizičke snage kao sredstva prinude. Takođe, radi udobnijeg rukovanja oružje, unutrašnja strana rukavice može se opremiti „pametnim“ sunđerastim ulošcima koji „pamte“ otisak oružja korisnika.

Ostavite odgovor