Srpska Zastava i Zvanično Najlepša Na Svetu 

Srpska Zastava i Zvanično Najlepša Na Svetu 

Srpska Zastava i Zvanično Najlepša Na Svetu 

– Srpska Zastava i Zvanično Najlepša Na Svetu –
U anketi na sajtu “Ranker” u kojoj je učestvovalo više od milion ljudi, srpska zastava proglašena je najlepšom na svetu. Na rang-listi od pedeset najlepših, srpska zastava našla se na prvom mestu. 
Čuvena srpska trobojka, uz manje uzmene u redosledu boja i izboru grba postoji vekovima. Promene u upotrebi amblema i boja bile su posledica promena u državnom uređenju. I pored toga, ona je bila i ostala deo nacionalnog identiteta. 
Trenutni izgled srpske zastave usvojen je 11. novembra 2010. godine, a postoje državna, koja „za sedminu dužine zastave ka jarbolu“ ima mali grb Srbije i narodna- crveno-plavo-bela trobojka. 
Istorijat
Najstariji opis srpske zastave potiče iz 13. veka, a u njemu se pominje zastava iz perioda vladavine kralja Stefana Vladislava. Naime, reč je o zastavi koja se 1281. godine čuvala u Dubrovačkoj republici i koju župan Desa, sin kralja Vladislava, zahteva iz očeve blagajne. Pretpostavlja se da je zastava starija od opisa, s obzirom na to da je kralj Vladislav vladao od 1233. do 1243. a umro posle 1264. godine.
Zastava se opisuje kao „zastava od platna crvenog i plavog“ . Međutim, ne pominje se kako su ove boje bile raspoređene.
Hronologija:
Zastava u vreme Dušanovog carstva- crveni dvoglavi orao na žutom polju 
Zastava iz perioda Prvog srpskog ustanka (Zastava Vožda Karađorđa) – U Ustaničkoj Srbiji od 1804. do 1813. godine
Zastava iz vremena Sretenjskog ustava: crvena-bela-plava
Zastava Kneževine Srbije od 1838. do 1839. godine – Knez Miloš tada zahteva da tri boje budu u drugačijem rasporedu, nalik ruskoj zastavi, pa srpska zastava postaje crveno-plavo-bela (menja se i grb)

 Naš YouTube kanal pogledajte klikom OVDE

 

Zastava Kneževine Srbije od 1869. do 1872. godine  –  ocila bez krune i venaca. Na crvenom polju tri šestokrake zvezde
Zastava Kraljevine Srbije- kneževski grb sa krstom i ocilima zamenjen je grbom sa dvoglavim srebrnim orlom i zlatnom krunom
Zastava za vreme Drugog svetskog rata od 1941. do 1944. godine- crveno -plavo bela trobojka sa belim dvoglavim orlom u sredini, bez krune. Ta  zastava se koristila sve do kraja rata, kada je promenjena i ubačena zvezda petokraka. 
Zastava od 1945. do 1992. godine: Svaka od šest republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije imala je sopstvenu zastavu, pa tako i Srbija (crveno-plavo-belu) sa petokrakom. To je trajalo sve do 1991. godine, kada je petokraja uklonjena. 
Zastava Republike Srbije od 1992. do 2004. godine – Srbija će za državno obeležje 1992. godine uzeti tradicionalnu srpsku trobojku, ovog puta bez grba. Ta zastava će zvanično biti u upotrebi do 2004. godine
Zastava bez grba  bila je u upotrebi sve do 2004. godine, kada je usvojena zastava sa dvoglavim orlom pod krunom. 
Simbolika
U narodu se veruje da crvena boja na zastavi Srbije predstavlja krv prolivenu za zemlju, plava slobodu i beskraj kome se teži, dok bela predstavlja majčino mleko koje hrani jaku srpsku decu.
 Proučavaoci zastava veruju da simbolika boja nije vezana za naše konkretno područje i nacionalno iskustvo, već su značenja univerzalna. Oni nude objašnjenje po kome je plava simbol vernosti i odanosti, a bela čistote i iskrenosti.

Ostavite odgovor