Stepa Stepanović i kraj Prvog svetskog Rata – Druga srpska armija u Sarajevu 1918.

Stepa Stepanović i kraj Prvog svetskog Rata

Druga srpska armija u Sarajevu 1918.

Stepa Stepanović i kraj Prvog svetskog Rata

Pobeda na Solunskom frontu

1918. godine na Solunskom frontu Savezničke strane su brojale veliku vojsku. I bugarska vojska je povećala broj bataljona, te su dve zaraćene strane imale približno jednak broj vojnika. Međutim, raspoloženje na strani centralnih sila je bilo daleko gore nego među srpskom i ostalom savezničkom vojskom. Austro – Ugarska vojska je gubila na Zapadnom frontu i Bugari nisu bili voljni da i dalje ratuju za već izgubljen rat. Bugarska je ubrzo kapitulirala (29. Septembra). Posle njihove kapitulacije nemačko i austrougarsko rukovodstvo pravi korake da oforme novi front. Neprijatelj tada koncentriše trupe oko grada Niša. Protiv njih se bori Prva srpska armija predvođena vojvodom Petrom Bojovićem. Operaciju za Oslobođenje Niša, Bojović je uspešno vodio tri dana i izvojevao pobedu.

Druga srpska armija se za to vreme, pri probijanju Solunskog fronta, borila u sklopu francuskih jedinica. Neprijatelj se ubrzo dao u povlačenje. Druga armija je zajedno sa Konjičkom divizijom krenula preko Štipa za Sofiju. Plašeći se da će ih srpska vojska kazniti za zločine koje su počinili na srpskoj zemlji, bugarska vojska pristaje na sve uslove primirja. Odmah posle postignutog mira, Druga srpska armija na čelu sa Stepom Stepanovićem biva upućena na severozapad pravcem Štip – Veles – Skoplje – Mitrovica – Čačak, a zatim i dalje prema Drini.

Raspad Austro – Ugarske monarhije

Krajem 1918. godine rasulo u Austro – Ugarskoj monarhiji poprima ogromne razmere. Prvo Čehoslovačka proglašava nezavisnost, a zatim hrvatski sabor 30. oktobra objavljuje prekid državno – pravnih veza sa Austro – Ugarskom. U Bosni je obrazovano narodno veće kao privremena zakonodavna i izvršna vlast. Predstavnici ovog veća su se sastali sa Stepom Stepanovićem u Užicu, a već sutradan on šalje novoformirani Sarajevski odred pod komandom pukovnika Živana Rankovića da dođu u sam grad. Već 4. novembra je i Austro – Ugarska kapitulirala.

Doček Stepe Stepanovića u Sarajevu

Građani Sarajeva 17. novembra veličanstveno dočekuju Stepu Stepanovića i Drugu srpsku armiju. Ovo je bio veliki dan za celu Bosnu, jer je posle 40 godina oslobođena Austro – Ugarske vlasti. Bosna je od 1878. bila okupirana, a zatim i pripojena (Aneksija Bosne 1908) Austro – Ugarskoj. Baš zato su svi u Sarajevu pozdravili Stepu i  njegove vojnike. I posle završetka rata, Stepa Stepanović ostaje ovde. Došao je kao komandant Druge armije, a zadržao se još godinu dana u službi, kao komandant sarajevske vojne oblasti. Nedelju dana pred njegov odlazak u Čačak, to jest, pre nego što će se vratiti u supruzi i deci, na svečanosti koja je obeležavala godinu dana od oslobađanja grada, Stepa je izabran za počasnog građanina Sarajeva.

Stepa je tokom svog službovanja po završetku rata u Sarajevu, posetio i Mostar. Tom prilikom mu je Aleksa Šantić, jedan od naših najvećih pesnika moderne, ispevao i pesmu. U svojim stihovima Vojvodi Stepi, Šantić ga je uporedio sa svim junacima naše istorije i junačke narodne pesme. Tako je veliki Stepa ostao upamćen ne samo u našoj istoriji već i u poeziji, kao veliki junak ravan i Obiliću i Jug – Bogdanu.

Ostavite odgovor