Ratovi i mirovi na području Balkana

Ratovi i mirovi na području Balkana

Ratovi i mirovi na području Balkana

Između Osmana, Austrije i Mlečana na našim prostorima

Kada ratuju velike sile, mali narodi prate prilike jer će njihova sudbina zavisiti od odluke velikih. Ratovalo se na duge staze, kao deo svakodnevne politike, a mir je bio samo deo strategije predaha kako bi se skupila snaga za sledeću borbu.

RATOVI – BITKE

Bitka kod Dubice

Poraz u bici kod Dubice gde je poginulo 900 turskih ratnika na čijim je temeljima počela izgradnja Karlovca.

Bitka kod Siska
Bitka kod Siska

Kod Siska 1593. godine je poražena osmanska vojska na čijem se čelu nalazio bosanski beglerbeg Hasan-paša Predojević.

Kritski rat

Sljedeći veliki rat u kome je poprište bilo uz južne i zapadne granice Bosanskog pašaluka bio je Kandijski ili Kritski rat, koji trajao od 1645. do 1669. Ovaj rat je vođen između Osmanskog carstva, a sa ruge strane su bili Mletačka republika i papska država oko ostrva Krita. Vodio se i na prostoru osmanske Bosne i mletačke Dalmacije. Osmanlije su osvojile pomenute oblasti.

Vašvarski mir iz 1665. doveo je do toga da Austrija izađe iz rata sa Osmanlijama. Primirje traje 20 godina. Posle ovog mira, hercegovački Srbi su ponovo počeli naseljavati Boku.

1697.god austrujske trupe su odnele odlučujuću pobedu kod Sente, pod komandom Eugena Savojskog. Veliki vezir i 25 000 vojnika je poginulo, a sultan je pobegao u Beograd. Austrijanaca je poginulo svega 5 posto a bilo ih je 40 000, dok je Turaka bilo 60 000.

Karlovačkim mirom iz 1699. zapadne, severne i južne granice Bosne i Hercegovine postale su približne današnjim granicama zemlje. Srbija se povlači iz središta Turske na granice Austrije i postaje glavna tvrđava.

Bitka kod Petrovaradina

Bitka kod Petrovaradina 1716.-1728. Nastavlja se nadmoć Austrije nad Turskom. Velika bitka u kojoj je Austrija oduzela dosta ratnog materijala Turskoj, oko 110 topova. Nastavljeno je prodiranje ka Beogradu i Banatu. Ali Turci su zaustavili Austriju požarevačkim mirom 1719. Severna Srbija, deo Bosne pored Save i Banat su pripali Austriji. Zaključena je i prva trgovinska konvencija koja je najviše pogodila Veneciju, koja je time izgubila pomorsku nadmoć na mediteranu. Trrgovcu su dobili slobodu da trguju i Venecija je posle 5 vekova dobila ozbiljnu konkurenciju u trgovini.

Bitka kod Petrovaradina

Ratovima i mirovima su se donosile velike odluke koje bi se hijerarhijski raspoređivale na sve grane društvenog sistema. Poboljšavale su ili pogoršavale su situaciju u celoj zemlji. Rat kod Petrovaradina je doneo dobit nekom trgovcu iz Salcburga, a štetila pomorcu sa Rodosa.

Beogradski mirom iz 1739. se Austrija potiskuje sa Balkana. Austrija je morala da pomogne Rusiji u njenom ratu protiv Turske, a sama je bila iscrpljena prethodnim osvajanjima. Austrijanci su vodili pregovore sa manjinama, medju kojima su bili i Srbi kako bi ih nagovorili da ratuju za njih nudeći im privilegije. Pregovori nisu uspeli. Gubili us bitku za bitkom. Umro im je i najbolji komadant Savojski, i kod Grocke je bio njihov konačni slom i izgubili su sve što su Požarevačkim mirom stekli.

Ostavite odgovor