Snažana I Antička Vojska Drevne Atine

Snažana I Antička Vojska Drevne Atine

Snažana I Antička Vojska Drevne Atine

– Snažana I Antička Vojska Drevne Atine –

Atina

Snažana I Antička Vojska Drevne Atine

Atina se nalazi u središtu Atike gde su se naselila jonska plemena koja su se bavila rudarstvom i stočarstvom. Uslovi za trgovinu i ribolov su bili dosta bolji nego u ostalim delovima Grčke i zato je bila jedan od najbogatijih gradova Grčke. Najzastupljenija je bila trgovina keramikom, maslinovim uljem i i drugim zanatskim proizvodima, ubrzo je postala vodeća trgovačka sila stare Grčke. Bogatstvo je takođe stekla i zbog rudnika srebra koji su se nalazili u okolini grada.Bila je kraljevstvo pa nakon toga u VII veku p.n.e je postala aristokratska republika. Areopag – sudsko veće koje ima bitnu ulogu u upravljanju grada i koje čine arhonati.

Ostrakizam

Ostrakizam ili časno progonstvo je predstavljalo proterivanje iz grada zbog prevelike samovolje ili nepoštovanja. Kada bi neko trebao da se protera iz grada o tome bi se odlučivalo tajnim glasanjem. Kada bi neki Atinjanin bio proteran na recimo 10 godina on ne bi na taj način gubio imovinu već po isteku roka njegova imovina i prava bili bi vraćeni. Uveden je radi boljeg kvaliteta života i veće bezbednosti građana.

Društvo Atine

  • Aristokrate – slobodni ljudi koji su posedovali velike zemljišne posede i upravljali državom.
  • Demos (narod) – slobodni ljudi koji su se bavili zemljoradnjom, trgovinom ili zanatstvom.
  • Robovi – nisu imali ličnu slobodu i prestavljali su vlasništvo robovlasnika.
  • Državno uređenje : kralj – devet arhonata – areopag – narodna skupština (svi slobodni punoletni građani Atine)

Koje su razlike izmedju Atine i Sparte?

Atinsko društvo – Bavilo se umetnošću, obrazovanjem, zanatima, trgovinom. Podržavala je demokratsko državno uređenje.

Spartansko društvo – Usredsređeno na ratovanje i disciplinu. Podržavala je aristokratsku vlast.

Koje su sličnosti Sparte i Atine?

Sparta i Atina su Grčki polisi čije se stanovništvo delilo na slobodne ljude i robove.
Imale su gradski trg ( mesto gde su svi građani pazarili ) i akropolj ( tvrđava na bregu ).

Atinska vojska

Svaki bogatiji Atinski ratnik je u boju imao par pomoćnika koji su uglavnom bili siromašni građani ili robovi. Oni su elitnim ratnicima nosili štitove i ostali prtljag. U Peloponeskom ratu su dosta značajnije bile pomorske od kopnenih bitki pa se i struktura vojske menjala. Grčka boginja Atina ujedno je zaštitnica ovog grada i naroda i prikazuje se kao žena ratnica ali je i boginja mudrosti što u potpunosti oslikava narod koji se nalazio unutar ovog polisa.

Snažana I Antička Vojska Drevne Atine

Vojna oprema :

  • Linotoraks – je među hoplitima i lakim pešacima bio najpopularniji jer je dobro štitio telo a bio je lak za proizvodnju. 
  • Ifikrat (Atinski zapovednik) je osmislio novi tip oklopa koji je imao manje štitove a duža koplja.
  • Bogatiji ratnici su uglavnom nosili bronzane šlemove (sa štitnicima na obrazima), prsnike (zvonastog tipa) i kostobrane.

„ Pošto su stigli u Spartu, održana je skupština na kojoj su najviše govorili Korinćani i Tebanci, a i mnogi drugi Heleni, protiv sklapanja mira sa Atinjanima, već su zahtevali da ih rasele. Ali Spartanci odgovoriše da ne treba prodati u roblje helenski grad koji je u najvećim opasnostima po Heladu učinio velika dobra; nego, oni traže da se sklopi mir pod uslovom da se veliki zidovi i Pirinej razruše da se prime prognani; da Atinjani imaju iste prijatelje i neprijatelje kao Spartanci i da ih slede, na kopnu i moru, kuda god ih ovi vode.“ – „ Istorija Peloponeskog rata “ – Istoričar Tukidid.

 

Još dodatih tekstova na brojne teme pogledajte klikom OVDE!

Naš YouTube kanal pogledajte klikom OVDE!

Ostavite odgovor