Regrutacija selekcija i obuka u jednici SAJ

Regrutacija, selekcija i obuka u jednici SAJ

Regrutacija selekcija i obuka u jednici SAJ

Prijem novih članova

Regrutacija selekcija i obuka u jednici SAJ počinje na osnovu konkursa dežurnoj službi SAJ. Kandidati se prijavljuju se tako što ostavljaju osnovne podatke koji se beleže u Formular za prijavljivanje kandidata. U SAJ se dobrovoljno prijavljuju najsposobniji pripadnici isključivo redovnog sastava policije, koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da nisu stariji od 27 godina,
 • da imaju najmanje dve godine staža u MUP-u,
 • najmanje četvrti stepen stručne spreme, vozačku dozvolu „B“ kategorije
 • da nisu osuđivani.

Na osnovu podataka i provera vrši se selekcija, odnosno eliminacija kandidata koji ne ispunjavaju kriterijume.

Selekcija

Kandidati koji su ispunili kriterijume, moraju biti spremni na proveru fizičke sposobnosti i spremnosti Posebna pažnja se obraća na :

 • opštu fizičku pripremljenost (sklekovi, pretklon trupa – trbušnjaci, zgibovi na vratilu, leđni pregib, penjanje uz konopac, gimnastika, rad sa loptom, plivanje i ronjenje, trčanje na kratke i duge staze) i
 • proveru poznavanja borilačkih veština (džudoa, karatea, samoodbrane i boksa).

Sledeći korak jeste ocenjivanje fizičke sposobnosti i spremnosti kanditata u skladu sa propisanim normativima.

Kandidati koji dobiju prelaznu ocenu, dolaze na pojedinačne razgovore sa ovlašćenim starešinama, koji procenjuju ispunjavanje najviših kriterijuma za pohađanje obuke i rad u SAJ. Na osnovu procene ovlašćenih starešina, kandidati koji dobiju prolaznu ocenu idu na zdravstveni pregled i psihološko testiranje, gde je akcenat na ispitivanju mehanizama prevladavanja stresa, motivacije za reagovanje i načina reagovanja i emocionalne zrelosti.

Obuka

Sada je na red došla ključna faza u daljoj selekciji, a to je osnovna obuka kandidata koji se primaju u SAJ. Obuka traje šest meseci i podeljena je u dve faze, po tri meseca:

 1. Prva faza obuke je poznata pod nazivom “faza drila”

Kandidati završavaju osnovnu obuku iz Plana i programa obuke pripadnika SAJ i sastoji se od marševa (dnevnih i noćnih), uzbuna, „familijarizacije“ sa oružjem (automatskom puškom i pištoljem), rada u timu, izvršenja naređenja bez pogovora, taktičke obuke odeljenja (napad, odbrana, kretanje, izrada zaklona, maskiranje), sportskih aktivnosti. Svaki kandidat je predviđen identifikacioni broj koji nosi na uniformi. Sve vreme obuke, kandidat je neprestano na poligonu, u učionici na teoretskoj nastavi i u menzi, pored oružja, nosi šlem, pancirni i borbeni prsluk. U toku ove faze, obuka traje 24 časa neprekidno. Kandidati nose stare uniforme i ne izlaze iz baze.

Kandidati završavaju osnovnu obuku iz Plana i programa obuke pripadnika SAJ i sastoji se od marševa (dnevnih i noćnih), uzbuna, „familijarizacije“ sa oružjem (automatskom puškom i pištoljem), rada u timu, izvršenja naređenja bez pogovora, taktičke obuke odeljenja (napad, odbrana, kretanje, izrada zaklona, maskiranje), sportskih aktivnosti. Svaki kandidat je predviđen identifikacioni broj koji nosi na uniformi. Sve vreme obuke, kandidat je neprestano na poligonu, u učionici na teoretskoj nastavi i u menzi, pored oružja, nosi šlem, pancirni i borbeni prsluk. U toku ove faze, obuka traje 24 časa neprekidno. Kandidati nose stare uniforme i ne izlaze iz baze.

Pored fizičkih kvaliteta, instruktori procenjuju i psihičke osobine kandidata: otpornost na stres, mogućnost realne procene u napetim situacijama, sposobnost komunikacije sa kolegama i osećaj za timski rad.

Po isteku tri meseca kandidati polažu probni test, koji podrazumeva proveru psihofizičkih sposobnosti i početnu obuku u rukovanju vatrenim oružjem, prema standardima SAJ. Ispitno gađanje naziva se “gađanje sa povišenim adrenalinom” i od postignutih rezultata zavisi da li će kandidat proći dalje. Proverava se i taktičko kretanje pojedinca, kao i rad u timu.

Ukoliko zadovolje ove stroge kriterijume, kandidati dobijaju rešenja da su pripadnici Jedinice i kreću u drugu fazu obuke. Kandidati koji nisu prošli probni test vraćaju se u matičnu organizacionu jedinicu MUP iz koje su došli.

 1. Druga faza obuke

Druga faza obuke sa sobom nosi veća iskušenja i kompleksnije zahteve. Jednostavno traži se viši stepen psihofizičke pripremljenosti i obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem, kao i drugim operativno-taktičkim merama i radnjama. Napomena jeste da se sve aktivnosti uglavnom izvode u urbanim uslovima. Pod nadzorom instruktora vežbaju upade u objekat, rad sa vozilima, tehnike veranja i drugo. U svim vežbama kandidati nose stare uniforme. Ono što izaziva posebnu pažnju jeste da u toku ove obuke kandidatima je šlem stalno na glavi i nižeg su ranga u odnosu na ostale pripadnike Jedinice. Na ovaj način proverava se i jača njihova motivacija, volja i upornost.

Regrutacija, selekcija i obuka u jednici SAJ
Šolju SAJ poručite ovde!

Kandidati još uvek nemaju status specijalca, a to im može samo dati dlaji motiv i posticaj da što pre ostvare svoj cilj da postanu deo “elite”. Nakon ove faze vrši se testiranje i provera fizičke pripremljenosti, vatrene preciznosti, upotrebe oružja i kvaliteta (uspešnosti) usvojenog znanja i veština iz realizovanog programa osnovne obuke.

 

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da instruktori imaju slobodu da do poslednjeg dana osnovne obuke odlučuju da li će kandidat ostati u Jedinici.

Kandidati koji su pozitivno ocenjeni dobijaju rešenje o raspoređivanju u “B” tim.

Sad kada su kandidati novi pripadnici  „B“ timu, potrebno je da prođu dalju obuku i pripreme se za borbene timove (taktika upada u objekte, rešavanje talačkih situacija, korišćenje prevoznih sredstava, veranje, rad sa helikopterom, rad u timu). Na osnovu rezultata koje su pokazali u prethodnom periodu, prolaze kroz specijalističke kurseve po dužnostima koje će obavljati u timu. Novi pripadnici još nisu stekli punopravni status kao ostali stariji članovi B tima. Novopridošli počinju da učestvuju u akcijama, ali samo kao posmatrači.

Član „A“ tima se postaje tek nakon tri godine. U te tri godine možete samo videti neprekidne, složene i naporne obuke, koje su praćene čestim proverama. Nezaobilazna je priprema i specijalističkih kurseva. Krajnji rezultat jeste mnogo prolivenog znoja, bolnih žuljeva, hiljada ispaljenih metaka, stotina pretrčanih kilometara. Tek tada za novog pripadnika možemo reći da je spreman da ravnopravno učestvuje u akcijama sa ostalim iskusnim članovima „A“ tima.

Bez obzira na to što postane članovi A tima, od svih članova jedince se očekuje da se dalje usavršavaju i rade na sebi uz načelo i pravilo «Što više prolivenog znoja na obuci, manje prolivene krvi na zadatku». Samo tako mogu uvek biti spremni za izvršenje teških i složenih zadataka.

U svom svakodnevnom radu pripadnici Jedinice strogo se pridržavaju kodeksa SAJ-a, koji glasi:

 • ne ostavljati nikad kolegu u opasnim situacijama;

 • zaštiti živote nedužnih;

 • ne upotrebljavati oružje protiv nenaoružanih osoba.

Uspešnost rada svakog člana jedince bez obzira na čin  i težinu rešenih zadataka, dolazi na kraju profesionalne karijere. Krajni pečat koji treba da stoji pored svakog jeste čista savest i čast pripadnika SAJ-a, isto onako čista kao kada se započinjao prvi korak.

 

Mozete nas pratiti i na Facebook stranici: Link

 

Ostavite odgovor